Lennart Holmlunds återremiss räddade ofrivilligt motionen om att införa F6-skolor – men har Miljöpartiet övergett förslaget?

1. Jag och övriga i Arbetarpartiet beklagar djupt att föräldrar och personal samt eleverna i skolor som Brännland och Sörfors inte fick uppleva beslutet att omvandla deras F5-skolor till F6-skolor då Umeå kommunfullmäktige sammanträdde måndagen 17 juni. Vi beklagar även att andra berörda skolor, både de som finns idag och de som kommer att byggas i framtiden, inte kan dra nytta av ett beslut om att införa F6-skolor. De som är emot saknar riktiga argument. Argument som att reformen kostar pengar, och inte är finansierad, håller inte. Det handlar om väldigt små summor sett över en tioårsperiod. Och om man håller med om inriktningen i motionen kan man skriva så här: ” vi stödjer motionen – återkom i samband med budgeten så ska vi hjälpas åt att lösa kostnadsfråga. Men så skriver inte (S) och (V). Faktum är att de saknar riktiga argument för att gå emot denna reform.

2. Kampen för att driva igenom denna viktiga lokala skolreform måste fortsätta. Reformen går ut på att eleverna i grundskolan ska få gå kvar i samma skola de sex första åren. Idag får de endast gå i samma skola de fem första åren. Så är det exempelvis i Sörfors och Brännland. Tanken som vi i Arbetarpartiet stöder är att eleverna ska slippa flytta till en högstadieskola redan i sjätte klass och då byta lärare för att sedan, redan i sjuan, byta lärare en andra gång. Detta innebär nämligen en uppsättning lärare i femman, en andra i sexan och en tredje uppsättning lärare i sjuan. Detta är naturligtvis inte bra. Dessa nackdelar utgör ett av flera skäl till att vi i Arbetarpartiet stödjer FP-motionen om att införa F6-skolor i Umeå kommun.

3. Media har gett en felaktig bild av vad som hände på kommunfullmäktige måndagen den 17 juni. Verkligheten är mycket mer komplicerad. Och oroande. Enligt media skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha förlorat om det blivit en omröstning för eller emot Peter Sedlaceks (FP) motion att införa F6-skolor i Umeå kommun. Media för ut budskapet att motionen skulle ha vunnit med stöd av sammanlagt 33 röster (av fullmäktiges 65), från följande 6 partier: FP, M, C, KD samt Miljöpartiet och Arbetarpartiet. Men detta är HELT fel. Om det verkligen hade blivit en omröstning så hade motionen om att införa F6-skolor förlorat!

4. Skälet till att motionen från Peter Sedlacek (FP) skulle ha förlorat omröstningen beror på att en moderat och en miljöpartist var frånvarande – utan ersättare! Detta innebär att motionen, i bästa fall, hade kunnat få 31 röster. Men mot motionen hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans kunnat ställa 32 röster. Detta innebär att OM det verkligen hade blivit en omröstning så skulle motionen om att införa F6-skolor ha blivit nedröstad. Föräldrar och lärare samt elever, bland annat i Sörfors och Brännland, hade fått vidkännas ett svidande nederlag. Nederlaget skulle ha berott på ett svek från Moderaterna och Miljöpartiet – som inte sett till att vara fulltaliga då denna viktiga fråga skulle avgöras.

Det verkligt ironiska i situationen är alltså detta: Lennart Holmlund, kommunalråd (S), räddade FP-motionen om att införa F6-skolor genom att föreslå en återremiss – vilket betydde att frågan inte avgjordes på fullmäktige den 17/6!

5. Men det förekom ytterligare konstigheter under mötet med fullmäktige som media inte verkar ha förstått – eller uppmärksammat. Då Lennart Holmlund föreslog återremiss, för att förhala frågan, röstade partierna i fullmäktige på följande sätt:

För återremissen:
S = 25, alla röstade för, vilket är naturligt om man vill förhala,
V = 7, alla röstade för, vilket är naturligt om man vill förhala,
M = 1, det är inte naturligt och väcker frågor,
C = 1, detta är inte naturligt och väcker frågor,
MP = 3, detta är inte alls naturligt och väcker stora frågor.

Mot återremissen:
M = 11, dessa röster är naturliga då M sagt sig stödja motionen,
FP = 5, dessa röster är naturliga då det är FP:s motion,
C = 2, dessa röster är naturliga då C sagt sig stödja motionen,
KD = 4, dessa röster är naturliga då KD sagt sig stödja motionen,
MP = 2, dessa röster är naturliga då MP sagt sig stödja motionen.
AP = 1, denna röst var naturlig eftersom AP stöder motionen.

Nedlagda röster:
C = 1, denna röst var konstig, eftersom partiet sagt sig stödja motionen.

6. Kommentarer:
Om omröstningen genomförts hade alltså motionen från Peter Sedlacek förlorat. Detta då en moderat och en miljöpartist var frånvarande. Men låt oss titta närmare på just Miljöpartiet. Tre av MP:s totalt sex ledamöter röstade tillsammans med Lennart Holmlund (S) och Tamara Spiric (V). Detta väcker frågan om MP håller på att dra tillbaka sitt stöd för motionen?

Centerpartiets agerande är också konstigt. En ledamot röstade med (S) och (V) medan en annan lade ned sin röst. Frågan måste ställas: är något på gång även inom (C) eller var detta bara misstag?

7. Dessa frågetecken måste rätas ut. Vi i Arbetarpartiet är oroliga för att Socialdemokraterna har bearbetat Miljöpartiet. Detta parti (MP) är inte pålitligt. När det gäller regeringsfrågan har partiets språkrör tydligt sagt att den regering som ska bildas efter valet 2014 ska innehålla ministrar från Miljöpartiet. Det spelar uppenbarligen ingen roll för MP om det är en Alliansregering som man tar säte i eller om det är en S-regering. MP kräver inte att få igenom sina viktigaste miljökrav för att stödja ett av de två huvudpartierna – de ställer krav på att få sitta med vid maktens grytor.

Tänker vi oss att denna strategi tillämpas på lokalplanet i Umeå så kan vi inte undgå att oroa oss för att MP är på väg att överge sitt stöd till F6-reformen – i utbyte mot något. Vi hoppas verkligen att vi har fel och att MP:s stöd till motionen står fast. Men MP:s svek vad gäller närvaron, och det faktum att halva partiet röstade med (S) och (V), gör att vi anser att alla som stöder motionen om att införa F6-skolor har anledning att oroa sig.

8. Mitt råd till alla föräldrar och lärare som vill se motionen om F6-skolor genomförd är följande:
a) Ge inte upp – förslaget återkommer till fullmäktige,
b) Ta kontakt med partierna igen och kolla ”tempen” på alla som tidigare har sagt sig stödja motionen,
c) Kolla speciellt tempen på Miljöpartiet.

Etiketter: , , , , , ,

En kommentar

  1. Jacob Edge

    Det jag tycker är konstigt – och väcker frågor – är att du finner det märkligt att man röstar mot sitt parti. På något sätt har det blivit en norm i Sverige att man röstar med sitt parti i samtliga frågor, oavsett om man inte håller med om det själv. Tycker du att det ska vara så? I sådana fall, varför finns då personval?

    Nej, tacka vet jag de folkvalda som har lite ryggrad och vågar stå för de åsikter de själva har. Bara för att man sympatiserar med ett parti betyder ju inte att man håller med om exakt allt partiledningen kommit fram till.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.