Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Sverigemötet

Sammanhållet samhälle

Av , , Bli först att kommentera 6


Dagen sista seminarium på Moderaternas Sverigemöte handlade för min del om att hålla ihop samhället. Det inleddes av Ulf Kristersson, men mesta tiden brukades av en opolitisk forskare som talade om social rörlighet.

Enskilt viktigaste faktorn för positiv rörlighet mellan generationerna var att föräldrarna brydde sig om skolan och talade med barnen om hur det går. Nyttig påminnelse om skolans och lärandets betydelse.

En sak dröjde sig kvar från mellanseminariet om de äldre i Norden. Kring hälften av medlemmarna i flera partier är pensionärer. (För få andra!) Inte många av riksdagsledamöterna är över 65. I Moderaterna är 45 % av medlemmarna pensionärer, ett par procent av dem i riksdagen är det.

Det här är ett problem. Gärna fler unga som kommer in – och stannar – i riksdagen. Men dagens vitala pensionärer skulle ha betydligt fler företrädare än man har. Balans och relevans behövs.

Äldre

Av , , Bli först att kommentera 7


Deltar på ett seminarium om äldreomsorg i Norden på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg.

Tydligt är att de pensionerade i grannländerna tillfrågas i betydligt högre grad i frågor som angår dem än vad som i regel sker här. Det verkar som om man tillämpar en sorts barnkonvention för sina myndiga äldre. Låter lockande.

Danskarna tycks riktigt duktiga på att ge långtgående valfrihet till sina äldre. Ofta på sätt som nyttjar andra verksamheter (företag, o ve och fasa!) ute i samhället.

Kraftig volymökning

Av , , Bli först att kommentera 6


Kommande vecka blir intensiv. Två olika kurser, en för nya chefer inom företaget och en HR-kurs. Det blir en budgetdag med regionen och så ett veckoslut med Moderaternas Sverigemöte.

Inför budgetdagen skulle vi göra en prognos för nästa räkenskapsår, bl.a. över lönerna. Jag skrev in dem med alla siffror istället för att ta bort de tre sista. (Som man skulle, fast det det inte uttryckligen stod)

Den humoristiska controllern mailade och frågade om Eductus Umeå verkligen hade råd med den niosiffriga lönekostnad jag rapporterat.
Jag svarade att här blir det volymökning! ,-)

Nog räknar vi med ökning, men tusen gånger större blir vi knappast.
Nästa veckas kurser behövs nog. 🙂

Chef och diverse

Av , , 4 kommentarer 6


Borta bra, men hemma bäst. Just hemkommen till Fågelstigens gemytliga snöhögar inser jag att jag borde läsa handlingarna till torsdagens Barn- och utbildningsnämnd. Det blir dåligt med tid fram till torsdag. Sen skulle jag gärna också läsa tidningen Chef som dumpit ner, där fanns en det en del intressant.

Men, i morgon lär man vara trött hur som helst, så en god natts sömn tarvas nog för att man ska göra någorlunda rätt för lönen. Ska bara snabbtitta på Agenda på SvtPlay. En av mina favoritvänsterpartister tycks tycka att programmet var moderatpropaganda så det lät ju riktigt lovande. 🙂

De mål jag hade med dagarna på Sverigemötet är hyfsat uppnådda. Jag nådde inte hela vägen de personer jag hade tänkt komma i samspråk med, men det blev kanske ändå bättre. Vilken verkan samtalen nu kan ha. Jag är i alla fall glad över beskeden. Förutom dessa saker och den generella informationen bjöd dagarna också på en riktigt glad överraskning som jag hoppas ska falla ut väl för många någon gång under våren.

Nu blir jag mest tjänsteman igen.

420 000 av viktigaste jobben

Av , , Bli först att kommentera 8


I slutet på sitt tal igår talade Fredrik Reinfeldt bland annat om jobben i kommuner och landsting. Han gjorde det delvis utifrån en lättläst SKL-rapport.

Man räknar med att 420 000 rekryteringar behöver göras de närmaste tio åren, till ”de viktigaste jobben”. Något som var glädjande i en annan SKL-rapport FR hänvisade till, ”Stolhet och fördomar”, var att de offentligt anställda kände större mening och motivation med sitt arbete än övriga. Inte minst utifrån detta att man känner att man gör något nyttigt för andra, något bra.

Frågan är hur man ska inspirera 420 000 unga att utbilda sig för vård, omsorg och skola. Samtidigt som det är sant att pensionärer sällan ersätts av 21-åringar utan lika ofta av medelålders, så måste vi få fler unga att utbilda sig för yrken som finns och behövs.

Samtal med SKL:s boss

Av , , Bli först att kommentera 5


Innan kvällen i Örebro var all hann jag få ett litet samtal med Anders Knape, SKL:s ordförande. Ämnet var en angelägen fråga för en av ”mina två hemkommuner”. Vi hade samma uppfattning och jag hoppas att hans tolkning av regeringens intentioner är korrekt. En av mina målsättningar med kvällen var en pratstund med aktuell minister, men han var inte närvarande. Hoppas på morgondagen.

Träffar som Sverigemötet och andra partiers liknande sammandrag är inte bara galej och envägskommunikation. Det kan också bli tillfälle för småfolket att bära fram saker till de stora elefanterna. För de riktigt små kommunerna som är långt från medianstorleken kan det vara ovärderliga tillfällen att ge bilder som annars kan ha svårt att komma fram.