Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skolan

Fler vill bli lärare

Av , , Bli först att kommentera 7


Nu presenterar SKL en del tecken på att fler unga vill bli lärare.

Vissa tecken kan ha inbyggda osäkerheter, t.ex. att undersökningar visar att omkring hälften av våra unga kan tänka sig att bli lärare. Jag är lite tveksam till det resultatet, men att 20 % fler har sökt lärarutbildningar 2013 än 2012 går inte att komma förbi. Riktigt roligt.

Sverige behöver många fler motiverade och inspirerande unga pedagoger med goda kunskaper. Det behövs ett antal 10 000 fler än vi ser nu fram till 2020. Ett större söktryck till lärarutbildningen ökar förutsättningarna för att morgondagens unga får en bra start.

Reflektionsdagar

Av , , Bli först att kommentera 4

Sitter och ser igenom anteckningarna från två intensiva skoldagar utanför skolan. Närmare bestämt från ”Aktuell skolpolitik” i Piteå där jag var med som politiker.

De senaste årens erfarenheter från olika delar av skolans värld gör att ännu större del av sådana här dagar väcker tankar och reflektioner. Som alltid upplever man inslagen olika, men helheten var absolut värd tiden. I halvtid började en förkylning fungera som ett sorts släpankare, men jag tog in även den andra dagen. Återkommer kanske med några glimtar.

Så här såg programmet ut (Får fortfarande inte till länkandet fullt ut i nya plattformen):
http://www.bd.komforb.se/download/18.2784b4fe13e5927e5f75f1/i-akt+skolpolitik+130829.pdf
Men det blev mycket skolprat och nätverkande även på övrig tid.

Nästa år ordnar Region Västerbotten dagarna i Umeå i samband med Yrkes-SM då elever på yrkesprogram tävlar med sina kunskaper. Intressant.

http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/yrkes-sm-2014/om-yrkes-sm-2014/

Lyftande skola

Av , , 2 kommentarer 10


Den första föreläsningen på SETT-mässan handlade om en skola i Bolton, Essa Academy, som uppstått ur ruinerna av en skola med väldigt dåliga resultat.

Området är fattigt och hade tidigare en låg medellivslängd. Två skolledare som själva vuxit upp på platsen och i den tidigare skolan berättade om den nysatsing man gjort. Ny teknik är med på alla plan, men den är inte bärande. Det är tankarna, ”tron” och drivet att lyfta eleverna.

Visst har det kostat att bygga en helt ny skola, men kostnaden ”per betyg” har halverats. Framför allt har den förändringen betytt väldigt mycket för många elever och hem.
Det går att förändra saker.

Rektorerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Har idag sett programmet Rektorerna för första gången. Hostade mig igenom förra veckans program och "Rektorerna direkt" också.

Förutom ett humorinslag som inte var "kvalitetssäkrat" så tycker jag det var intressanta och viktiga program som angår ganska många. Förutom rektorer, lärare och politiker av olika slag så borde det intressera stora delar av allmänheten och inte minst föräldrar till barn i skolan.

Hur det går med och i skolan avgör t.ex. rätt mycket av om Sverige har förutsättningar att vara ett välfärdsland eller inte om någon generation.

Bistert

Av , , Bli först att kommentera 11


Efter en hektisk arbetsvecka och några dagar i Stockholm håller informationen om det ekonomiska läget i Vännäs på att sjunka in. Efter det bistra beskeden innan jul har det kommit ännu sämre prognoser om kommunens ekonomiska läge. Vännäs får inte in intäkter som balanserar de ökande kostnaderna. De nio miljoner vi tidigare fick höra måste sparas kommer knappast att räcka.

Alternativet som förvaltningen i veckan la fram om att lägga ner byskolorna är en stor och komplex sak med många infallsvinklar och tänkbara konsekvenser. Enligt de beräkningar som presenterats skulle de aktuella nedläggningarna spara 3,6 miljoner på årsbasis. En dryg tredjedel av det som behövs för att Vännäs halvmiljardsbudget ska komma i balans. Så långt vi vet.

Långsiktigt måste Vännäs hålla i pengarna på ett betydligt mer realistiskt sätt än hittills.

Ändrade planer

Av , , 4 kommentarer 4

Det händer saker med ritningarna för nybygget på Vega-skolan i Vännäs. Förändringen mot tidigare ritningar är tämligen stor och huset ska nu vara av energisnål "passivtyp".

