Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: skolans kompensatoriska uppdrag

Lyftande skola

Av , , 2 kommentarer 10


Den första föreläsningen på SETT-mässan handlade om en skola i Bolton, Essa Academy, som uppstått ur ruinerna av en skola med väldigt dåliga resultat.

Området är fattigt och hade tidigare en låg medellivslängd. Två skolledare som själva vuxit upp på platsen och i den tidigare skolan berättade om den nysatsing man gjort. Ny teknik är med på alla plan, men den är inte bärande. Det är tankarna, ”tron” och drivet att lyfta eleverna.

Visst har det kostat att bygga en helt ny skola, men kostnaden ”per betyg” har halverats. Framför allt har den förändringen betytt väldigt mycket för många elever och hem.
Det går att förändra saker.