Vänsterpartiet och Socialdemokraterna slår mot knegarna

Umeå styrs av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Deras budget för 2014 innebär nedskärningar på hela 157 miljoner kr.

Två tredjedelar drabbar äldreomsorg, hemtjänsten och andra sociala verksamheter samt för- och grundskola, gymnasium och komvux (102 miljoner). Övriga 55 miljoner slår mot underhållet, av undervisningslokaler och andra fastigheter, mot gator, snöröjning och andra ”tekniska” verksamheter. Och mot brandkåren, vilket är särskilt olyckligt. Budgeten har av (V) beskrivits som ”vänsterpolitik”. Men V-S-budgeten betyder hårda slag både mot anställda, brukare och nödvändigt underhåll.

Nedskärningarna genomförs så här: då Umeå växer ökar antalet barn, elever, äldre, byggnader och gator. Detta kallas volymökning och kräver mer pengar om varje brukar ska få samma kvalitet av kommunens service.

Detta betyder att om antalet kronor till exempelvis äldreomsorgen ökar med tio procent, men antalet gamla ökar med 30 procent, så minskar kvaliteten i omsorgen. Detta är vad som kallas nedskärningar. Och V-S-budgeten innehåller just nedskärningar.

V och S lägger bl a ned projekt för totalt 86 miljoner: arbetslösa ungdomar får inte jobb inom kommunen, arbetsförhållanden inom äldreomsorgen blir inte bättre, ”sociala investeringar” till kommunens mest utsatta blir inte av. Dessutom: underhållet av fastigheter blir 33 miljoner mindre. Detta ska sedan läggas ovanpå att socialnämnden får mindre än volymökningarna krävt för att upprätthålla samma servicenivå. Detsamma gäller även för- och grundskola samt gymnasium.

Sammanlagt drabbas verksamheter inom förskola, skola, vård och omsorg av nedskärningar på ca 100 miljoner kr. Och de tekniska verksamheterna, inklusive brandförsvaret, drabbas av nedskärningar på ca 55 miljoner.

I framtiden kommer kulturväven på kajen och äventyrsbadet att ruinera Umeå kommun. Vår hälsning till V och S är: Att prioritera skrytprojekt före vardagsverksamhet slår mot knegarna.

Inget siffertrixande i världen dölja kan dölja detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.