Hur skolbiblioteket ska utformas och fungera blir också spännande att se. Har det månne tänkts om igen?

Frågan är när saken kan avgöras. Det måste vara pressande för skolpersonal och elever om besluten måste skjutas upp ännu mer.

År 2013 ser ut att bli mycket spännande i Vännäspolitiken.

Misshandlade elevdatorer

Av , , Bli först att kommentera 3

Ser just att flera skolor som gjort satsningar på IKT och skaffat bärbara datorer till eleverna drabbats av dryga kostnader när leasindatorerna ska lämnas igen. Datorerna är helt enkelt i för dåligt skick för att säljas vidare av leasingbolagen och skola och skattebetalare drabbas av dryga och onödiga kostnader.

Den 15 februari anordnar bl.a. SKL ett frukostseminarium om hur man kan motverka detta. Tyvärr görs det det väldigt ocentralt för några av oss, nämligen på Sveavägen i Stockholm.

Hoppas att kunskapen letar sig ut i riket på olika vägar. Frågan angår många kommuner och skolor som vill göra det bästa för elever och samhälle.

Rekordmånga läkare och brist

Av , , Bli först att kommentera 13


Det kan sägas om fler yrkeskategorier. Vi har aldrig haft fler poliser och de räcker inte till patrulleringen. Vi har aldrig haft större lärartäthet och det är en ganska sliten grupp med längre och betydligt mer styrd tid än i grannländerna. Mycket mer än i Finland t.ex.
Man kan undra hur vi hamnade här?

Det här är nuläget. Sen har vi några fina utmaningar framför oss. Vi behöver mer än 40 000 lärare till år 2020 för att täcka pensionsavgångarna. Många poliser är också på väg i pension och var tredje läkare går inom sju år. En stor andel i vårdens övriga kategorier slutar också.

Vi saknar många människor i vårt land, många som aldrig föddes och som skulle behövas både som arbetskraft, entreprenörer och arbetsskapare. För att inte tala om skattebetalare.

Det är ingen lätt uppgift vi har framför oss men dagens och morgondagens politiker och tjänstemän måste på några områden hitta tillbaka till gårdagen då läkaren, sjuksköterskan, polisen och läraren m.fl. kunde lägga mer tid på kärnuppdraget och ofta ändå upplevde sig mindre stressade. Då resurserna på många områden användes annorlunda än idag.

Problemet är att det är lättare att lägga till ”bra-att-ha-saker” och bygga ut än att förenkla och koncentrera. Men både tillgången på pengar och utbildade människor kommer att kräva det.

Journalistik

Av , , Bli först att kommentera 6


Det finns bra och dålig och ibland misslyckas det för den bäste. Som inom andra verksamheter.

Det finns tidigare storheter som börjar misslyckas oftare än tidigare. Aftonbladets ledarskribenter har hunnit mycket i år och idag har en presterat en text där rubriken lyder: ”Borgarna tjänar på dåliga skolor”.

När det skrivs och släpps igenom sånt måste man leta ett annat ord än journalistik. Propaganda låter nästan för seriöst, men så här står det bl.a. om ordet på Wikipedia:

”Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt.”

Tips på vad man annars kan kalla Daniel Swedins överskrift mottages tacksamt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Avgångsdiplom

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag såg jag ett mycket speciellt diplom i guldram. Överskriften var inspirerad av Churchills kända ord om stridsflygarna som räddade London under andra världskriget. Här gällde orden en med ett yrke som i fredstid har mycket stor betydelse för ett lands väl och ve och fortsatta välfärd:

"Ingen lärare har någonsin lärt så många så mycket"

Fortsättningen gick inte heller av för hackor:

"Med sitt unika sätt att lära ut håller xxx lektionerna intressanta och roliga vilket ger eleverna en vilja att lära sig."

Att man ger eleverna en vilja att lära sig, det är väl nästan det största som kan sägas om en lärare. Det är ju med elever ungefär som med hästar. Dem kan man leda till vattnet, men inte tvinga dem att dricka.

På baksidan hade klassen som utfärdat diplomet skrivit sina namn. Det var klart att innehavaren mycket väl mindes alla sina elever, fast det gått några år sedan de gick ut.

Sen kan man känna en viss sorg över att en sådan lärare inte längre arbetar i skolan. Men personen gör stor nytta på nuvarande jobbet också.