Bluff om utförsäljningen av AB Bostaden

Av , , 4 kommentarer 19

Idag debatterades en utförsäljning av en del av AB Bostadens bestånd i Umeå. Detta är ett krav som Allianspartierna bygger stora delar av sin valrörelse på. Alliansens logik är följande: Vi har bostadsbrist. För att få råd att bygga nya lägenheter måste AB Bostaden sälja ut gamla lägenheter. Solklart, kan tyckas vid en ytlig anblick.

Men den som sätter sig in i frågan inser att Alliansen bluffar. Umeå är en växande stad. AB Bostaden har 99,7 % täckning på sina hyresrätter ifjol. Detta göra att nya byggprojekt i Umeå inte går med förlust. Hyrorna från hyresgästerna täcker både kostnad för lån, underhåll och drift. Man behöver alltså inte sälja ut för att bygga nytt. Man kan göra som alla andra i en modern ekonomi (villaägare, bostadsrättsinnehavare osv) dvs låna till nybygget och sedan betala tillbaka lånet under fastighetens livstid.

AB Bostaden är dessutom ett extremt välmående företag. Detta beskrivs av följande tabell:

 

Marknadsvärde

Lån

Reell egen förmögenhet

2010

7700

3812

3888

2011

8400

4011

4389

2012

9500

3999

5501

Summa

+23 %

(+1800)

+4,7%

(+187)

+41,5 %

(+1613)

 

Av tabellen framgår att marknadsvärdet på AB Bostadens fastigheter ökat med 1800 miljoner under åren 2010-2012. På samma tid ökade belåningen med enbart 187 miljoner. Detta innebär att företagets reella förmögenhet ökade med 1613 miljoner, eller 41,5 %, på dessa år. Detta är en fantastisk förmögenhetstillväxt. De som hävdar att AB Bostaden skulle vara ett skuldtyngt företag är helt enkelt ute i ogjort väder. Det är häpnadsväckande att Alliansen baserar stora delar av sin valrörelse på en uppenbar bluff.

 

S slår följe med Alliansen

Tyvärr har även Socialdemokraterna övergett sitt motstånd till utförsäljning av allmännyttans lägenheter. S har dock en annan , och mindre ideologisk, vinkling. S hävdar att man måste sälja ut för att få råd att rusta upp lägenheterna. Men även detta argument är tunt.

Tack vare sin goda ekonomi kan AB Bostaden nämligen låna pengar till lägre ränta än de allra flesta andra bostadsbolag. Detta gör att Bostaden kan renovera lägenheterna till en billig penning – jämfört med andra aktörer på marknaden. Detta i sin tur innebär att om det finns köpare till fastigheterna så vill de köpa av tre olika anledningar:

1) De köper fastigheterna för att medvetet dra ned på underhållet (jämfört med AB Bostaden) – vilket på sikt innebär att fastigheterna förfaller.

2) De köper fastigheterna för att Bostaden säljer till ett underpris – alltså en sorts gåva från skattebetalarna till privata företag

3) De köper med inriktningen att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Bostadsrätter kan nämligen pga fördelaktiga skatteregler (ex ROT-bidrag) rustas upp för en billigare penning än hyresrätter. Detta skulle innebära att antalet hyresrätter i staden minskar vilket i sin tur drabbar möjligheten för ungdomar att skaffa sitt första boende. Med tanke på universitetet är detta ingen positiv väg att vandra.

Arbetarpartiet anser att AB Bostaden har en tillräckligt god ekonomi för att själva rusta upp de lägenheter som behöver rustas upp. Vi ser ingen vettig anledning till att sälja ut. En gång i tiden var detta självklarheter inom Socialdemokraterna. Att man nu övergett motståndet till utförsäljningar av allmännyttan är historiskt – i negativ bemärkelse.

