Alla Umeå kommuns anställda borde ha fått en löneförhöjning

Av , , Bli först att kommentera 10

Här är en interpellation (fråga) som kommer upp på nästa kommunfullmäktige i Umeå måndag 25 mars. Du kan lyssna på debatten på Radio Umeå 102,3 MHz vid kl 9-tiden.

Interpellation till jämställdhetsutskottets ordförande Tamara Spiric
 
Alla Umeå kommuns anställda borde ha fått en löneförhöjning
Enligt en undersökning, genomförd av fackförbundet Kommunal, finns medarbetare inom Umeå kommun som inte fått någon löneökning under avtalsåret 2012. Detta gäller både inom skolan och socialtjänsten. Undersökningen gäller Kommunals medlemmar. Om inflationen tas med i beräkningen innebär ett lönestopp i praktiken sänkta löner.
 
Tidigare fanns en individgaranti på mellan 100 och 175 kronor inskriven i avtalen. Denna är nu borttagen. För de anställda som blir helt utan lön krävs dock att arbetsgivaren motiverar den uteblivna löneökningen samt upprättar en handlingsplan.
Sedan länge finns ett problem med rekryteringen av personal till de kvinnodominerade yrkena inom bland annat äldre- och handikappomsorgen. Anledningen till detta är troligtvis en kombination av relativt låga lönenivåer och en stressig arbetsmiljö. Att anställda nu också riskerar att bli helt utan löneökningar riskerar att försvåra personalförsörjningen ytterligare. Uteblivna löneökningar riskerar också att skapa en negativ atmosfär på arbetsplatsen.
 
Med anledning av detta undrar vi:
1) Hur ser du på att det finns anställda inom Umeå kommun som helt gått miste om löneökning under avtalsåret 2012?
2a) Hur många av Umeå kommuns anställda har helt gått miste om löneökningar under år 2012?
2b) Hur stor andel av dessa är kvinnor?
2c) Kommer de anställda som inte fått någon löneökning att få någon kompensation under år 2013?
3a) Hur många av kommunens anställda har inte nått upp till den tidigare miniminivån på 175 kronor under år 2012?
3b) Hur stor andel av dessa är kvinnor?
3c) Kommer de som inte nått upp till miniminivån på 175 kronor att få någon kompensation under år 2013?
 
Jan Hägglund
Patrik Brännberg
Tomas Westerström

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,