Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: utrikesfödda

Valet är över

Av , , Bli först att kommentera 4

I mer än ett kvartal har vi kört valskola som ett inslag i undervisningen för våra utrikesfödda på Eductus Umeå. Idag hade vi vårt ”övningsval”.

I vår blev det en rejäl genomgång av demokratins grunder och vårt svenska politiska system. Jag tror att våra deltagare nu har betydligt större koll än många av oss infödingar.

Efter det bjöd vi in alla riksdagspartier så de fick presentera sig. SD hade inte möjlighet och MP kunde inte komma förrän nu på ”valdagen”, men då kom istället riksdagsledamoten Jabar Amin. Fem partier kom med riksdagsledamöter och två med lokala politiker. Information och frågor har legat på en bra nivå.
De flesta här får inte rösta i riksdagsvalet, men många till kommun och landsting. Hur som helst är en neutral och bra politisk grundinformation viktig för nya medborgare och det känns också bra att partierna får presentera sig under likartade förutsättningar.

Bilden visar hur de första deltagarna köar och kommer in för att ”övningsrösta” med partiernas riktiga valsedlar och enligt samma principer som i vallokalerna.

IMG_1604.JPG

Motsägelsefulla problem

Av , , Bli först att kommentera 8


Idag lämnar fler personer arbetsmarknaden än som träder till. De som pensioneras är fler än de som kommer ut från utbildningarna.

Det blir tyvärr värre. Vi har idag 140 000 23-åringar, men bara 98 000 14-åringar. Konkurrensen om jobben minskar och på ett sätt är det kanske bra. I alla fall för dem som fullbordat utbildningar till uppgifter som arbetsgivare vill betala för att få utförda. För värdeskapande företag och offentliga verksamheter som redan idag har svårt att få tag i utbildade och arbetsvilliga är det sannerligen inte bra. För pensionerna och för välfärden är det synnerligen illa. Inom vissa yrkesområden är intresset från våra unga oerhört lågt, det är bara att konstatera. Dessutom är de unga nu som sagt för få för att ersätta dem som pensioneras. Inom vissa områden inom vården pensioneras hälften av arbetskraften inom tio år.
I den här situationen måste vi bli mycket bättre på att rusta våra utrikesfödda för arbetsmarknaden.

Det är extremt viktigt att våra nyinvandrade får en god utbildning i svenska, bristerna här är en viktig orsak till att arbetsmarknadsutbildningar inte når tänkt effekt och att anställningsbarheten brister. Att SFI:n håller måttet och att man får fortsatt språkstöd när man utbildrar sig vidare är absolut nödvändigt. SFI-tiden är helt enkelt för kort för att andra än språkgenier ska ha en chans att bli fullfjädrade i sitt nya språk på den tid som står till buds. Yrkessvenskan som AF upphandlar behöver bli ett vassare verktyg och användas mer frekvent för att rusta våra nysvenskar både innan, under och kanske efter arbetsmarknadsutbildningen. Kanske behöver vi en ny anställningsform där yrkessvenskan kan ta en viss del av arbetstiden i anspråk under den första tiden i arbete, kanske en dag i veckan?

Vi har inte råd att inte rusta våra unga för den arbetsmarknad som finns, det är oerhört viktigt. Vi har heller inte råd att låta arbetsvilliga utrikesfödda stå utanför arbetsmarknaden för att svenskan inte når ända fram. Vi måste lösa både arbetslöshetens och arbetskraftsbristens motsägelsefulla problem. Egentligen har vi bättre förutsättningar till det än många andra europeiska länder med åldrande befolkning. Låt oss sätta igång!

Med öppna hjärtan

Av , , 6 kommentarer 10


Jag har hört talet och läst den här texten några gånger och en del börjar sjunka in. Huruvida Palme känt igen sig i Reinfeldts budskap vill jag låta vara osagt, men det Reinfeldt sa och Zaremba skriver om människosynen lämnar mig inte riktigt.

Personligen menar jag, kanske måttligt politiskt korrekt, att man måste kunna tala om volymer när det gäller invandring. Vi bor i ett land där man inte kan bo var och hur som helst när som helst. I Sverige skulle det framöver kunna komma att handla om tältläger, tyvärr. I många kommuner är det inte bara en vilje- och hjärtefråga att ta emot ytterligare väldigt stora mängder människor, bostadshusen finns inte. Pengarna att bygga dem finns inte.

Samtidigt med detta konstaterande får vi aldrig ett ögonblick ramla ner i rasismens och främlingsfientlighetens dumma och fördummande hål, även om de är lite fernissade. För mig är människovärdet absolut. Mitt i alla mina uppenbara brister tror jag på en Gud som skapat människan, och köpt tillbaka henne från det som hänt, och att hon har ett absolut värde för de sakernas skull. Fullständigt oberoende av bakgrund, färg eller brist på färg. Man behöver definitivt inte ha den tron för att ha en sådan människosyn, men där bottnar min.

