Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Skolverket

Svårt nå målen då

Av , , Bli först att kommentera 14


Det finns olika sätt att få uppmärksamhet som tonåring och några är kostsammare än andra.

Några sätt är direkt farliga, ja katastrofala. Det finns också andra som många inte tycker är så allvarliga och som alltför många härliga, roliga och charmiga tonåringar ägnar sig åt. Uppmärksamhetssökande som kan kosta så mycket för individen, gruppen och samhället.

Ta t.ex. ovanan att satsa på att inte komma i tid till lektionen. Att förlänga rasten. Att vänta tills skolvärden börjar säga till eller kanske rektorn går förbi och frågar om inte lektionen börjat.

Om man kommer upp i en genomsnittlig försening på sex minuter per lektion tappar en högstadieelev kring tio procent av skoltiden. Än värre, man tappar mycket av betydelsefulla genomgångar som ofta är svåra att ta igen. Man går miste om utveckling, sänker sina resultat och man riskerar att inte komma in på den utbildning man vill. Man riskerar att inte klara av den om man ändå lyckas komma in, eller att i onödan behöva gå ett extra år som kostar 80 – 150 000 för skattebetalarna och kanske än mer pengar och tid för en själv. Ett år och fördröjda inkomster.

Något som också är allvarligt är att man ofta tar studieron och genomgångarna även av andra när man stajlar in på den påbörjade lektionen. Man minskar möjligheterna för dem som satt där när lektionen började. Just det här med bristande studiero är ofta orsaken till att resultaten inte blir så bra som de annars skulle kunna bli.

Det här kanske är provocerande att säga i ett land där det alltid är skolans och lärarens fel om det inte går bra, men jag tror att det är lika sant ändå. Visst finns många fler och än centralare variabler i skolans stora ekvation, men nu valde jag att ta upp den här.

Om skolan och Minerva i DN

Av , , 3 kommentarer 6

Det skrivs om skolan mest överallt nu. Även i DN.

Artikeln om "En skolas kamp mot överheten" handlar om Minervaskolan i Umeå och har onekligen sitt intresse och sina poänger.

Andra intressanta artiklar i DN:s serie "Hem till skolan" är:

Den glömda läraren

En förolämpning mor barnen

Så vandaliserade kommunen en skola

Man får tycka vad man vill om innehållet i de här artiklarna, liksom om skolartiklarna i andra tidningar. Jag köper inte allt överallt, men menar att Maciej Zaremba pekar på mycket som ingen lärare, rektor, skolpolitikr, lärarutbildare, förälder eller skolutvecklare har råd att bara skaka av sig.

De som förklarar Sveriges sjunkande skolresultat med att man plötsligt fick möjlighet att välja skola, de gör det mer än lovligt enkelt för sig. Ibland pekar man på vissa framgångsrika skolländer och menar att skillnaden består i att man där inte har något fritt skolval. Det finns ofta andra, påtagliga, skillnader än det fria skolvalet mellan toppländerna och Sverige. 

Skolans organisationsform är egentligen inte så väldigt intressant. Den riktigt bra skolan borde lika gärna kunna vara kommunal som fristående. Vi som är skolpolitiker har nu att hjälpa våra egna verksamheter att ta upp konkurrensen och bli riktigt bra. Där det fortfarande pågår ställningskrig mellan kommunalt och fristående hoppas man på ögonblicklig vapenvila. Kraften och kreativiteten bör läggas på reformering och utveckling istället.

Sagt skolan farväl?

Av , , Bli först att kommentera 5


Den här dagen har innehållit en blandning av högst olika saker.

Jag har mött trevliga skolelever i en annorlunda och mycket mindre komplex uppgift än är van vid. Förutom diverse kommundokument inför veckan så har jag dessutom ägnat mig åt saker jag trodde jag definitivt hade lämnat. Dokument, information och filmer från Skolverket. De handlade främst om Lgr 11, grundskolans nya läroplan. Jag som trodde att Skolverket och jag skiljts åt för alltid.

En av mina uppgifter under det halvår jag lovat vara rektor i Skellefteå är att se till att personalen och nästa rektor får en riktigt bra start på höstterminen 2011. Dit hör både ett och annat, inte minst att arbetet med ny skollag och läroplan ska fungera bra och att lärarna inte ska knäa under ansvaret och mödan. Det gäller att så långt det går sträva mot förenkling och rationell tillämpning av lagar och förordningar i vårt alltför resurskrävande och förkrånglingssjuka samhälle.

Många av nyheterna i skolan ser mycket bra och intressanta ut. Allt är jag dock inte lika nöjd med. Insikterna jag försöker förvärva hör dessutom i allra högsta grad ihop med mitt nya uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs.

Man ska inte förakta samordningsvinster.
Varken gamla erfarenheter eller nya perspektiv heller.

Kristendomens särställning

Av , , 10 kommentarer 3

Jag är glad över Jan Björklunds reaktion på Skolverkets förslag till ny kursplan i religion. Han menar att kristendomen bör ha en mer framträdande plats än andra religioner.

Även KD:s Gunilla Tjernberg framför detta under "Brännpunkt"  i dagens SvD: Kristendomen bör ha en särställning i undervisningen".

Av många olika anledningar är detta alldeles riktigt. Många av oss har upplevt att kristendomen tappade mycket i undervisningstid till förmån för andra religioner eftersom vår ungdoms lärare menade att "det kan vi ju ändå".

Sanningen ligger kanske mer åt det hållet att kristendomen är en av de mindre kända "religionerna" i Sverige. Fariseismen är däremot rätt känd och vältränad.

Vi trampar inte på andra genom att ge våra unga en god kunskap om det som har format mycket av vårt Sverige.