Hur mycket får ett badhus kosta?

Badhusfrågan är aktuell igen. Detta efter att kommunen sagt upp avtalet med Lerstenen. Jag och mina partikamrater fick några frågor från TV4 om hur mycket ett nytt badhus ska få kosta. VF har också skrivit om frågan.  TV4:s frågor och Arbetarpartiets svar nedan: 

Fråga ett: Hur mycket får badhuset kosta att bygga?

Svar: Vårt svar utgår ifrån att innehållet ska vara a) en 50-metersbassäng plus b) en enklare äventyrsdel. Vi utgår dessutom ifrån att c) det nya badhuset ska drivas i kommunal regi

(våra beräkningar faller om det nya badhuset byggs/drivs tillsammans med en privat byggmästare/företag).

I Borås kostade det 56 miljoner kr att bygga en 50-metersbassäng (för två-tre år sedan). Mot denna bakgrund anser vi att en rimlig kostnad för Umeås del är cirka 100 miljoner kr.

PS. Umeå kommuns övriga stora engagemang, t ex kulturhuvudstadsåret och kulturhuset på kajen, begränsar tyvärr det ekonomiska handlingsutrymmet. 

Fråga två: Hur mycket badhuset kosta kommunen att driva/år?

Svar: Vårt svar ligger på 10 – 15 miljoner.

Bakom siffran ligger följande beräkning.

I.  Om bygget kostar 100 miljoner att bygga leder detta till följande utgifter

a) 5 miljoner i kapitalkostnader/år

b) 5 miljoner i personalkostnader/år

c) 5 miljoner i övriga kostnader/år

Summa 15 miljoner kr/år

II. Vi räknar med att 20 procent av driftskostnaderna täcks av ”biljettintäkter”,

det vill säga 3 miljoner kr.

III. Utgifterna för personal, och uppvärmning, kan minska om badhuset byggs på Nolia-området. Skälen är följande: dels kan receptions- och teknisk personal samutnyttjas med de omfattande verksamheter som redan finns på Noliaområdet, dels kan kostnaden minskas genom att man tar tillvara överskottsenergin från ishallarnas kylanläggningar.    

Fråga tre: är det möjligt att i nuläget fatta ett avgörande beslut kring badhuset, eller bör frågan utredas igen?

Svar: Vi anser att frågan bör utredas igen. Speciellt med tanke på den kritik som länsstyrelsen har riktat mot den bristande trafiklösning som kommunen presenterat (begreppet ”trafikinfarkt” har använts).

Våra svar ska ses mot bakgrund av att vi inte tror att kommunens politiska makthavare, av prestigeskäl, kommer att kosta på sig den tid som ett demokratiskt förfarande skulle kräva. Och för att kunna presentera ett eget alternativ svarar vi på detta sätt – med ovanstående uträkningar.

Etiketter: , ,

2 kommentarer

 1. marika e

  Nu blir jag väldigt fundersam att ett inlägg som detta kommer från någon som representerar ett arbetarparti. Vilken verklighet lever du i, jag är ensamstående med två barn. de är 4 o 6 år. De Vill ofta fara till äventyrsbadet i övik. Om vi ska fara dit med tåg o inträde blir det väldigt dyrt. Något som jag med min snäva budget inte har råd med. Men om ett äverntyrsbad skulle öppna i umeå, skulle det betyda mest för låginkomstagare. Det är vi som inte har en man och en v70, som nu också kan få en möjlighet att ta med våra barn på äventyrsbad. Detta är ni emot.
  Jag tycker ni har fin politik i övrigt, synnerhet med mer satsningar på vården.
  Men hur tänkte n här, när äventyrsbad äntlingen kan bli en möjlighet för alla och inte bara dem som har råd att åka till övik!!

 2. Jan Hägglund

  Hejsan Marika
  Tack för dina synpunkter. Jag vill börja med att betona att vi INTE är motståndare till ett äventyrsbad. Vi vill dock ha en billigare äventyrsdel än den som kommunledningen föreslår. En äventyrsdel för 20-30 miljoner kronor tror vi kan tillfredsställa barn och unga upp till en ganska hög ålder.

  Även ett Arbetarparti måste ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten. I kommunledningens förslag blir de årliga driftskostnaderna ca 56 miljoner. Även om besökarantalet når upp till höga 400 000 per år tvingas kommunen gå in med ca 22 miljoner per år i driftsbidrag – något som blir ännu högre om man får färre besökare. Dessutom kan byggkostnaderna visa sig bli högre när allting är färdigbyggt. Lägg till detta de svårbedömda kostnaderna för Kulturhuset på kajen, att budgeten för K14-året står med ett stort underskott och vi får bilden av en kommunledning som utsätter sina invånare för stora framtida risker.

  Vi anser att kommunen ska satsa på fritidsverksamheter och även på kultur. Men när man skär ned inom äldreomsorgen, skolan, inte minskar barngrupperna inom barnomsorgen osv måste nya satsningar på fritid och kultur ske med förnuft.

  Vi anser att satsningen på kulturhuvudstadsåret är en sådan ”huvudlös” satsning där man redan avsatt pengar som annars hade kunnat gå till vardagsverksamheter som äldreomsorg, barnomsorg och stadsdelsbibliotek.

  Till sist: Även med vårt förslag blir ett äventyrsbad en möjlighet för alla Umeåbor (även för de som ej har råd att åka till Ö-vik). Det blir dock lite mindre och ganska mycket billigare.

  Detta är vårt sätt att ta ansvar för de som valt in oss i kommunfullmäktige. I slutänden kan det nämligen bli just våra väljare som får betala huvudlösa satsningar på olika skrytbyggen via nedskärningar inom skola, vård och omsorg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.