Halshuggna och korsfästa barn och vuxna, fördrivna och förföljda människor och sataniskt blodtörstiga, stormrika och växande terroristgrupper. De försvinner inte för att vi avskärmar oss. De finns, det sker. Några kan vi hjälpa i andra länder, några kan vi ta emot. Alla kan vi inte ta emot och de flesta har inte heller möjlighet att ta sig hit.

Vi lever i en verklighet där vi som börjar bli eller är äldre utgör en allt större del och de som snart ska ta hand om oss och arbeta för allt gemensamt, för pensioner, vård, skola och allt annat blir färre. Nu pensioneras fler än som kommer in på arbetsmarknaden, en ohållbar situation. Också för att de tekniska och medicinska landvinningarna fortsätter och gör exempelvis vården dyrare.
Rent krasst behöver vi invandrare, både praktiskt och ekonomiskt. Själv tror jag att vi behöver kanske 100 000 till vården inom det närmaste decenniet. Våra unga är för få och riktigt få är de som vill ha vårdjobben. Och det handlar om fler områden, vi behöver t.ex. fler risktagande företagare. Flera yrkesområden kommer att kräva stora och utbildningsinsatser av god kvalitet, tålamod och ibland sänkta ingångskrav.
Ett stort problem är att vi i decennier hört till ett av de sämsta länderna vad gäller att få våra invandrare i arbete. Många länder med mer av rasistiska hållningar och lägre levnadsstandard har märkligt nog lyckats bättre på detta. Orsakerna till den svaga självförsörjningsgraden är flera, det kan kanske bli en annan blogg om det. Eventuellt får jag citera invandrare jag dagligen arbetar, umgås och trivs med, de har ibland större klarsyn och frispråkighet än vi infödingar om vad som kunde hjälpa nysvenskar att komma i arbete.

Reinfeldt har i alla fall lyft upp en av de största utmaningarna i ljuset, att invandringen kostar och ger. Zaremba med flera har rört om ännu mer. Vi måste hålla emot det rasistiskt och nazistiskt färgade människoföraktet och hitta en fungerande väg i de här frågorna. Med bibehållen människosyn, öppna ögon och hjärtan.

Med grönt perspektiv

Av , , 5 kommentarer 10

Politikerbilder Anders S och Helena L 037 - Kopia

Det har varit intressant med politikerbesöken på Eductus, alla har överraskat en del. Jag missade min partikamrat Elisabeth Björnsdotter Rahms besök, men henne har jag rätt god koll på ändå. 🙂 De övriga besökarna har jag kunnat lyssna på litegrann och alla har haft sina överraskningar.

I går kom som sagt Anders Sällström på morgonen och därefter Centerns riksdagsledamot Helena Lindahl från Gumbodahamn i Robertsfors. Det var intressant att hennes mamma kom från Polen och hade upplevt att komma till ett Sverige utan varken SFI eller annan hjälp för invandrare. Likaså att det inte fanns någon väg tillbaka till det då kommunistiska Polen och att mormor satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Sådana saker ger vissa perspektiv. Helena har nära till erfarenheter som alla inte har när det gäller förtryck, förföljelse och invandring.

Helena hade en by- och jordbruksbarndom med dess villkor och framtonade som varm förespråkare för landsbygden. Hon hade många synpunkter på mat (inte minst antibiotika i kött!), miljö och företagande och betonade bl.a. hur många som sysselsätts av de viktiga småföretagen. Andra saker hon tog upp var behovet av service i alla delar av landet och projektet Norrbottniabanan.

Det blev livliga samtal när läraren Helena delade upp åhörarna för att få svar på vilka tre frågor varje grupp ansåg viktigast, vilka frågor man ville att hon skulle ta med sig till riksdagen och vilken fråga gruppen trodde skulle bli den viktigaste i valet. Hon fick med sig en del.

Export och import och handel mellan länder var en av de där mer otippade frågeställningarna som kom upp.

Nu är det de rödgröna partierna kvar. S kommer idag och MP och V har lovat att komma. SD har inte möjlighet enligt regionala företrädare.

Sellström i farten

Av , , Bli först att kommentera 6

Politikerbilder Anders S och Helena L 005

Den här veckan är det politikertätt på Eductus i Umeå. Idag på morgonen fortsatte valskolan för våra utrikesfödda deltagare med Anders Sellström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Anders berättade sin historia, vägen in i politiken efter lite senare ekonomstudier och varför det blev just KD. Han var också inne på vad namnet står för, att partiet hämtat sina värderingar från kristendomen, och samtidigt är och vill vara ett parti för alla.

Anders lyfte några av KD:s hjärtefrågor som bl.a. familjen, individens möjligheter och nödvändigheten av att få flera chanser, skiljandet mellan de nära sakerna som människor ska få avgöra själva och de större som politiken måste avgöra. Liksom de tidigare besökarna fick nog Anders ett bredare spektrum av frågor än han väntat sig.

