Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Svensk ekonomi

Oväntat bra

Av , , Bli först att kommentera 5


Att Sveriges ekonomi går relativt bra är ingen nyhet, men att den enligt vissa opolitiska bedömare ”utklassar” övriga OECD-länder är lite överraskande.

En BNP-tillväxt på 2,3 % under andra kvartalet är betydligt mer än väntat, långsiktigt positivt för både arbetande och pensionärer och har förstås sina fördelar för nuet. Det är främst exporten av tjänster som ökat.

Vi lever i osäkra och känsliga tider, men man får tillsammans med mer oberoende och mer kunniga bedömare gratulera Borg & Co.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

2,5 gånger större överskott. För juli månad…

Av , , Bli först att kommentera 6

För juli månad hade Riksgälden väntat att staten skulle ha ett överskott på 4,8 miljarder. Det blev istället 12,5 miljarder. Sjutusensjuhundra miljoner mer i intäkter, det är också pengar. Räntekostnaden för statsskulden på 1062 miljarder blev sexhundra miljoner lägre änväntat i juli. Det var också åt rätt håll.

Det finns de som har kapacitet att förändra alla de här siffrorna.
Man skulle kunna klara att sänka de totala skatteintäkterna, trots att man skulle höja skatteskalorna. (skatteintäkter är inte statiska, de beror på hur bra ekonomin går) Statens kostnader, statsskulden och ränteläget skulle sannolikt stiga.

Jag hoppas de jag tänker på inte får chansen att åstadkomma detta.

Sommarfika med regeringen. Vid dagens ”mediafika”…

Av , , Bli först att kommentera 10

Sommarfika med regeringen. Vid dagens "mediafika" med regeringen sa Anders Borg att det ser allt ljusare ut här hemma. Oron i Sydeuropa och Spanien, liksom den sega återhämtningstakten i USA kan begränsa oss, men reformutrymmet som aviserats tidigare ser säkrare ut. Arbetslösheten är alldeles för hög, men har sjunkit något sen försommaren. Det är en osäker värld, men vi får vara väldigt glada att det ser ut som det gör.

All time high

Av , , 1 kommentar 8

Det är väldigt glädjande att junisiffrorna för exporten är de högsta som någonsin uppmätts. De är bara en liten bit under de allra högsta siffrorna som någonsin nåtts för en enskild månad.

Att handelsöverskottet är lägre än juni i fjol handlar helt enkelt om att Sverige då inte köpte mycket. Få insatsvaror för industrin, väldigt lite för privat konsumtion. Handelsöverskottet är enligt DI ca 50 % högre än bedömarna hade trott.

Trots frågetecken och skuldkris i Euroland känns det bra att det går så här oväntat bra för oss.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Västvärldens starkaste ekonomi? Med reservation…

Av , , 2 kommentarer 4

Västvärldens starkaste ekonomi?

Med reservation för att tidningsuppgifterna stämmer säger Konjunkturinstitutets prognos att Sveriges ekonomi kommer att stå starkast i västvärlden i en nära framtid. Nu vet man aldrig vad som händer i den omvärld vi är beroende av att sälja varor till, men det gäller förstås även för Ohlyansen. Varken unga, arbetande, pensionärer eller sjuka har råd att rösta på på Sahlin & Co.

Med dem vid rodret skulle de ekonomiska förutsättningarna kunna komma att försämras rätt dramatiskt, för alla.

Tungbluffat

Av , , 3 kommentarer 2

Fick syn på en DI-artikel igår som säger mycket om Sveriges nuvarande läge. Läste också en text från bloggen "Bjerke betraktar". Har kopierat in en del av den nedan. Det är mycket som inte stämmer med Sahlins och Thomas Östros retorik.

"Den retorik som Mona Sahlin och Thomas Östros ägnar sig åt är dock fullständigt felaktig och djupt ohederlig. I dagens DI finns en bra sammanställning över läget där man jämfört de 15 ursprungliga västeuropiska länderna inom EU. Förutom att den svenska statsskulden nu är lägre än 2006 kan vi i artikeln konstatera att:

– Sverige har, efter Luxemburg, Europas absolut lägsta budgetunderskott på 3,5 %. Detta kan jämföras med Tyskland – 6 %, Belgien – 6 %, Frankrike – 8 %, Spanien – 11 %, Storbritannien – 12 % och Irland -12 %.

– Sverige har, efter Luxemburg och Danmark, Europas lägsta statsskuld på 43,6 % av BNP. Det kan jämföras med Österrike 74 %, Tyskland 77 %, Storbritannien 80 %, Belgien 101 % och Italien 116 %.

– Sverige spås få Europas högsta tillväxt 2010 med 3,2 %. Det kan jämföras med Tyskland 2 %, Danmark 1,7 %, Frankrike 1,5 %, Portugal 1 % och Spanien som väntas back med 0,1 %.

Sifforna talar sitt tydliga språk. De svenska statsfinanserna är, efter Luxemburg, de absolut bästa bland dessa 15 länder. "

3 kommentarer
Etiketter: , , ,