Morgondagens politiker måste lära sig demokrati redan i grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 6

Arbetarpartiets studentförening varnade för att det var öppet för valfusk i årets kårval vid Umeå universitet. SVT Västerbottensnytt har nu avslöjat att så blivit fallet.

Uppgifterna bekräftades av en representant för Umeå Studentkår i SVT:s sändning. I SVT:s sändning intervjuades två studenter vars rätt att rösta hade använts av andra för att fuska i valet. I reportaget talades det om att ytterligare ett fall av fusk hade uppdagats och anmälts till studentkåren. Medlemmar i Arbetarpartiets studentförening har själva träffat fyra studenter som alla uppgivit att deras personnummer missbrukats genom valfusk.

Fem procent – oacceptabelt valfusk

Kårens valnämnd har sagt sig tolerera ett valfusk på upp till fem procent av de avgivna rösterna. Detta framkom i SVT-inslaget. Att acceptera ett valfusk som omfattar hela fem procent av antalet avgivna röster är helt oacceptabelt. Låt oss göra ett par jämförelser för att leda detta i bevis:

Fjolårets kårval. I detta val röstade 761 personer. 5 % av detta motsvarar 38 röster. Detta är fler röster än vad både Centerstudenter och Arbetarpartiet fick, var och en för sig. Dessa två partier fick ett mandat var – med 28 respektive 27 röster. Översatt till fjolårets val skulle detta kunna betyda följande: Ett nytt parti skulle kunna komma in i Umeå Studentkårs fullmäktige enbart via fuskröster. Den gräns som valnämden satt för fuskrösterna räcker nämligen med god marginal för att ta minst ett mandat i kårvalet. Kanske även två. Antalet fuskröster skulle också kunna betyda att ett parti som borde tagit plats i kårfullmäktige skulle riskera att hamna utanför – om en gräns på 5 % fusk tillåts.
Valen 2010. Hur skulle en 5 %-gräns för "acceptabelt valfusk" uppfattas i samband med ett riskdags- eller kommunalval? Efter valet 2010 genomfördes omval i Västra Götalands läns landsting på grund av felaktigheter som berörde 174 av ca 1 000 000 avlagda röster. I Örebro län genomfördes ett omval på grund av 17 felaktigt behandlade röster i en valkrets med 22 000 röstande. I varken Västra Götaland eller Örebro handlade det om något valfusk, utan om att det lilla antalet felaktigt behandlade rösterna riskerade påverka valresultatet. I Västra Götaland rörde det sig om 0,17 promille. I Örebro om 0,77 promille. Trots detta gjordes alltså båda valen om!

Mot bakgrund av dessa exempel anser jag att en 5 %-gräns för "acceptabelt valfusk" är, demokratiskt sett, fullständigt oacceptabelt, oavsett om det handlar om val till riksdag, landsting, kommun eller EU-parlamentet. Att acceptera en femprocentig gräns för vad som är "acceptabelt valfusk" vore att utmana det allmänna rättsmedvetandet. Både Olof Palme och Ulf Adelsohn startade sina karriärer inom studentpolitiken. Årets kårval vid Umeå universitet visar att morgondagens politiker måste lära sig demokrati – innan de hamnar på universitetet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Var femte elev på Haga har testat knark

Av , , Bli först att kommentera 2

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Missbruket bland Umeås unga är omfattande. Samtidigt pågår en strid i hela Europa och Västvärlden inklusive USA. I denna har drogliberalerna har vunnit mark. De måste slås tillbaka.

Umeå Kommuns undersökning ”Unga 10” är skrämmande. Den avslöjade att var femte elev i högstadiet och gymnasiet som bor på Haga har provat narkotika. Andra stadsdelar att oroa sig över är Mariehem, Ålidhem, Ersboda och Carlshem. Men problemen finns i hela Umeå. Se tabellen på sid 2. Även användandet av s.k ”nätdroger” ökar. En av tio högstadie- och gymnasieelever på Haga och Carlshem har någon gång använt nätdroger. Missbruket av nätdroger har gett Umeå öknamnet ”spice city” i vissa kretsar (efter nätdrogen spice)!

Siffrorna kommer från en nätbaserad enkät för elever i grund- och gymnasieskolans klasser, från åk 6 till sista året på gymnasiet. Totalt svarade 6 974 elever (75 procent). Varje enkät av denna sort innehåller osäkra faktorer. En felkälla är att elever som ”skolkade” från undersökningen kan vara de som har de största problemen. En annan felkälla kan vara att alla inte svarar sanningsenligt.

Men hur som helst är siffrorna skrämmande. De tyder på en attitydförändring bland ungdomar i Umeå. Dagens ungdomar underskattar drogernas skadliga inverkan. Detta är en farlig utveckling.

Det är viktigt att våga ta ställning mot droger. Man får inte backa för konflikter. Föräldrar måste våga markera mot sina barn. Ungdomar måste våga markera mot sina vänner. Men ska kampen mot drogerna vinnas måste det till förebyggande åtgärder. 

  • Satsning på fler meningsfulla jobb. Idag står ca 250 000 unga i åldrarna 15-24 år utanför arbetsmarknaden i Sverige. Även i Umeå går unga arbetslösa – samtidigt som exempelvis äldreomsorgen skulle behöva mer personal. Kommunen har råd att anställa fler. De senaste 11 åren har kommunen och dess bolag, t.ex Umeå Energi och Bostaden, haft ett sammanlagt överskott på 2 200 miljoner kr. Pengar och resurser finns.
  • Ungdomsgårdar behövs på varje större stadsdel. Dessa måste ha en allsidig verksamhet och kunna ta hand om både musik- och motorintresserade. Gårdarna måste kompletteras med ett drogfritt kafé – öppet både på kvällar och nätter. Tidigare bedrev personalen på ungdomsgårdarna i Umeå uppsökande verksamhet ute på stan under helgerna. Denna verksamhet måste återinföras.

Ta strid mot de drogliberala ungdomsförbunden inom alliansen! Olika ungdomsförbund till svenska regeringspartier vill idag legalisera vissa typer av knark. 

Folkpartiets ungdomsförbund LUF är värst. De vill helt legalisera försäljning av hasch och marijuana. Innebörden är att cannabis ska få säljas över disk. Men LUF vill dessutom avkriminalisera alla andra droger. Personer som bär runt på heroin, kokain eller amfetamin ska inte kunna straffas för narkotikainnehav. Detta om personen hävdar att innehavet är för eget bruk och inte till försäljning (hur nu detta ska kunna bevisas). Detta kommer att skapa enorma gråzoner vilket spelar knarklangarna rakt i händerna.

Även Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, håller på att tas över av drogliberaler. På sin kongress ifjol hade ledningen föreslagit avkriminalisering av narkotika. Delar av CUF:s ledning ville även legalisera hasch och marijuana – precis som LUF. Ledningen i CUF blev dock nedröstad. Denna gång.

Jag skrev inledningsvis att det är viktigt att ta ställning mot knarket. Men LUF och CUF gör tvärtom. I Arbetarpartiet anser vi att avkriminalisering och försäljning över disk kommer att leda till ett ökat missbruk. Den oansvariga politik som främst LUF står för måste bekämpas.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,