Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: sysselsättningsgrad

Valårs-osanningar

Av , , Bli först att kommentera 7


Det blir så lätt dumt och fel ett valår. Ibland upprepas rena rama uppenbara osanningar in absurdum tills i alla fall de egna tror det som sägs är sant. Ibland målas skeva bilder gång på gång tills de nästan blir permanenta i medvetandet.

Jag säger inte att ovanstående bara förekommer på en sida, men den här bilden från EU:s neutrala statistikmyndighet Eurostat neutraliserar vissa debattörers eländesskildringar av dagens Sverige:

20140519-222856-80936372.jpg

Till svartmålares fasa

Av , , 1 kommentar 6


Europakommissionen delar inte riktigt svartmålarnas bild av svensk arbetsmarknad.

Bättre siffror vad gäller sysselsättningsgraden än jag trodde. Faktiskt de bästa i Europa.

Det betyder inte att allt är bra, men vi leder.

20140311-220056.jpg

Positivt från AF

Av , , 2 kommentarer 5


Det finns en hel del att glädja sig över i AF:s senaste statistik.

Arbetslösheten började tydligt vända neråt, 374 000 som var öppet arbetslösa eller hade aktivitetsstöd fick jobb under 2013. Totalt förmedlades 571 000 jobb. (Fast några svartmålare säger att sådana inte finns) Antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 ökade med 43 000 personer. Samtidigt ökade arbetskraften i gruppen med 53 000.

De som har största problemen är korttidsutbildade (svårast utan gymnasium), utomeuropeiskt födda och personer med funktionshinder. Där ökar arbetslösheten och mer måste göras. Bland ungdomar generellt minskar den något. Antalet varsel minskade rätt ordentligt, vilket också är positivt.

Att antalet sysselsatta ökar med 43 000 är sådant som bidrar till att man kan få in mer skatt, trots att man stimulerar ekonomin genom att de som arbetar får behålla mer av pengarna de tjänar. Det glöms väldigt ofta bort i den starkt förenklade valårsdebatten.

Fler i arbete

Av , , 4 kommentarer 4


Det är inte bara ca 200 000 fler i arbete sedan 2006, andelen sysselsatta i Sverige har också ökat i åldersspannen 15-24, 25-64 och 65-74.

Andelen människor som är i åldrarna 25-64 har samtidigt minskat, spannet där största andelen har arbete. Denna demografiska förändring gör att den totala andelen sysselsatta kan minska med 0,2 procent trots att andelen ökar i alla tre åldersgrupperna.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/76/40/b634e9ce.pdf

Det kan bli hårdare tider framöver, men många skulle vilja ha Sveriges siffror efter både finanskris och Eurokris.