Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Vännäs bostäder

Bostadsbehov

Av , , Bli först att kommentera 7


Det är roligt att folk i högre grad flyttar till kranskommunerna. Det är inte lika roligt att det idag kan vara svårare att hitta en lägenhet i Vännäs eller Bjurholm än i residensstaden.

Bostadsbristen i småkommunerna är av ett lite annat slag än i Umeå. Vi har lägre andel bostadsrätter och de har inte samma prisläge. Framför allt byggs det mindre eller ingenting fast efterfrågan ökar och bostadsbolagen är måttligt intresserade att bygga. Nu bromsas inflyttningen då äldre husägare inte har någonstans att flytta. Läget märks bl.a. på fler mäklarerbjudanden i husägarnas postlådor.

Vännäs har största andelen barn upp till 16, så sett landets yngsta befolkning. Det görs stora ekonomiska satsningar för att möta behoven. T.ex. Vegaskolan och 6-avdelningsförskolan som projekteras. Det blir bra, men ska våra efterkommande möta en okänd morgondag i bästa möjliga läge så måste vi bromsa skuldsättningen.

Vännäsmoderaterna anser till skillnad från socialdemokraterna att vi bör sälja av en del av de egenägda hyresfastigheterna och investera pengarna i nya. Majoriteten vill behålla allt och låna fullt till byggande. I nuvarande ränteläge kan det kanske kvitta hur man gör, men vi menar att det är fler lägenheter morgondagen behöver. Inte mer skulder.

Fullt i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 4


Det är roligt för vännäsbor och lokalpolitiker att fler vill bo i vår kommun. Siffrorna är inte definitivt justerade, men allt tyder på en klar ökning.

Det märks också hos Vännäs bostäder som har "fulla hus". Samma situation är det hos övriga fastighetsägare. Jag talade nyss med en som bekräftade att både han och kollegorna hade fullt.

Samtidigt som det bekräftar en glädjande befolkningstrend är det förstås ett problem om det inte finns lediga lägenheter. Två tredjedelar av Vännäs kommuns skulder ligger hos Vännäs bostäder. Ska man bygga mer måste en del fastigheter säljas.
Vi hoppas att befolknings- och bostadstrenden förstärks så att även andra ägare kan bygga. I nuläget måste det förmodligen bli så att kommunen frigör kapital och bygger nytt. Det kan förstärka den goda trenden för Vännäs kommun. Mer lägenheter – fler lediga och prisvärda hus centralt i Umeåregionen – fler inflyttade och färre utflyttade.

www.vannas.se