Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: yrkesliv

Mer arbetskraftsinvandring?

Av , , 4 kommentarer 4


Ja, det kan bli följden om vi inte kommer till rätta med en del obalanser i vår arbetsmarknad och vårt utbildningssystem.

Arbetsgivarna på flera ”bristområden” måste ta sitt ansvar och fundera över vad man kan göra för att marknadsföra sig och för att de arbeten man erbjuder ska bli attraktivare.

Staten måste se till att utbildningsanordnarna är så pass fria i sin utformning av utbildningarna att samhällsviktiga utbildningar också blir intressanta för dagens mer ”här- och nuinriktade” unga.

Utbildningsanordnarna måste erbjuda utbildningar som både svarar mot samhällsbehoven och möter och attraherar de unga – och leverera med daglig kvalitet som sporrar och håller uppe motivationen.

Det mesta är lättare sagt än gjort, men som det nu är sticker företagen i många branscher huvudet i sanden och konkurrerar vidare med varann om en krympande skara utbildade medarbetare. Staten har fläckvis gjort det svårare för gymnasierna att paketera attraktiva program och gymnasierna har för ofta utbildat för något annat än verkligheten.

Det finns obalanser som får trista följder om vi inte kommer till rätta med dem. Hela branscher kan begränsas och i sin tur begränsa andra om de inte har tillgång till utbildad arbetskraft i Sverige.

Lösningen med arbetskraftsinvandring i ett läge där alltför många unga är sysslolösa känns verkligen inte bra.