Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: vård skola omsorg

Olika bud i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi var inte så alldeles överens i Vännäs kommunstyrelse härom dagen. Inte som det kunde låta från vissa håll.

Vi har ett väldigt svagt budgetförslag. Det får inte gå mycket fel 2010 innan verksamheten går bakåt och Vännäsborna får ett underskott på halsen. Sen kommer det kanske år framöver då det knappast kommer extrapengar från regeringen. Det finns delar av verksamheten som kan gå med oväntade underskott nästa år. Vi har budgeterat minimalt med pengar till återinvesteringar och underhåll av det vi äger. Det är ett darrigt läge, även om ekonomichefen glädjande nog upptäckte 1,8 miljoner i "felräkningspengar" åt rätt håll.

Som bekant ska vi nästa år dessutom anlägga en eluppvärmd fotbollsplan. Den beräknas totalt att kosta ungefär lika mycket som vi får i extra bidrag från staten 2010, kring 6 miljoner. De tio år den beräknas hålla ska vi också värma den. Det blir uppåt tio miljoner i driftspengar under den perioden. (M) har reserverat sig och ville skjuta på investeringen tills vi har råd.

I det här läget fick vi på måndagens kommunstyrelse ett förslag från (S) att vi 2010 skulle ta 2 av regeringens 6 tillskjutna miljoner till kommunstyrelsens verksamhet och 3 till Barn- och utbildningsnämnden. Det finns användning för pengarna, inte tu tal om det. Särskilt inom skolan.

De övriga borgerliga partierna gick med på detta om det kunde garanteras att skolorganisationen förblev oförändrad. (S) menade att det kanske skulle bli så, men ville inte ge några garantier. Majoriteten hade en person borta så vi var 5 mot 5. Eftersom (S)-ordföranden har utslagsröst skulle de vinna hur som helst.

(M) röstade emot och reserverade oss. Vi ville att vi skulle få tänka på saken och besluta i kommunfullmäktige i november. Att "boka bort" 5 av de 6 extramiljonerna utan att ha fått någon betänketid ville vi inte göra. Vi ville få vända lite på stenarna för att se om vi skulle kunna låta bli att försvaga Vännäs ekonomi ännu mer och kunna ha mer handlingsutrymme om vi får obehagliga överraskningar 2010.

Regeringens extrapengar ska användas till att motverka uppsägningar i den grundstötta världsekonomins efterdyningar. Det är bra och nödvändigt. Samtidigt skulle vi i vännäs behöva dra ner våra kostnader ca 3% för att hålla ekonomin frisk. De flesta av oss vet av egen privat erfarenhet att man lätt hamnar i en ond cirkel när det fattas pengar. Då tvingas man göra dåliga och kortsiktiga "affärer" och det rinner ut ännu mer pengar.

Inom Alliansen i Vännäs bör vi tänka oss noga för vad vi går med på ekonomiskt. Vi kan mycket väl ha huvudansvaret för ekonomin om ett drygt år. Det går inte bara att lova, vi måste också hushålla.