Motverka ensamheten bland äldre

Det är samhällets, de yngre generationernas, skyldighet att ta till vara de äldres rättigheter. Det handlar exempelvis om:

– rätten att slippa ensamhet på ålderns höst

– rätten att få komma ut ur lägenhet åtminstone en gång i veckan

– rätten till självkänsla. Även äldre har rätt att få känna sig fräsch och snygg. Att få håret lagt och naglarna målade, att vara välklippt och välrakad, kan betyda mycket för självkänslan.

I dagens samhälle är inga av dessa rättigheter någon självklarhet. Många äldre lämnas ensamma då deras barn flyttat dit jobb och utbildningar finns. Denna samhällsutveckling, kombinerat med nedskärningarna inom kommunerna, har skapat ett dolt samhällsproblem – äldreensamhet.

Något om nedskärningarna i Umeå:

a) Platser på äldreboenden: Mellan åren 2002 och 2011 minskade andelen umebor – 80 år och äldre – som hade plats på äldreboenden, från 30,8 procent till 20,8 procent. Det skulle krävas ytterligare 354 platser på äldreboenden för att samma andel äldre skulle få plats på ett kommunalt boende som för tio år sedan. En plats på ett boende kan innebära ökad trygghet. Att kunna äta tre måltider om dagen, tillsammans med andra, innebär dessutom en helt annan social situation. För vissa innebär en plats på ett äldreboende att ensamheten bryts.

b) Personaltätheten: bara under de tre åren 2005-2008 minskade personaltätheten på sjukhemmen med 20 procent under dag/kväll. Detta berövade varje boende 5 timmar omvårdnad i veckan. En liknande utveckling har skett inom hemtjänsten där á-priserna sänkts, vilket gett mindre tid till varje brukare. Detta har inneburit att möjligheten att ta ut de gamla på promenad minskat ytterligare.

Möjligheten till sociala kontakter mellan personalen och brukarna har också minskat. Stressen riskerar att leda till att personal och brukare aldrig hinner träffas och tala som medmänniskor – som man gör exempelvis under en promenad. Istället riskerar en sorts ”objektifiering” att smyga sig in där de gamla ses som ”arbetsuppgifter” vilka måste ”klaras av” på en så kort tid som möjligt.

Arbetarpartiet arbetar för att pensionärer som är tillräckligt pigga – fysiskt och psykiskt – ska garanteras hjälp att komma ut på promenad åtminstone en dag i veckan. Därför vill vi öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Vi vill också öka antalet platser på äldreboenden – gärna i form av seniorboenden där ”piggare” pensionärer erbjuds trygghet och social samvaro. Därför borde den gamla Ålidhemsskolan byggas om till ett äldreboende under den kommande treårsperioden. I varje stadsdelscentra borde det finnas ett seniorboende som inte bara erbjuder lägenheter – utan också en social samvaro för de boende och för andra äldre som bor i stadsdelen.

Istället för skrytbyggen för 750 miljoner borde Umeås maktelit se till att det fanns äldreboenden för alla som behöver.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.