Arbetarpartiet inte i någons ledband

”Arbetarpartiet … rättar in sig i vänsterledet”, skriver Anders Ågren på sin blogg och hänvisar till vårt ställningstagande vad gäller Nydalasjöns framtid.

Detta är en felaktig beskrivning – av två skäl:

För det första: Beslutet om att lösa in stugorna runt Nydalasjön är inget ”vänsterled”. Initiativet till att avveckla sommarstugeområdet runt sjön föddes nämligen redan 1979 då de borgerliga partierna styrde Umeå. Beslutet om dagens detaljplan för Nydalasjön fattades sedan i Umeå kommunfullmäktige 1981. De tre partier som röstade igenom detaljplanen var S, V och …M (!). Det intressanta är istället varför Moderaterna har gjort helt om och ställt in sig i borgarledet i denna fråga?

 

Jag har suttit i fullmäktige sedan 1991. Mig veterligen har inte Moderater invänt mot att 127 av de ursprungliga 141 stugorna lösts in av Umeå kommun under denna tid. Inte på ett sätt som märkts i alla fall. Inte förrän nu, då den fördjupade översiktsplanen ska antas. Jag har heller inte märkt att Ågrens Moderater har protesterat mot att 77 av de ursprungliga stugorna har rivits. Moderaternas uppbragta protester har istället kommit nu, när de sista 14 stugorna ska lösas in. Plötsligt har Moderaterna drabbats av ”principer”. Nu ska den privata äganderätten försvaras – även till priset av att Nydalasjöns överlevnad sätts på spel.

Ett ärligt agerande från Ågrens sida vore som följer:

1. att redovisa när, och varför, Moderaterna plötsligt lämnade ”Nydalaledet”. Just M behöver göra en sådan förklaring. Inom FP, C och KD var en majoritet emot att kommunen skulle lösa in stugorna redan 1981.

2. Ågren borde förklara varför Moderaterna inte under 30 år har bekämpat kommunens stuginköp under denna långa process, där kommunen arbetat för att öka allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder, genom att minska sommarstugeområdet?

 

Hade Moderaterna inga ”principer” när det gällde den privata äganderätten 1981? Eller insåg dåtidens Moderater att allmänhetens intresse – ibland – måste gå före det privata ägandet då ett samhälle växer?

 

Det är uppenbarligen så att Moderaternas ”principer” inte är så principiella. Även idag kan Ågrens Moderater faktiskt stödja kommunala markinköp – till förmån för ”något större”. Ta inköpen av fastigheter på Teg inför etableringen av IKEA. Där såg vi inga moderater som kämpade för den privata äganderätten – trots att det fanns exempel på att folk förlorade sitt fasta boende (och inte sina sommarstugor)!

 

Det andra felet: Arbetarpartiet har inte rättat in sig i något led över huvud taget. Vi kommer att rösta med S och V i frågan om Nydalasjön. Vi vill nämligen öka sjöns chanser att överleva. Men vi kommer att fortsätta vår opposition mot S och V – och även mot Moderaterna som är med och styr Umeå – i andra frågor.

 

Ett exempelvis är den bristande personalpolitiken i Umeå kommun där vi har tagit itu med psyktester och snusförbud. Vi kommer att givetvis även att fortsätta att bekämpa de miljöbrott, i form av smutsig luft, som de styrande gör sig skyldig till i Umeå. Däribland Moderaterna.

 ———————–

PS. Ågren säger på sin blogg att ”Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö”. Det är första gången som jag, under alla debatter kring den dramatiska omvandlingen av centrala Umeå, sett eller hört Ågren använda begreppet ”kulturmiljö”! Moderaterna har, helt plötsligt, upptäckt ett nytt intresse – som vårt parti har försvarat under lång tid. Det måste göra ont för Ågren att ens ta ordet i sin mun.

Tyvärr tror jag att Ågrens intresse för kulturmiljön snabbt kommer att avklinga när debatten om Nydalasjön är över. För detta egendomligt nyfunna kulturintresse, tillsammans med det faktum att moderaterna inte förklarat varför de plötsligt bytt fot, får mig att tro att Ågrens agerande i Nydalafrågan helt och hållet är baserad på populism – och inte alls på principer. Partiets agerande i samband med inköpen av fastigheter för att bereda väg åt IKEA stärker mig i den tron.

 

Några röster extra i valet 2014 borde inte vara viktigare än att stärka chanserna för Nydalasjöns ekosystem att klara de ökade påfrestningar som Moderaternas bidragit till – detta genom sitt ivriga stöd till förvandlingen av Kolbäcksleden till en motorväg. DS.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.