År efter år med för höga kvävedioxidhalter i Umeå – Vad gör Holmund och kommunledningen åt problemet?

 

Klimattoppmötet i Köpenhamn understryker behovet av lokala åtgärder. Under många år har luften försämrats i Umeå. Detta har tydligast märkts vad gäller förekomsten av kvävedioxid på Västra Esplanaden. Antalet dygn då utsläppen av växthusgasen kvävedioxid har överstigit miljökvalitetsnormen (MKN) har ökat med undantag för år 2008 (något som kan ha haft med den milda temperaturen att göra).
 
Tanken med miljökvalitetsnormerna, som har ställning av lag, är att de ska skydda människa och miljö. Det är tillåtet att överskrida MKN vid sju tillfällen (dygnsmedelvärdet) under ett år. Men Umeå kommun har alltså inte klarat att hålla sig inom de lagstadgade normerna under ett enda av de år vi haft statistik över. Som högst har dygnsmedelvärdet överskridits vid 62 tillfällen på ett år (2007)!
 
Förutom dessa överskridanden längs V:a Esplanaden har det visat sig att dygnsmedelvärdet även överskridits för kvävedioxid längs Östra Kyrkogatan under år 2008. Dessutom har preliminära resultat kommit som visar att dygnsmedelvärdet också håller på att överskridas på Storgatan nedanför lassarettsbacken. Och i samband med diskussionerna, och besluten, om nybyggnationerna av lägenheter på Ön fanns det beräkningar som tydde på att förekomsten av kvävedioxid skulle kunna bli för hög även där.
 
Slutsatsen är entydlig: miljökvalitetsnormerna, som har ställning av lag, bryts på allt fler platser inom centrala Umeå. Därför vill jag ställa följande frågor till Lennart Holmlund och kommunledningen:
 
1. Med anledningen av att miljökvalitetsnormerna bryts på allt fler ställen inom kommunen – känner du någon oro för umebornas hälsa och för miljön i Umeå?
 
2. Förutom väntan på att systemet av ringleder runt centrala Umeå ska bli klart – kommer du att ta initiativ till några extra åtgärder för att påskynda målet att Umeå Kommun ska klara miljökvalitetsnormerna för växthusgasen kvävedioxid?
 
3. Kan du ange något år som målsättning för kommunens miljöarbete då Umeå ska klara de miljökvalitetsnormer som gäller för förekomsten av kvävedioxid?
 
 
Jan Hägglund
 

P.S. Här kan du läsa Rättvisepartiet Socialisternas lokala miljöprogram: http://www.socialisterna.org/umea/miljo/index.html D.S.

 

Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. Lennart Vilhelmsson

    Det finns ett bra sätt att sänka utsläppsnivåerna i alla städer av Umeås storlek och större, och samtidigt kan man undvika att straffa glesbygdsborna för att de måste använda bilen för att köra 5 mil enkel resa till jobbet.

    Åtgärd 1: Sänk beskattningen på bensin så att den ligger på mer rimliga slutpriset 7 kr/liter

    Åtgärd 2: Samtidigt upprättar man tullar vid alla infarter till städerna, där man tar ut avgifter som kompenserar de lägre bränslepriserna. Dvs flytta avgifterna dit där skadan är som störst, i innersta’n.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.