Vardagsverksamheterna kommer i kläm då S och V fullföljer skrytprojekten

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns ett stort behov av att öka personaltätheten inom äldreomsorg och skola. I den budget som S och V lägger för 2014 uteblir dessa satsningar. Istället fullföljs linjen av att satsa på skrytprojekt. Skrytprojekt som dessutom inte är finansierade! Den totala kostnaden för att bygga kulturhuset ”Väven” på kajen beräknas öka från 700 miljoner kr till 910 miljoner kr (varav Umeå kommun står för hälften). Den årliga driftskostnaden för kulturhuset har i budgethandlingarna uppgivits vara 148 miljoner kronor – per år, varje år. I det ingår hyra och drift. För att täcka dessa kostnader ska Stadsbiblioteket och några andra verksamheter tvingas flytta in i det stora huset på kajen. Detta beräknas ge 50 miljoner kr. Hyran kommer att gå på 65 miljoner per helår (för 2014 blir det 32,5 miljoner). Utgifterna för detta skrytbygge är inte finansierade i den budget som S och V lägger.

Detsamma gäller för Äventyrsbadet på Mimerskolans fotbollsplan. Kostnaden för detta bygge ligger strax under 400 miljoner kr. Ansvariga tjänstemän uppger att den årliga driftskostnaden kommer att ligga på 25 miljoner kr mer än dagens badhus. I den budget som S och V har lagt är inte dessa 25 miljoner kr finansierade fullt ut.

Det är mycket som blir lidande på grund av detta. Satsningen på skrytbyggena sker bland annat på bekostnad av upprustning av gamla fastigheter, som exempelvis Sofiehemsskolan, Rödängsskolan och Tegs Centralskola.

Skrytprojekten prioriteras alltså före vardagsverksamheterna. Detta gäller i form av utebliven satsning på mer personal, bättre vikariesituation och ett avskaffande av de så illa omtyckta delade turerna. Men även i form av att det nödvändiga underhållet av äldre byggnader, som inhyser skolor, förskolor och äldreboenden, eftersätts. Detsamma kommer att gälla för gator, cykelstråk samt snöröjning.

I våras fick Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och hennes vapendragare Lasse Jacobsson, närmast krupp då tjänstemännen i Umeå kommun presenterade de ekonomiska förutsättningarna för budgetarna för år 2014 och framöver. S och V hade nämligen lagt beslag på cirka 200 miljoner kr i en form av ”utspelspengar”. Ett av skälen till att Tamara Spiric smutskastade två kvinnliga chefstjänstemän var att dessa föreslagit att ”utspelspengarna” skulle användas inom den ordinarie verksamheten (skola, förskola, äldreomsorg). Men det som hindrar att 2014 års budget blir en total katastrof är att just detta tjänstemannaförslag omsätts i verkligheten. Som vanligt försöker Vänsterpartiet dölja sanningen. Dels berömmer man sig av att ha använt dessa 200 miljoner till ungdomsjobb, satsningar inom äldreomsorgen, m.m, dels berömmer man sig av att ha dämpat stålbadet genom att följa tjänstemannaförslaget och satsa pengarna inom just den ordinarie verksamheten. Men det går inte att använda samma pengar två gånger.

Denna budget är en seger för de kvinnliga tjänstemän som Tamara Spiric angrep så hårt i våras. Något som för övrigt ledde till att hon blev anmäld för kränkande särbehandling (Spiric hade påstått att de båda kvinnliga ekonomerna hade ”manipulerat” siffrorna i budgetunderlaget).

Varför det s.k ”stålbadet” mot kommunens verksamheter mildras år 2014 beror på att S och V skjuter problemen framför sig. Detta genom att använda engångsinkomster för just detta år. Ska Umeå kommuns vardagsverksamheter, såsom skola, barn- och äldreomsorg samt underhåll av gator och fastigheter, kunna upprätthållas måste det sparas någonstans. För oss är sparmålen självklara: kommunen måste göra allt för att dra sig ur kulturhuset på kajen; kommunen måste också låta bli att bygga äventyrsbadet mitt i centrala Umeå – detta både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Som alla vet är luften i centrala Umeå farlig att andas. Ett äventyrsbad kommer att göra den än värre. Och vi får betala 400 miljoner kronor för nöjet.

Ministrar i nöd

Av , , Bli först att kommentera 5

Före detta biståndsministern Gunilla Carlsson fick åren 2009-2012 sina löner utbetalda med biståndspengar. För Carlsson handlade det om en månadslön på 121 000 kronor. Utrikesdepartementet räknade av kostnaden på biståndsbudgeten och kunde på så vis få mer pengar. Sammanlagt rör det sig om 20 miljoner kronor, pengar som borde gått till att bekämpa fattigdom. Carlsson lämnade sin post i mitten av september, innan avslöjandet. Vid en presskonferens berömde statsminister Reinfeldt hennes insats som minister.
– Gunilla Carlsson har fört in en ny syn på biståndet. Det hon har stått för har väckt respekt och rönt uppmärksamhet internationellt, citerades Reinfeldt säga i DN.
”Ny syn” kan man onekligen säga. Självaste Jimmie Åkesson skulle vara stolt…

Fler av Reinfeldts ministrar är i blåsväder. Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer utreds för närvarande av Ekobrottsmyndigheten. Skälet är att Billström köpte 30 000 aktier i gruvbolaget Northland Resources fem dagar efter att regeringskansliet fått information om att statliga LKAB planerade en möjlig räddning av företaget. Nu har Billström visserligen inte tjänat några pengar med sina eventuella insiderkunskaper – Northlands aktier har sjunkit brant sedan Billström köpte.
Detta visar på en sak: Billström kan inte tjäna pengar, ens med insiderkunskaper. Kanske skulle ministern ansöka om en slant ur biståndsbudgeten…

Bli först att kommentera

Chefernas löner drar ifrån

Av , , 1 kommentar 7

Tidningen Arbetet har kartlagt löneutvecklingen för en rad yrkesgrupper under 2000-talet. Sedan millennieskiftet har genomsnittslönen för direktörer ökat med 28 600 kronor per månad. En lokalvårdare, däremot, har endast fått 5 300 kronor mer i månaden sedan år 2000. I snitt har lönen ökat med 8 900 kronor i månaden.

Samtidigt så har det skett en utveckling inom bland annat äldreomsorg och hemtjänst som inneburit att knegarna fått ta över allt mer administrativa chefsuppgifter, exempelvis schemaläggning.

Gärna chefens arbetsuppgifter, men då ska det vara till chefens lön…

1 kommentar
Etiketter: ,