Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: vattenledningar

Osynlig miljö- och hälsofråga

Av , , Bli först att kommentera 7


Enligt vanligtvis välunderrättade källor ligger vi rätt bra till i mitt Vännäs när det gäller det som inte syns. Jag hoppas det är så.

Jag tänker på de vatten- och avloppsledningar vi sällan tänker på, de syns ju inte. De där 20 000 milen svenska ledningar som lades ner för väldigt länge sedan och i regel skulle ha ersatts för länge sedan. I snitt består Sveriges ledningsnät av 40-50 år gamla rör. Med den takt de nu förnyas beräknas det ta 200-250 år innan allt är utbytt.

Det läcker bort miljarder liter vatten och ofta måste kommuner göra akutinsatser för att laga kollapsade sektioner. På många håll håller vattnet inte måttet p.g.a. läckor i både avlopps- och dricksvattenledningar. Det blir mer sånt framöver.

När det nu vallovas kortsiktiga saker för mycket pengar skulle jag vilja se löften om kontrollerad VA och förnyelseprogram för uttjänta system. Men jag tvivlar på att vi får se något sådant.

Jag tycker era barn och barnbarn har rätt att förvänta sig att vi förvaltar det som deras farföräldrar och farfarsföräldrar la ner i backen för oss.

Självklarheter under jord

Av , , Bli först att kommentera 4

Under asfalt, betong och jord har kommunerna utrustning för 4-500 miljarder kronor.

Vi talar om vatten- och avloppsledningar vars existens och funktion vi bara tar för helt självklara. CIrkus 67 000 kilometer vattenledning och 92 000 kilometer avloppsledning. Plus en väldig massa kranar, ventiler och annat kolijox som får helheten att fungera utan att vi märker det. Snittåldern på sakerna är 40 år.

Här och där börjar det visa sig att systemen inte är purunga. Jag vet privata anläggningar där borrade trädstammar fortfarande fungerar som det huvudsakliga rörsystemet. På andra håll visar det sig att beydligt nyare utrustning inte fungerar så bra längre.

Kommunerna investerar nu knappt 2 miljarder per år, men en del expertis säger att man skulle behöva satsa 3-3,5 miljarder per år de närmaste 50 åren för att hantera situationen.

En annan osäkerhet är att specialkunskap om styrkor och svagheter i ledingsnäten ofta finns i skallarna på tekniker som nu i förfärande takt går i pension. Det är bråttom att få ut den där kunskapen och få den på papper och digitala media. (Bara digitala media känns för osäkert) Särskilt som det ser ut att bli färre tekniker framöver, om vi inte ska leja kineser.

En tredje osäkerhet är att det ser ut att börja regna mer. Göteborg har provat och fått förstå att ledningssystemet inte riktigt står pall. Efter sista skyfallet hade man 170 översvämningar att ta hand om. SMHI räknar med att det kan komma 10-30 % mer regn i slutet av seklet än i början. Även om de har haft fel förr så har de även ibland haft rätt.

Sammantaget så är det här inte bara Krösa-Majatoner utan något att ta på mer allvar än vi gjort. Ledningsystemet finns fast det inte syns och är inte oförstörbart. Det åldras, behöver repas och ersättas liksom en del del annan infrastruktur.

Vi som har till uppgift, inte att bli omvalda, utan att göra det bästa för dagens och morgondagens medborgare måste tänka på de här sakerna och ge plats för det i kommunernas budgetar. Det är inte lika popularitetsskapande som byggnationer ovan jord, men det är onekligen praktiskt när VA:t fungerar.