Därför vill Arbetarpartiet ha IKEA på Klockarbäcken – nej till Entré Syd

Det finns tre viktiga skäl att placera IKEA på Klockarbäcken.

Först: Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken längs Västra Esplanaden/E4 att öka med 3 000 bilar per dygn om IKEA placeras på Teg (Entré Syd).

Trafikökningen understryks av den jätteparkering för 2500 bilar som planeras vid Entré Syd. Umebladet har tidigare rapporterat om att de kraftiga överskridandena av gränsvärdena för luftföroreningar leder till en ökad frekvens av både astma och lungcancer för de som bor eller arbetar vid Västra Esplanaden.

Det andra skälet att lokalisera IKEA till Klockarbäcken är att de nya ringleder som ska att byggas runt Umeå kommer att leda trafiken (både från norr, söder och väster) rakt till Klockarbäcken. Detta UTAN att bilarna passerar genom Umeås luftföroreningsdrabbade centrum. En lokalisering av IKEA på Klockarbäcken kommer alltså att minimera trafikökningen i centrala stan. Placeras IKEA däremot på Teg kommer en stor del av trafiken norrifrån att gå längs Västra Esplanaden.

Tredje skälet: Att placera IKEA på Umeås två andra externa köpcentra, Ersboda eller Strömpilen, är orealistiskt. Vid Ersboda råder redan idag platsbrist och hög trafikbelastning. Strömpilen, som är intryckt mellan Holmsundvägen och älven, skulle helt enkelt inte kunna rymma en IKEA-etablering.

Arbetarpartiet har inget emot att IKEA etablerar sig i Umeå. Men vi är däremot mycket kritiska till att etableringen sker på Teg. Detta innebär en ytterligare försämring av luften. En placering på Klockarbäcken vore mycket bättre för miljön – och för Umeåbornas lungor.

Etiketter: , , , ,

3 kommentarer

 1. Lennart

  Visst, du har vissa poänger i det du säger. Men beslut är redan fattat, är det inte bättre lägga din energi på saker du faktiskt kan förändra?

 2. oscar

  Och skulle man tvinga IKEA till klockarbäcken så skulle inte IKEA välja att etablera sig i Umeå. Klockarbäcken ligger för långt ifrån allt annat för att någonsin bli en bra handelsplats.

  Något ni istället bör vara kritiska till är ringledens dragning. Tunnelalternativet hade minskat trafiken genom centrum enormt mycket mer än vad den kommer göra nu. Det räcker med att se på en karta så förstår man vilken omväg den beslutade dragningen kommer innebära för en stor del av staden.

 3. Jan Hägglund

  Till Oscar: Sanningen är den att Ikea behöver Umeå mycket mer än Umeå behöver Ikea. Umeå är Norrlands snabbast växande kommun vilket innebär att det vore vansinnigt av IKEA att INTE etablera sig här. Mot den bakgrunden är kommunledningens läggmatch i förhandlingarna med IKEA ett misslyckande.

  Arbetarpartiet förordade en centrumtunnel istället för Västra Länken – men vi har förlorade den striden. Klockar bäcken kommer inte att ligga ”långt från allt annat” när de nya ringlederna är klara. Det kommer ligga mitt i den trafikström som bildas av Norra och Västra länken. Dessutom nära till hands för alla som kommer från inlandet.

  IKEA är ingen butik man tittar in på när man har vägarna förbi – utan en butik som kunderna målmedvetet söker sig fram till. Därför spelar det exakta läget i förhållande till E4:an ingen större roll. I Gävle ligger IKEA en bra bit från E4:an – på vägen till Sandviken. I Umeå kan IKEA mycket väl ligga på vägen mot Vännäs.

  Slutligen: Var kommer luftmiljön i centrala Umeå in i ditt resonemang? Vi vet att halterna av föroreningar ökar antalet fall av cancer och astma. NÅGOT måste göras. Hur tycker du att vi ska åstadkomma bättre luft längs Västra Esplanaden?

  Till Lennart: It ain´t over until the ….. 😉

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.