Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Sysselsättning

Fler i arbete

Av , , 4 kommentarer 4


Det är inte bara ca 200 000 fler i arbete sedan 2006, andelen sysselsatta i Sverige har också ökat i åldersspannen 15-24, 25-64 och 65-74.

Andelen människor som är i åldrarna 25-64 har samtidigt minskat, spannet där största andelen har arbete. Denna demografiska förändring gör att den totala andelen sysselsatta kan minska med 0,2 procent trots att andelen ökar i alla tre åldersgrupperna.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/76/40/b634e9ce.pdf

Det kan bli hårdare tider framöver, men många skulle vilja ha Sveriges siffror efter både finanskris och Eurokris.