Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: välfärdssamhället

Fler vill bli lärare

Av , , Bli först att kommentera 7


Nu presenterar SKL en del tecken på att fler unga vill bli lärare.

Vissa tecken kan ha inbyggda osäkerheter, t.ex. att undersökningar visar att omkring hälften av våra unga kan tänka sig att bli lärare. Jag är lite tveksam till det resultatet, men att 20 % fler har sökt lärarutbildningar 2013 än 2012 går inte att komma förbi. Riktigt roligt.

Sverige behöver många fler motiverade och inspirerande unga pedagoger med goda kunskaper. Det behövs ett antal 10 000 fler än vi ser nu fram till 2020. Ett större söktryck till lärarutbildningen ökar förutsättningarna för att morgondagens unga får en bra start.

Mitt i välfärden

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag är väldigt glad för tillfällena jag fått att besöka olika delar av vår svenska välfärd det sista året. De delar av samhället vi finansierar tillsammans och som i regel finns för de yngsta, de sjuka och de gamla.

Idag har jag fått besöka en förskola (en annan än "vår egen"), ett demensboende och en rehabiliteringsavdelning. Jag har kvar ett sjukhem i Vännäs, två äldreboenden och en förskola i inlandet.

Jag har en partikamtrat som är kommunalråd en bit ner efter Norrlandskusten. Han avdelar en handfull dagar varje år för "prao" i välfärdsverksamheterna. (Inte bara när det är valår!) Jag tror de besöken är betydelsefulla på flera sätt. Det är nog inte hans minst "produktiva" dagar.

Jag är glad för att ha fått möta dem jag mött hittills. mest kvinnor, några män. Vissa saker som de sagt har följt med sen tidig höst då de första besöken gjordes. Idag har det fyllts på med nya kommentarer. Sammanlagt har ca 1500 ställen besökts, exempelvis 454 förskolor och 367 äldreboenden. Vid första mötet var det lyssnande det handlade om, Idag presenterande av reflektioner som gjorts på grundval av det som kommit in, samlade i en 10-12 sidor lång rapport.

Inte finns det svar på allt. Det finns även svar jag inte känner mig helt överens med. Framförallt när det någonstans stått något om mer dokumentation, men i stort känns svaren mycket vettiga. Några av dem jag mött idag har skrattat när de sett sammanfattningarna av vad deras kollegor utöver landet sagt. Mycket har stämt på pricken med deras egna yttranden. Annat går på tvärs, man värderar inte allt lika.

Under besöken har en del uppfattningar man haft tidigare besannats. Men vissa nya insikter har tillkommit. Några kommer tveklöst att ha påverkan på mitt agerande i lokala frågor framöver.

Jag hoppas att det fortsätter att komma in kommentarer och idéer från dem jag mött.