År efter år med för höga kvävedioxidhalter i Umeå – Vad gör Holmund och kommunledningen åt problemet?

Av , , 2 kommentarer 5

 

Klimattoppmötet i Köpenhamn understryker behovet av lokala åtgärder. Under många år har luften försämrats i Umeå. Detta har tydligast märkts vad gäller förekomsten av kvävedioxid på Västra Esplanaden. Antalet dygn då utsläppen av växthusgasen kvävedioxid har överstigit miljökvalitetsnormen (MKN) har ökat med undantag för år 2008 (något som kan ha haft med den milda temperaturen att göra).
 
Tanken med miljökvalitetsnormerna, som har ställning av lag, är att de ska skydda människa och miljö. Det är tillåtet att överskrida MKN vid sju tillfällen (dygnsmedelvärdet) under ett år. Men Umeå kommun har alltså inte klarat att hålla sig inom de lagstadgade normerna under ett enda av de år vi haft statistik över. Som högst har dygnsmedelvärdet överskridits vid 62 tillfällen på ett år (2007)!
 
Förutom dessa överskridanden längs V:a Esplanaden har det visat sig att dygnsmedelvärdet även överskridits för kvävedioxid längs Östra Kyrkogatan under år 2008. Dessutom har preliminära resultat kommit som visar att dygnsmedelvärdet också håller på att överskridas på Storgatan nedanför lassarettsbacken. Och i samband med diskussionerna, och besluten, om nybyggnationerna av lägenheter på Ön fanns det beräkningar som tydde på att förekomsten av kvävedioxid skulle kunna bli för hög även där.
 
Slutsatsen är entydlig: miljökvalitetsnormerna, som har ställning av lag, bryts på allt fler platser inom centrala Umeå. Därför vill jag ställa följande frågor till Lennart Holmlund och kommunledningen:
 
1. Med anledningen av att miljökvalitetsnormerna bryts på allt fler ställen inom kommunen – känner du någon oro för umebornas hälsa och för miljön i Umeå?
 
2. Förutom väntan på att systemet av ringleder runt centrala Umeå ska bli klart – kommer du att ta initiativ till några extra åtgärder för att påskynda målet att Umeå Kommun ska klara miljökvalitetsnormerna för växthusgasen kvävedioxid?
 
3. Kan du ange något år som målsättning för kommunens miljöarbete då Umeå ska klara de miljökvalitetsnormer som gäller för förekomsten av kvävedioxid?
 
 
Jan Hägglund
 

P.S. Här kan du läsa Rättvisepartiet Socialisternas lokala miljöprogram: http://www.socialisterna.org/umea/miljo/index.html D.S.

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

SD angriper ALLA löntagare – svenskar och invandrare

Av , , 5 kommentarer 3

Att SD etablerar sig i Umeå är en varningssignal till alla löntagare i Umeå – svenskar och invandrare. Framgångar för SD leder till ännu brutalare invandringspolitik. Men det riskerar även att ställa svenskar och invandrare mot varandra – i ett läge då enad kamp till försvar av jobb och välfärd är viktigare än någonsin!

alla antirasister i Umeå är välkommen till 

RÅDHUSTORGET  13.00 på LÖRDAG

Sd måste bekämpas – av flera skäl:

* SD är ett rasistiskt parti
SD bildades en gång i tiden av nazister. I början av 1990-talet kopplades partiet ihop med en rad våldsdåd. Under flera års tid har SD försökt “putsa fasaden” för att framstå som mer rumsrena. Radioprogrammet Kaliber visade sanningen om SD. På interna SD-möten påstods bland annat att varje invandrare drog med sig över 3000 parasiter till Sverige. “Värre än hundar” kommenterade en SD-medlem. Partiledaren Jimmie Åkesson är inget undantag. Vid ett internt möte sjöng Åkesson med i en sång som hyllade mordet på Olof Palme. “Skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann” löd en textrad. Hatet mot Olof Palme och hela välfärdsstaten, som odlades inom högerextrema kretsar innan mordet, lever fortfarande kvar inom SD. Denna hyllning av MORD på politiska motståndare visar HUR mycket av våld och högerextremism som fortfarande präglar detta s k parti Sverige-"Demokraterna".

