Bemanningsföretag i Umeå kommun

Som kommunfullmäktigeledamot får man ofta telefonsamtal från folk som vill veta saker eller berätta saker. Vi blev uppringd av en person som berättade att Umeå kommun rekryterade viss personal genom bemanningsföretag. Detta är mycket oroväckande med tanke på att bemanningsanställda oftast har sämre anställningstrygghet, arbetsvillkor och lägre lön än de tillsvidareanställda på samma arbetsplats. Det har visat sig att bemanningsanställda tjänstemän i snitt har löner som är 20-25% lägre än motsvarande personal hos kundföretagen, detta enligt en artikel från DN(14/2 2012).

 

Detta föranledde Arbetarpartiet att skriva en interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindwall(s) för att ta reda på i vilken utsträckning kommunen använder bemanningsföretag, som behandlades på dagens kommunfullmäktigemöte.

 

Det visade sig att kommunen använt bemanningsföretag sedan 2010 inom områden som t.ex förskola, skola, kultur, administration, driftspersonal m.m. Under 2013 har antalet inhyrd personal inom förskola och skola rört sig om mellan 1-15 personer per dag, i snitt 5-7 personer per dag, för att täcka upp tillfälliga vikariebehov som kommunen ej kunnat lösa själv. Debatten blev lite tvetydig. Å ena sidan försvarade Lindwall (S) kommunens användande av bemanningsföretag med att eleverna annars skulle få ha lärarlösa lektioner. Med tanke på omfattningen, i snitt 5-7 personer per dag, så är det utan tvekan befogat att kommunen inrättar en egen vikariepool bestående av personal som är tillsvidareanställd av kommunen, med den anställningstrygghet och kontinuitet det innebär.

Å andra sidan fick jag gehör i debatten av andra Socialdemokrater. Bland annat av socialnämndens ordförande Eva Adersson(s), som poängterade hur negativt det är med bemanningsföretag inom äldreomsorgen med tanke på verksamhetens behov av kontinuitet, alltså att personal och brukare över tid lär känna varandra. Det var också glädjande att höra att man inom socialnämnden ser över möjligheten att inrätta en vikariepool.

För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren(s) berättade att man även inom sitt verksamhetsområde överväger en vikariepool.

Det är inte ofta man känner att de frågor som man driver i kommunfullmäktige ger omedelbar verkan . Men den här hösten har Arbetarpartiet lyckats sätta fingret på problem med vikarier och bemanningsföretag. Något som nu verkar kunna leda till konkreta förbättringar. Det är vi glada över.

Nästa fråga är huruvida de utländska företag som jobbar med bygget av Kulturväven betalar schyssta löner och ger bra anställningsvillkor till sina anställda.

 

 

 

2 kommentarer

  1. Leif

    Märkligt, under alla min år i Umeå har jag tyckt att offensiv är tomtar, modell större. Men bara i höst/vinter har du/ni tagit upp 2 ämnen som kändes riktigt rätt, detta är en av dom.

    Blir nog svårt att värva mig att rösta på er men jag stödjer er i er kamp i denna fråga. Släng ut slavdrivarna från Kommunen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.