Umeås brandmän förtjänar skydd mot cancer

Enligt tidningen Arbetarskydd är cancer två gånger så vanligt bland brandmän som bland befolkningen i övrigt. Det gäller bland annat testikelcancer, prostatacancer, olika former av blodcancer och malignt melanom. Detta trots att de allra flesta brandmän undviker riskfaktorer för cancer som t.ex. övervikt, stillasittande liv, rökning osv. Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut att orsakerna bakom de höga cancertalen bland brandmän är den utsatta arbetsmiljön. Rökgaser innehåller nämligen en lång rad cancerogena ämnen. Gaserna kan man få i sig genom andningsorganen, men de cancerframkallande ämnena kan man även få i sig genom huden om man exempelvis använder kläder som har absorberat cancerogena ämnen.

En rad förbättringar har genomförts vad gäller sanering av utryckningskläder och annan utrustning. En åtgärd som ännu saknas på Umeå brandstation är ett s.k slussrum, som har en kraftig ventilation som suger ut giftiga partiklar ur kläder och annan utrustning. Liknande slussrum finns på de flesta moderna brandstationer, exempelvis i Örnsköldsvik.

Med anledning av detta så skrev vi i Arbetarpartiet en interpellation, som frågar om Umeå kommun kommer bygga ett slussrum på brandstationen, till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson(v), som behandlades på gårdagens kommunfullmäktigemöte.

Här hände något tråkigt. Trots att brandmännen är en av de mest studerade yrkesgrupperna i världen hävdade tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson att det inte fanns bevis på att just svenska brandmän skulle vara utsatta för cancer. Ute i världen så har tre länder accepterat cancer som en arbetsskada för brandmän. Mycket pekar också på att brandmän i Sverige är ännu mer utsatta för cancerogena gaser än sina internationella kollegor. Detta har att göra med att den höga standarden på svenska byggnader innebär att Sveriges brandmän rökdyker i större utsträckning än i de flesta andra länder.

Kampen för ett slussrum för Umeås brandmän fortsätter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.