Bemanningsföretag i Umeå kommun

Av , , 2 kommentarer 13

Som kommunfullmäktigeledamot får man ofta telefonsamtal från folk som vill veta saker eller berätta saker. Vi blev uppringd av en person som berättade att Umeå kommun rekryterade viss personal genom bemanningsföretag. Detta är mycket oroväckande med tanke på att bemanningsanställda oftast har sämre anställningstrygghet, arbetsvillkor och lägre lön än de tillsvidareanställda på samma arbetsplats. Det har visat sig att bemanningsanställda tjänstemän i snitt har löner som är 20-25% lägre än motsvarande personal hos kundföretagen, detta enligt en artikel från DN(14/2 2012).

 

Detta föranledde Arbetarpartiet att skriva en interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindwall(s) för att ta reda på i vilken utsträckning kommunen använder bemanningsföretag, som behandlades på dagens kommunfullmäktigemöte.

 

Det visade sig att kommunen använt bemanningsföretag sedan 2010 inom områden som t.ex förskola, skola, kultur, administration, driftspersonal m.m. Under 2013 har antalet inhyrd personal inom förskola och skola rört sig om mellan 1-15 personer per dag, i snitt 5-7 personer per dag, för att täcka upp tillfälliga vikariebehov som kommunen ej kunnat lösa själv. Debatten blev lite tvetydig. Å ena sidan försvarade Lindwall (S) kommunens användande av bemanningsföretag med att eleverna annars skulle få ha lärarlösa lektioner. Med tanke på omfattningen, i snitt 5-7 personer per dag, så är det utan tvekan befogat att kommunen inrättar en egen vikariepool bestående av personal som är tillsvidareanställd av kommunen, med den anställningstrygghet och kontinuitet det innebär.

Å andra sidan fick jag gehör i debatten av andra Socialdemokrater. Bland annat av socialnämndens ordförande Eva Adersson(s), som poängterade hur negativt det är med bemanningsföretag inom äldreomsorgen med tanke på verksamhetens behov av kontinuitet, alltså att personal och brukare över tid lär känna varandra. Det var också glädjande att höra att man inom socialnämnden ser över möjligheten att inrätta en vikariepool.

För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren(s) berättade att man även inom sitt verksamhetsområde överväger en vikariepool.

Det är inte ofta man känner att de frågor som man driver i kommunfullmäktige ger omedelbar verkan . Men den här hösten har Arbetarpartiet lyckats sätta fingret på problem med vikarier och bemanningsföretag. Något som nu verkar kunna leda till konkreta förbättringar. Det är vi glada över.

Nästa fråga är huruvida de utländska företag som jobbar med bygget av Kulturväven betalar schyssta löner och ger bra anställningsvillkor till sina anställda.

 

 

 

2 kommentarer

De rika, de mäktiga, och de med humor

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag måste bara få lägga ut en länk. Den är underbar. Här lägger USA ut miljarder varje år på ”security” kring president Obama. När han mellanlandade i Stockholm på sin väg till Putin i Ryssland hade han en hel armé av Secret Service-poliser med sig. Stockholms befolkning lär ha nästan fördubblats. Och numera vet vi att NSA kan övervaka allt och alla – t.o.m Angela Merkels privata mobiltelefon. De vet exakt vad hennes man handlar varje dag. De vet vilka kötträtter hon gillar och vilka hon ogillar. Men en sak klarar inte den amerikanska säkerhetstjänsten – att tänka utanför den s.k. ”boxen”. Om du bara rör armarna på ett speciellt sätt och anlägger en ”viktig min” så kan du i princip sno Obamas plånbok eller placera en kinapuff i hans ficka.

Ja, så är det faktiskt!

Klicka på denna länk: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sydafrika-jagar-fejkad-dovtolk_8813876.svd och läs texten.

Sedan kan du kika på denna video, klicka här: http://www.youtube.com/watch?v=W9UkNfVLqdo

Ha en bra dag!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Nu hotas också Hamrinsberget

Av , , 1 kommentar 10

På kommunfullmäktige den 25 november beslutades om en fördjupad översiktsplan för den s.k. Universitetsstaden. I planen (sid 39) konstateras helt riktigt att planområdet har för få grönområden och parker. Ändå ingår det i planen att dra en väg genom sjukhusparken – men också att uppföra stadsbebyggelse på Hamrinsberget.

Detta är ytterligare ett exempel på att förtätningstänkandet i Umeå gått för långt. Ja – det är bra att man bygger på höjden för att minska behovet av transporter. Men SAMTIDIGT: man måste bevara grönområden i en sådan omfattning att stadsmiljön inte försämras väsentligt. Tyvärr verkar dagens kommunledning (S, V och Allianspartierna) inte bry sig om behovet av gröna lungor i staden. Man vill bygga på Hamrinsberget, på Lundåkern (längs cykelvägen mot Backenkyrkan), på Rosendalsparken osv…

Just Hamrinsberget har en fantastisk potential. Förr fanns här dansbanor och en liten hoppbacke. Med en satsning på att öka tillgängligheten skulle Hamrinsberget kunna bli Umeås mest uppskattade grönområde – och en tillgång för både universitetet och sjukhuset.

Men icket – istället har Balticgruppen fått option på att ”köpa och utveckla” Hamrinsberget. Efter radhusen på Utopia: är Hamrinsberget stället för Umeås nästa gräddhylla?

1 kommentar