Ökad grundbemanning underlättar heltid inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 3

På kommunfullmäktige 19 dec ställde Arbetarpartiet en fråga till Christer Lindwall (S) som berörde ”Hela tiden projektet”. Vår fråga löd: Kommer projektet att leda till höjd grundbemanning inom äldreomsorgen?

Tanken med ”Hela tiden projektet” är att erbjuda heltidstjänster åt de som önskar. Detta i sig är lovvärt. Men risken är att projektet kommer att finansieras genom försämrade arbetsvillkor. Enligt tidningen Kommunalarbetaren svarade 73%  av tillfrågade sektioner inom Kommunalarbetarförbundet att det uppstått negativa effekter av olika projekt för att ge de anställda möjlighet att arbeta heltid. Några av de negativa effekter som har uppstått är bl a att:
–    all arbetstid inte har schemalagds och att det därför blir upp till personalen själv att försöka pussla ihop till en heltid,
–    varje enskild anställd tvingas jobba på fler arbetsplatser än sin hemavdelning,
–    det blir fler arbetspass på helger och fler delade turer,
–    att det blir kortare men fler arbetspass.

Christer Lindwalls behandling av vår fråga kring ”Hela tiden projektet” var aggressiv. Hans svar var också häpnadsväckande nonchalant mot den personal som är intresserad av om projektet leder till höjd grundbemanning. Lindwall vägrade helt enkelt att svara på frågan!

Och det var synd. För frågetecknen kring ”Hela tiden projektet” är många. Om man, utifrån gjorda erfarenheter, tittar på det avtal som slutits mellan Umeå kommun och Kommunal, finns anledning att känna viss oro. Det framgår exempelvis inte i avtalet a) hur mycket av arbetstiden som ska förläggas på andra arbetsplatser än den egna, b) någon maxnivå vad gäller hur många helger man ska jobba, c) om det finns begränsningar för hur ofta man kan tvingas jobba delade turer, d) hur många dagar en anställd ska jobba under en viss tidsperiod. Otydligheterna i avtalet riskerar att leda till en ökad flexibilitet – på arbetsgivarens villkor!

Vi anser att en reform som underlättar att få arbeta heltid borde kopplas ihop med en ökad grundbemanning inom äldre- och handikappomsorgen. Umeås kommunledning verkar utgå ifrån att det skulle vara något negativt med mer personal på en avdelning. Verkligheten är en helt annan. En demens-avdelning med 16 brukare och 4 personal får en helt annan karaktär med ytterligare en personal. Man får bättre möjligheter att ge brukarna en ”guldkant” i vardagen med t.ex. bakning, matlagning och lugnare miljö vid måltiderna. En utökad arbetsstyrka kan innebära skillnaden mellan en bra eller dålig dag för både brukare, personal och även anhöriga.

Prognoserna säger att Umeå kommunkoncern får ett överskott på 254 miljoner kronor 2011! Det innebär att Umeå kommun dels har råd att ge de anställda, inom äldre- och handikappomsorgen, som vill jobba heltid en möjlighet att göra detta, dels att koppla reformen till en ökad grundbemanning. Var det denna möjlighet som Christer Lindwall inte ville debattera?