Mot slutet kom samtalet in på skillnaden mellan parlamentsledamöter här och i en del andra länder. Många höll skrattande med om att det var stor skillnad på politiker i deras hemländer och i Sverige. På många håll vore det otänkbart med den öppenhet och närhet man kan ha här. Det kanske inte är möjligt att möta en politiker som inte har beväpnade vakter.

En man uppskattade närheten mellan politikernas ord och verkligheten här i Sverige. Alla håller knappast med i den beskrivningen, men enligt honom är skillnaden väldigt stor mot hans hemland.

Återkommer med dagens andra besök i morgon, då förresten Socialdemokraterna kommer på besök.

 

 

För demokratins skull

Av , , Bli först att kommentera 9

Vännäs stationshus 020 - Kopia

Valskolan går vidare på Eductus i Umeå. Integrationsgruppen har lärt sig en hel del om vårt svenska styrelseskick och hur den svenska demokratin fungerar. Flera kommer från länder där demokratin har eller har haft ett dyrt pris, om den alls finns. I Sverige tas demokratin ibland för självklar och nästan likgiltig av både yngre och äldre, men här har intresset för ”grundkursen” varit högt.

Våra deltagare har varit mycket aktiva i mötena med politikerna som har försökt hitta de lite enklare orden för att beskriva sin syn på den komplicerade verkligheten. Ibland har man bett att riksdagsledamöterna, som det handlat om hittills, skulle tala lite långsammare. Både politiker, deltagare och lärare har varit nöjda med mötena.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) från Lycksele började härom veckan. Hon har som ledamot i utrikesutskottet besökt flera av de länder som finns representerade i gruppen. Efter hennes inledning blev det en hel del dialog, bland annat utifrån politiskt engagemang i lämnade hemläder.

Idag var det nordmalingsbon och folkpartisten Maria Lundqvist Brömster som åkte in till Umeå och hälsade på. Hon är socionom till utbildning och yrke och både inledning och frågestund präglades en del av det. Det var inte bara lätta frågor hon fick, de gällde folkpartiets syn på allt ifrån jordbruksstöd till lärlingsutbildning och integration.

Deltagarna får ta del av partiernas eget offentliga material så att man har en chans att riktigt grunna på sina frågor. Som det känns släpper man loss mer och mer i mötena med de ”parlamentsledamöter” vars motsvarigheter inte är så lätta att komma nära i andra länder. Det kommer frågor som klassen inte varit i närheten av under valskolan.

I morgon såg vi fram emot ett möte med en av de absolut mest synliga lokala socialdemokraterna, men det blev tyvärr förhinder. Partiet försöker få fram någon annan i en nära framtid.

Alla riksdagspartier är vidtalade och alla utom ett har sagt att de ska komma, även om alla inte hittat ett lämpligt datum. Nästa måndag är det Helena Lindahl (C) som besöker Eductus. Hon är själv lärare och har aviserat en egen pedagogisk idé för stunden hos oss. Spännande. 🙂

 

 

I regel roligt

Av , , Bli först att kommentera 6


Det känns vanligtvis väldigt bra att åka till jobbet nuförtiden. Idag har jag bland annat fått hälsa på en av Eductus tidigare deltagare, en av dem som efter lång arbetslöshet fått jobb i vår. Det var riktigt roligt. Det kan hända att många fler får höra om just honom framöver.

I morgon onsdag ska vi göra en utflykt med utrikesfödda som läser SIA, Svenska för integration till arbete.

Vi ska se lite av Västerbottens landskap, landsbygd och älvar och ett av samhällena utanför Umeå. Vi ska dela upplevelser, samtala kring det vi ser och titta på utbildningsvägar och yrken som många glömmer. Vi ska också bli påminda om Sveriges historia och få med lite av kultur och handens kunskap. Onsdagens klassrum kommer att rulla fram.

Vi ses i morgon.

Din och min vård

Av , , 8 kommentarer 9


Hur får man fram 129 000 undersköterskor inom 3650 dagar? SKL beräknar att vi behöver det tillflödet de närmaste 10 åren.
Rätt svar är inte att sitta med händerna i kors. Vänta är inte heller i närheten av korrekt.

Lösningen är inte heller att så småningom ta in vem helst som vill, utan eller med väldigt lite utbildning.

Det behöver startas flera utbildningsvägar där man från olika utgångslägen och bakgrunder kan få en fullständig utbildning till undersköterska. 129 000 på 10 år är 12 900 per år. Vi utbildar inte så många och långt ifrån alla som utbildas blir kvar i yrket.

Sjuksköterskor är det också brist på. Där beräknar SKL att det behövs 38 000 ett decennium framöver. Många specialiserade.

Utbildningar, förbättringar i arbetsmiljön och andra saker som lockar till uppgifterna. Sådana saker kommer inte för att vi pratar om dem och knäpper med fingrarna. Vi behöver börja nu.