Klarspråk om vägpaketet
Det är tråkigt när makthavarna lyckas spela ut boende på olika bostadsområden mot varandra. Detta har skett när det gäller dragningen av Västra Länken. Mot den bakgrunden vill jag redovisa det alternativ mitt parti kämpat för under många år när det gäller dragningen av vägarna. Men först kort om de alternativ som ställt boende på olika bostadsområden på Backen (och i hela Umeå) mot varandra.

 

Västra Länken – förslaget som splittrar

Det finns två huvudalternativ. Båda alternativen innebär att en fyrfilig väg kommer att dras från dagens E4, på Tegssidan, över umeälven ovanför eller nedanför Backens Kyrka. Söder om älven, på Tegssidan, skulle trafikleden riskera att försämra livsmiljön för de boende på områden som Röbäck, Teg och Böleäng. Detta då vägen dras för nära. Norr om älven kan vägen dras på i huvudsak två sätt:

alternativet uppströms Backens kyrka: en fyrfilig motorväg kommer att passera älven på en 650 meter lång bro uppströms Backens kyrka. Detta alternativ skulle innebära ett stort ingrepp i landskapsbilden. Den långa bron över älven kommer nämligen att vila på ca 40 meter höga pelare! Vägen kan sedan dras antingen öster eller väster om Prästsjön. Dragningen öster om sjön innebär att vägen hamnar väldigt nära de boende på Umedalen och skulle drabba de boende extra mycket.

alternativet nedströms Backens kyrka: Här kommer den stora vägen, efter att ha passerat umeälven, att braka rätt in i Kungsänget – det unika miljö- och kulturlandskapet nedströms kyrkan. Bron över älven kommer sannolikt att fortsätta ca 300 m in över land! Sedan går vägen ned i en tunnel för att komma upp vid ICA Kvantum och ansluta till Vännäsvägen (E12). Dragningen av vägen innebär ett oacceptabelt ingrepp i det unika landskapet nedanför Backenkyrkan. 

 

Jag beklagar djupt att de boende på Backenområdet spelats ut mot varandra genom dessa två förslag. Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista stöder inte något av dessa två s.k kombinationsalternativ!

 

Centrumtunnel – alternativet som dribblades bort

Vårt alternativ till både Västra Länken och den utbyggda Kolbäcksleden (ringlederna runt Umeå) har alltid varit en sk Centrumtunnel, rakt igenom Umeå, via en tunnel under Västra Esplanaden.  Det är den enda väglösning som verkligen skulle minska trafiken på Västra Esplanaden – den väg där idag både E4 och E12 går igenom stan – och där luften är mest förorenad och farlig. I Vägverkets utredning från slutet av 1990-talet visades, mycket tydligt, att en Centrumtunnel skulle avlasta Västra Esplanaden, och därmed centrala Umeå, mer än både Västra Länken och Kolbäcksleden – tillsammans!

Centrumtunneln skulle börja där Tegsbron slutar, vid Thulehuset, och dras under Västra Esplanaden (i samma riktning som Esplanaden) och komma upp ur underjorden vid Maxgrillen – eller längre norrut. Utsläppen från avgaserna skulle tas omhand via skorstenar med filter. Tyvärr fick aldrig Centrumtunneln en ärlig chans.

                               

Centrumtunnel gör Västra Länken överflödig

Idag har redan ombyggnaden av Kolbäcksleden till en fyrfilig motorväg påbörjats. Detta innebär att en Centrumtunnel måste ställas enbart mot Västra Länken – ekonomiskt. Och då blir Centrumtunneln dyrare än Västra Länken. Men om Centrumtunneln ställs mot det s k inre kombinationsalternativet, som också innehåller en tunnel, blir skillnaden mindre. Och en Centrumtunnel har så stora fördelar i andra avseenden att vi fortfarande förespråkar denna lösning – istället för alla varianter av Västra Länken. Fördelarna är bl a:

– påtagligt kortare körsträcka än Västra Länken vilket ger mindre utsläpp,

– inga ingrepp i naturen, vare sig i det unika området vid Backens kyrka eller vid Prästsjön,

– mindre trafik i närheten av bostadsområden: både på Tegssidan och vid Umedalen,

– eventuellt mindre trafik också efter Kolbäcksleden vilket skulle gynna alla där boende.

 

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslistas totala trafiklösning innehåller naturligtvis även en rad andra inslag. Ett av de viktigaste inslagen är ett försök med gratis buss under tre år – som sedan utvärderas. I Jokkmokk och Övertorneå är det gratis att åka buss. I Göteborg åker alla över 65 år gratis. I Lidköping är bussarna gratis på lördagar. Ett annat inslag är en upprustning/utbyggnad av cykelstråken.

 

Ett tredje inslag kallas ”samordnade varutransporter”. Tunga fordon står för ca tio procent av antalet fordon men för hälften av utsläppen. En lastbil släpper alltså i dagsläget ut nästan tio gånger så mycket som en personbil. I Uppsala och Linköping har man gjort försök att samordna varutransporterna. I Linköping har avgasutsläppen från lastbilar minskat med ca 50 procent i stadskärnan! Allt som behövs är en lokal för omlastning och ett datasystem för samordning. Samordnade varutransporter i Umeå skulle kunna göra 300 – 350 lastbilstransporter per dygn onödiga (inte flytta dem från ett ställe till ett annat – som ringlederna gör). Den sammanlagda kostnaden skulle ligga på endast ca 5 miljoner kronor. Minskningen av trafik/utsläpp skulle bli större än effekten av ombyggnaden av hela Kolbäcksleden som kostar flera hundra miljoner kr! Men precis som Centrumtunneln får denna fantastiska lösning, av outgrundliga skäl, inte en chans av makthavarna i Umeå.

 

Rättvisepartiet – rött parti med gröna förslag

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista har under många år varit det parti i Umeå kommunfullmäktige som satsat mest på att ta fram seriösa alternativ till ringlederna. Vi har lyft fram buss och cykel – som alternativ till personbilarna. Men hela problematiken med trafiken kan inte lösas med fler bussar och cykelbanor. Tyvärr finns det både partier och andra som låtsas att så är fallet. Detta är rent ut sagt oärligt. Man måste nämligen skilja mellan personbilar och lastbilar.

 

I centrala Umeå överskrids miljökvalitetsnormerna, MKN, på allt fler ställen – men särskilt efter Västra Esplanaden (där E4 och E12 går genom Umeå). Västra Länken skulle skulle avlasta centrala Umeå med minst 900 lastbilar per dygn. Och att avlasta centrala Umeå är en absolut nödvändighet. Vi är emot den Västra Länken. Men då är vi också, i ärlighetens namn, skyldiga att presentera ett alternativ till Västra Länken – som kan ta hand om lastbilarna. Och låt oss tala klarspråk: det går inte att få lastbilar att åka buss eller att cykla. Därför förespråkar vi en Centrumtunnel under Västra Esplanaden och samordnad varudistribution. Detta är det realistiska alternativet för den tunga lastbilstrafiken som ensam står för hälften av alla utsläpp.

 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.