Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten

Av , , 2 kommentarer 6


Arbetslöshet bland ungdom är allvarlig, vad den än beror på i det individuella fallet.

De nya ILO-reglernas siffror på 25 % unga arbetslösa mellan 15 och 24 citeras flitigt i debatten. Det finns mycket att diskutera med det nya sättet att räkna, särskilt i Sverige där en stor andel av befolkningen finns på arbetsmarknaden. Då slår räkneesättet extra snett. Att en femtonåring som söker sommarjobb räknas som arbetslös känns också tämligen snedvridande.

I DN 2013-04-23 finns en intressant artikel skriven av deras samhällsekonomiske krönikör Johan Schück. Han förvånas över att både regering och opposition ”låtsas” som om ungdomsarbetslösheten verkligen skulle ligga kring 25 %.

Enligt Schück visar statistiken från 2011 att 6,8 % av åldersgruppen står utanför arbete, utbildning eller andra åtgärder. Detta sätter Sverige på en femte plats bland OECD-länderna. Snittet där är 16,4 %.

Det här är ett sätt att se arbetslösheten bland unga. Artikeln är inte en politisk inlaga och därför extra intressant. Tyvärr har jag inte hittat den på DN.se. Att låtsas som att ungdomsarbetslösheten verkligen är 25 % känns i alla fall inte seriöst.

Jobbpakten och de unga

Av , , Bli först att kommentera 5

Det låter bra med tankarna om en jobbpakt som Fredrik Reinfeldt presenterade härom dagen i Almedalen.

Svensk handel, Svenskt näringsliv och Unionen verkar vara med på noterna. LO var mycket positiva till en början, sen kom man kanske på att man inte skulle verka alltför medgörliga och uttryckte tvekan om hurvida den var på riktigt.

Lovande var däremot att Magdalena Andersson (S) fortfarande är positiv. Det var också roligt att hon i ”Raka svar” signalerade att hon väl vet att ungdomsarbetslösheten inte är 25 %. Nior och gymnasieelever som söker sommarjobb och heltidsstuderande som söker extrajobb registreras som arbetslösa, vilket inte är vidare vettigt. Ungdomsarbetlösheten är hur som helst för hög om den ligger på nästan 10 % och jag hoppas att jobbpakten kommer att ta ner siffrorna.

Ungdomsarbetslösheten igen

Av , , 4 kommentarer 2

I väntan på att jag snart ska få fara till tandläkaren och roa mig ska jag komplettera bilden av ungdomsarbetslösheten.

1986 "trollade" den socialdemokratiska regeringen bort studerande ungdomar som sökte jobb ur arbetslöshetsstatistiken. 2007 förde Alliansregeringen tillbaka dem, helt enligt FN-organets ILO:s normer. (Man började även räkna med arbetssökande personer upp till 74 i statistiken).

Man räknas nu som arbetslös om man:

1. Inte är sysselsatt.

2. Kan börja arbeta inom 14 dagar.

3. Har sökt arbete de senaste fyra veckorna.

En studerande som sökt ett aldrig så litet extrajobb via arbetsförmedlingen räknas idag som arbetslös. Med många studerande kommer arbetslöshetsstatistiken på papperet att se väldigt annorlunda ut jämfört med på den socialdemokratiska tiden.

Naturligtvis finns det bland de studerande många som hellre skulle arbeta, därför är den nuvarande ordningen mer rättvisande och att föredra. Men man måste ha koll på den stora skillnaden sättet att beräkna så man inte blir rödlurad av Sahlin, Homlund, Ohly m.fl.

Vetskapen om det här gör inte att man kan slappna av, vi behöver se över regelsystemet så att det blir ännu attraktivare att anställa unga.

LAS och de unga

Av , , Bli först att kommentera 3


Jag hade velat se en förändring på LAS – Lagen om anställningsskydd.

Att den finns kvar för äldre tycker jag är i sin ordning. Däremot borde man fått till stånd en förändring för unga i riktning av hur det ser ut i Danmark. Där vill de unga Inte ha det svenska systemet, trots att man upp till 25 års ålder inte har samma "trygghet" som äldre och relativt sett lägre lön i början.

Man har däremot tryggheten att få jobb i mycket högre utsträckning. Arbetsgivarna provar gärna unga och Danmarks ungdomsarbetslöshet är mycket, mycket lägre än Sveriges traditionellt höga dito som under krisen nått nya toppar.

Öppna upp LAS upp till 25, det hade ökat de ungas möjligheter flera gånger om. Ett sådant beslut hade jag velat se på Moderatstämman. För de ungas skull.