Umeå måste skärpa kampen mot drogerna

Av , , Bli först att kommentera 12
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
 
Det pågår en strid kring drogerna i hela Europa och Västvärlden inklusive USA. Drogliberalerna har vunnit mark. Vissa ungdomsförbund till svenska riksdagspartier vill legalisera vissa typer av knark. Det är just sådana attityder som måste bekämpas. Den enda långsiktiga metoden är att återskapa den folkliga opinion som tidigare i högre grad än idag var tydligt avståndstagande till knark.
 
VK har i en ovanligt förtjänstfull artikelserie avslöjat omfattande problem med knark i Umeå. Kommunens egen undersökning ”Unga 10” avslöjar att hela 19 procent av högstadie- och gymnasieeleverna, boende på Haga, har prövat narkotika. Andra områden som också stack ut, i negativ bemärkelse, var Ålidhem och Ersboda. Men problemen finns i hela Umeå-regionen.
 
Resultaten kommer från en nätbaserad enkät för Umeå-elever i grund- och gymnasieskolans klasser, från åk 6 till sista året på gymnasiet. Av totalt 9 340 elever svarade 6 974, dvs 75 procent. Varje enkät av denna art innehåller osäkra faktorer. En sådan är att de elever som fallit bort eventuellt kan vara elever som skolkar och har större problem än övriga. En annan felkälla är att alla inte svarar sanningsenligt. Men de presenterade siffrorna är under alla förhållanden skrämmande. Minst sagt.
 
Mot denna bakgrund anser Arbetarpartiet att kampen mot narkotikamissbruket i Umeå med omnejd måste intensifieras.
 
Vi undrar därför:
– Delar du vår uppfattning att det krävs ökade resurser från kommunens sida i syfte att minska missbruket av knark?
– Tycker även du att de förebyggande åtgärderna är avgörande för att minska användandet av droger?
– Hur ser du på betydelsen av ungdomsgårdarnas verksamhet då det gäller att förändra attityderna – mot en mer avståndstagande inställning till narkotika?

– Hur ser du på olika ungdomsorganisationers, inklusive de politiska ungdomsförbundens och idrottsföreningarnas, roll i kampen mot knarket? 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,