Om staden och kapitalet

Stadsmiljön är en viktig faktor för trivseln i en stad. I Umeå ger de gamla trähusen karaktär åt staden och berättar något om historien. Den låga bebyggelsen ger en småstadskaraktär åt regionhuvudstaden. Men som en följd av en rad beslut hotar nu en total förändring av Umeås stadsbild.

Ägaren City Fastigheter vill riva det s k Rosa huset, som ligger mitt emot länsresidenset. Rosa huset är ett av få bevarade byggnader från det Umeå som byggdes upp efter den stora branden 1888. Huset ligger i ett område som, än så länge, domineras av äldre vackra trähus. Argumentet för rivningen är att Rosa Huset är för dyrt att restaurera. Ärendet har gått upp i kammarrätten som gett företaget rätt att riva huset – mot byggnadsnämndens vilja. Frågorna kring rivningen är många. Varför köpte den nuvarande ägaren över huvudtaget det kulturminnesmärkta huset om han inte var beredd att rusta upp det? Varför har byggnadsnämnden tidigare samarbetat med ägaren om en rivning? Och varför har byggnadsnämnden, som de senaste åren motsatt sig en rivning, inte gått in med ett föreläggande om upprustning av huset innan det hunnit förfalla ännu mer?

Helt klart är däremot att Rosa Huset kan bli ett pilotfall. Balticgruppen, som äger det gamla varmbadhuset, pressar också på för en rivning. Om dessa två hus rivs försvinner allt mer den kulturmiljö som idag finns bevarad längs älvskanten – och ytterligare rivningar kan motiveras med de redan genomförda. Bakom de aggressiva rivningsplanerna ligger starka kapitalintressen. Om låga trähus med grästomter kan ersättas med höga moderna kolosser finns miljoner att tjäna.

Men det är inte bara gamla trähus som hotas. Enligt långt framskridna planer ska två gigantiska höghus byggas alldeles vid stadens hjärta, Rådhustorget. Balticgruppen vill bygga ett 15 våningar högt hus ovanpå Kungspassagen. Ovanpå Åhlens-huset vill hotellkungen Hilding Holmqvist bygga ett 14 våningar högt hotell. Rådhustorget, där umeborna idag lapar glass och solsken, kommer att skuggas av mastodontbyggnader.
Till detta måste de kommunala skrytprojekten läggas. Mitt inne i stan ska ett av Sveriges största äventyrsbad byggas. Även här ingår en stor (och hög) hotelldel. Dessutom vill kommunledningen flytta stadsbiblioteket till ett nytt Kulturens hus som ska byggas nere vid älven.

Byggplanerna visar på en uppenbar brist på demokratiskt inflytande för umeborna. Inget av de etablerade partierna vill göra stadsmiljön till en valfråga – trots att den engagerar Umeborna. Men att mycket av förändringarna sker i tysthet understryker också de starka kopplingarna mellan den politiska och ekonomiska makten. Rivningen av Rosa Villan försvaras i en insändare av f.d. förste byggnadsinspektör i Umeå, numera anställd av City Fastigheter. Balticgruppen, å sin sida, har anställt den tidigare mark- och planeringschefen i Umeå Kommun som vd för sitt utvecklingsbolag. Till detta kan man lägga att den folkpartikontrollerade mediakoncernen VK bildat ett gemensamt fastighetsbolag med Balticgruppen.

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista är inte nödvändigtvis emot allt byggande i centrala Umeå. Inte ens när det gäller höghus. Men projekten måste beslutas efter en plan som demokratiskt diskuteras och beslutas av umeborna. Den maktelit, bestående av högdjur inom politik, ekonomi och media, som idag sätter dagordningen i Umeå måste utmanas.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.