* SD är ett löntagarfientligt HÖGERPARTI.
Inför EU-valet försökte SD att ytterligare putsa fasaden. Det flygblad som delades ut i Umeå bar rubriken “Svenska jobb åt svenska löntagare” och i bladet säger SD att de “försvarar arbetarnas intressen”. Ett helt falskt påstående!
I de kommuner där SD finns representerade röstar man oftast med de borgerliga allianspartierna. SD:s löntagarfientlighet är extra tydlig i Landskrona, där man fick 22 % av rösterna i valet 2006. Exempel:

a. SD stödjer nedskärningar: Efter valet 2006 röstade SD för nedskärningar på 4 miljoner inom äldreomsorgen i Landskrona. Sommaren 2008 gick SD med på ett nedskärningspaket på 50 miljoner inom bl a skola och omsorg. Enligt SD:aren Carina Herrstedt “utesluter inte SD någon besparing på förhand” (Helsingborgs Dagblad 6/3-09).

b. SD driver på för privatiseringar: I Landskrona anser partiet att kommunen varje år ska se över vilka delar av skola, vård och omsorg som ska privatiseras. Detta innebär att företag ska kunna tjäna pengar på verksamheten. Resultatet blir att vinst går före kvalitén på utbildning och vård.

Jag och Rättvisepartiet Socialisterna bjuder in alla umeåbor som vill protestera mot nazism och våld, rasism och Sverige-"Demokraterna" till vårt (Rättvisepartiet Socialisternas) Torgmöte på lördag 13.00 på Rådhustorget.

Alltså: alla antirasister i Umeå är välkommen till 

RÅDHUSTORGET  13.00 på LÖRDAG

 

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

Kampen för skolorna fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 15

Här är en insändare som jag skrivit tillsammans med mina partikamrater Ingrid Eriksson och Anna Hedlund:

 

Vem svek Sofiehemsskolan på senaste kommunfullmäktige? Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) ville lägga ned skolan, men varför kunde inte de sex partier som ville bevara skolan enas – dessa hade ju en majoritet av rösterna tillsammans?
 
Högeralliansens fyra partier anklagar nu Miljöpartiet (MP) för nederlaget. MP anklagar i sin tur Alliansen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS), tycker att både Alliansen och MP lät prestigen gå före omsorgen om Sofiehemsskolan.
 
Sedan första stund har RS kämpat för att både Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan ska få vara kvar. Därför ville vi, på måndagens fullmäktige, ge 45 miljoner till för- och grundskolenämnden. Pengar som vi fick loss tack vare att vi säger nej till Kulurhuvudstadsåret. När det stod klart att det inte fanns någon majoritet för den summan var vi beredda att förhandla. I diskussionerna med MP påpekade vi det absurda i deras ställningstagande som innebar att de skulle medverka till att Sofiehemsskolan lades ned – trots att MP sa sig vara emot detta – eftersom de inte fått någon fullständig garanti för att inte Ö:a Ersboda skulle få vara kvar.
 
För oss i RS finns det ingen logik i att, av prestigeskäl, säga att om vi inte får fullständiga garantier för att Östra Ersbodaskolan ska få vara kvar – ja, då kan vi inte heller rädda Sofiehemsskolan. Detta var nämligen i praktiken MP:s hållning! Vi anser istället att om Sofiehemsskolan hade räddats så hade det stärkt argumenten för att även Östra Ersbodaskolan ska vara kvar. Om Sofiehemsskolan räddats hade det försvårat för S och V att lägga ned Ö:a Ersbodaskolan – om de nu ville detta. För det skulle se väldigt illa ut om man missgynnat Ö:a Ersboda. Därför ansåg vi att det bästa var att kämpa för båda skolorna.
 
Även när det gäller Alliansen så fanns prestige med i spelet. Vi frågade Moderaternas (M) gruppledare om de inte de kunde tänka sig att ansluta sig till MP:s förslag, alternativt föreslå en skrivning om att även Östra Ersbodaskolan ska bevaras. Svaret var nekande – med argumentet att Alliansen är större än MP. Prestige även från denna sida.
 
När det handlar om viktiga frågor, som berör hundratals elever och föräldrar, måste man vara beredd att släppa prestigen. Det var vi i Rättvisepartiet Socialisterna beredda att göra, efter det att vårt eget alternativ inte kunnat samla en egen majoritet. Men varken Alliansen eller MP, som i ord sade sig vilja rädda Sofiehemsskolan, kunde släppa presigen.
 

Men kampen för de båda skolorna fortsätter. Förhoppningsvis utan den prestige som präglade såväl Miljöpartiets som Alliansens agerande i måndags.

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,