Våra vägar skiljs åt – Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten bildar eget parti

Av , , 16 kommentarer 33

Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten har beslutat att lämna riksorganisationen RS-riks.

Vår rörelse har alltid orienterat sig mot arbetarklassen, i vid bemärkelse, på grund av dess avgörande styrka och förmåga, både att vinna delsegrar i kampen mot exempelvis nedskärningar, och när det gäller att genomföra en demokratisk socialistisk samhällsomvandling. Det är bland annat denna orientering som i allt för hög grad har gått förlorad inom det gamla RS-riks. Två exempel av flera:

Under våren 2009 upptäckte vi i ”Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten”, att RS i Göteborg hade utvecklat ett samarbete med den våldsinriktade s.k. Revolutionära Fronten (RF). Tanken var att blockera Moderaternas partilokaler. Det är viktigt att avslöja Moderaterna inför de arbetare som blivit lurade av Reinfeldts tal om en arbetslinje. Men detta gör man med argument och kampinitiativ – inte genom att apa efter RF:s metoder. Samarbetet i Göteborg mellan RS och RF hade kunnat bli förödande för möjligheterna att i framtiden avslöja Moderaterna (som var det näst största partiet bland landets arbetare och arbetslösa i valet 2006). Eftersom krisen inom fordonsindustrin slog allra hårdast i Västsverige, runt Göteborg, blev det extra oförsvarligt att planera hemliga aktioner tillsammans med RF istället för att helhjärtat satsa på att nå ut till arbetarna på Volvo och Saab. Tyvärr tog det Verkställande Utskottet inte avstånd från samarbetet med RF. Istället var det Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten som blev angripna.

Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten har prioriterat kampen för jobben över allt annat. I november 2008 tågade ca 600 arbetare och andra från Volvo Umeverken in till centrala Umeå. Demonstrationen var emot varslen och hade organiserats på fackklubbens initiativ. För oss var det självklart att stödja demonstrationen. Men från partiledningen i Stockholm fick vi rådet att gå till demonstrationen med egna megafoner och partibanderoller. Detta skulle ha uppfattats som ett sätt från vår sida att försöka ”ta över” demonstrationen. Vi vägrade. Hade vi följt rådet så skulle Volvoarbetarna ha uppfattat det som om att vi försökte använda deras demonstrationen mot avskeden för egen vinning.

Under perioden från tidig höst 2008 och fram till idag har vi gjort allt för att stödja arbetarnas kamp, bl. a inom fordonsindustrin. Vi har till exempel visat på de enorma vinster på över 56 miljarder som Volvokoncernen gjort. Vinster, som om de inte delats ut, hade kunnat användas exempelvis till att behålla arbetare och tekniker på 6-timmars arbetsdag. Men detta hade naturligtvis krävt en helt annan typ av fackförening. Ett annat av de krav vi ställt har därför varit en demokratisk kämpande facklig rörelse, och uppbygget av en facklig opposition.

Med dessa krav och metoder har vi byggt upp ett kontaktnät på Volvo, och på andra arbetsplatser, med de mest kampvilliga arbetarna. På Volvo i Umeå ledde detta till att vi kunde spela en roll i en kort, men märkbar, vild strejk på fabriken när ett senare varsel kom.

”Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten” har arbetat som en del av RS-riks under många år. Inom detta parti finns många ärliga socialister med samma syn som vi när det gäller mot vilka grupper man i första hand skall orientera sig emot. Och det är inte utan sorg vi tar detta steg. Men vi gör det inte frivilligt. Vi är tvingade att lämna RS-riks. Dels på grund av den politik som partiet för. Dels då sammansättningen av partiet idag omöjliggör alla hopp om att kunna förändra partiets inriktning. Vi vänder nu ögonen mot avtalsrörelsen och senare mot valrörelsen. Och genom att delta i den kommande kampen, på arbetsplatser och bland ungdomar, fortsätta uppgiften att bygga upp ett nytt landsomfattande arbetarparti.

16 kommentarer
Etiketter: