Var femte elev på Haga har testat knark

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Missbruket bland Umeås unga är omfattande. Samtidigt pågår en strid i hela Europa och Västvärlden inklusive USA. I denna har drogliberalerna har vunnit mark. De måste slås tillbaka.

Umeå Kommuns undersökning ”Unga 10” är skrämmande. Den avslöjade att var femte elev i högstadiet och gymnasiet som bor på Haga har provat narkotika. Andra stadsdelar att oroa sig över är Mariehem, Ålidhem, Ersboda och Carlshem. Men problemen finns i hela Umeå. Se tabellen på sid 2. Även användandet av s.k ”nätdroger” ökar. En av tio högstadie- och gymnasieelever på Haga och Carlshem har någon gång använt nätdroger. Missbruket av nätdroger har gett Umeå öknamnet ”spice city” i vissa kretsar (efter nätdrogen spice)!

Siffrorna kommer från en nätbaserad enkät för elever i grund- och gymnasieskolans klasser, från åk 6 till sista året på gymnasiet. Totalt svarade 6 974 elever (75 procent). Varje enkät av denna sort innehåller osäkra faktorer. En felkälla är att elever som ”skolkade” från undersökningen kan vara de som har de största problemen. En annan felkälla kan vara att alla inte svarar sanningsenligt.

Men hur som helst är siffrorna skrämmande. De tyder på en attitydförändring bland ungdomar i Umeå. Dagens ungdomar underskattar drogernas skadliga inverkan. Detta är en farlig utveckling.

Det är viktigt att våga ta ställning mot droger. Man får inte backa för konflikter. Föräldrar måste våga markera mot sina barn. Ungdomar måste våga markera mot sina vänner. Men ska kampen mot drogerna vinnas måste det till förebyggande åtgärder. 

  • Satsning på fler meningsfulla jobb. Idag står ca 250 000 unga i åldrarna 15-24 år utanför arbetsmarknaden i Sverige. Även i Umeå går unga arbetslösa – samtidigt som exempelvis äldreomsorgen skulle behöva mer personal. Kommunen har råd att anställa fler. De senaste 11 åren har kommunen och dess bolag, t.ex Umeå Energi och Bostaden, haft ett sammanlagt överskott på 2 200 miljoner kr. Pengar och resurser finns.
  • Ungdomsgårdar behövs på varje större stadsdel. Dessa måste ha en allsidig verksamhet och kunna ta hand om både musik- och motorintresserade. Gårdarna måste kompletteras med ett drogfritt kafé – öppet både på kvällar och nätter. Tidigare bedrev personalen på ungdomsgårdarna i Umeå uppsökande verksamhet ute på stan under helgerna. Denna verksamhet måste återinföras.

Ta strid mot de drogliberala ungdomsförbunden inom alliansen! Olika ungdomsförbund till svenska regeringspartier vill idag legalisera vissa typer av knark. 

Folkpartiets ungdomsförbund LUF är värst. De vill helt legalisera försäljning av hasch och marijuana. Innebörden är att cannabis ska få säljas över disk. Men LUF vill dessutom avkriminalisera alla andra droger. Personer som bär runt på heroin, kokain eller amfetamin ska inte kunna straffas för narkotikainnehav. Detta om personen hävdar att innehavet är för eget bruk och inte till försäljning (hur nu detta ska kunna bevisas). Detta kommer att skapa enorma gråzoner vilket spelar knarklangarna rakt i händerna.

Även Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, håller på att tas över av drogliberaler. På sin kongress ifjol hade ledningen föreslagit avkriminalisering av narkotika. Delar av CUF:s ledning ville även legalisera hasch och marijuana – precis som LUF. Ledningen i CUF blev dock nedröstad. Denna gång.

Jag skrev inledningsvis att det är viktigt att ta ställning mot knarket. Men LUF och CUF gör tvärtom. I Arbetarpartiet anser vi att avkriminalisering och försäljning över disk kommer att leda till ett ökat missbruk. Den oansvariga politik som främst LUF står för måste bekämpas.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.