 

4 kommentarer

Öppet brev till Baltic om er åsiktsundersökning

Av , , 4 kommentarer 12

I lördagens Folkbladet publicerade jag och min partikamrat Patrik Brännberg ett öppet brev till Balticgruppen. Här är det:

Vi skulle vilja veta till vad ni, i Balticgruppen, ska använda alla uppgifter till som ni samlar in från vissa utvalda umebor. Vi som skriver detta öppna brev tillhör, enligt uppgift, en utvald grupp av politiskt förtroendevalda, folk från media och universitetet samt hyresgäster som frågas ut om våra åsikter om främst Balticgruppen.

Bakgrund: i december ifjol blev en av oss blev uppringd av ett opinionsmätningsinstitut. Institutet presenterade sig med namn och angav att syftet med frågorna var att ta reda på vad olika personer tyckte om bostadsföretag. Sedan följde en grundlig utfrågning av vilka uppfattningar den uppringde hade om olika bostadsföretag. Eller, det var så det framstod i början. Men under utfrågningen blev det, stegvis, uppenbart att frågornas mål var att få reda på vad den utfrågade ansåg om just Balticgruppen.

Det visade sig också att det var Balticgruppen som hade beställt undersökningen.

Men detta stod inte klart vare sig före eller efter utfrågningen i december. Det var först efter att intervjun var avslutad, och när den utfrågade bad att få garantier för sin anonymitet samt undrade varför just han hade blivit utvald, som det framkom att beställaren av intervjun var Balticgruppen. Det framkom även att institutet fått 500 namn att ringa samt att målet var att nå 240 av dessa personer. Men om inte den utfrågade själv hade ställt frågor om anonymitet och urval skulle det aldrig ha framkommit att det var Baltic som tagit initiativet till utfrågningen.

Den 5 februari ringdes den andre av oss upp. Denna gång framgick det att det var Baltic som var beställare av undersökningen. Efter genomförd intervju ställde den uppringde själv frågor till institutet. Det framkom då att målgrupperna för intervjuerna var ”politiskt folkvalda, folk från media och universitetet samt hyresgäster”. Vi fick också veta att institutet hittills fått svar från 130 personer.

Som folkvalda till Umeå kommunfullmäktige är det vår uppfattning att vi ska göra vårt bästa för att vara tillgängliga: detta oavsett om det är elever från Strömbäck, gymnasieskolorna eller universiteten som ställer frågorna. Detsamma gäller för opinionsinstitut som vill veta vad vi har för uppfattningar om bostadsföretag.

Men utfrågningen ställer vissa frågor. Vi båda är offentliga representanter för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Vi utgör ännu inte fullmäktiges allra största parti. Ändå återfinns två av vårt partis representanter bland de hittills endast 130 svarande. Detta antyder inte, repeterar inte, att Balticgruppen sysslar med någon form av åsiktsregistrering. Men att två från vårt parti tillhör den lilla grupp som utfrågats antyder att utfrågningen verkar vara väldigt riktad till beslutsfattare och opinionsbildare.

Det står Baltic helt fritt att fråga vad sådana tycker. Men det hade känts betydligt bättre om utfrågning i december hade inletts med en fras som ”vi ringer på uppdrag av Balticgruppen för att ta reda på vad du tycker om Baltic i jämförelse med andra fastighetsägare”. För detta var vad vi båda uppfattade att intervjun egentligen handlade om. Återigen: För att detta brev ska få en korrekt balans vill vi återupprepa att den av oss som blev uppringd i februari fick veta att initiativet kom från Baltic.

Det vi nu skulle vilja veta är till vilket ändamål som ni, i Balticgruppen, ska använda alla uppgifter som ni fått av oss som ni frågat ut. Vi skulle också vilja veta hur ni gjort urvalet av de utfrågade samt hur många som utfrågats som fått veta att det är ni i Baltic som ligger bakom intervjun. I slutänden är ju folk inte mer anonyma än sitt telefonnummer, d v s inte anonym alls. Ni spelar en dominerande roll i den stadsomvandling som Umeå just nu genomgår. Det ni gör har därför ett allmänintresse.

Vi anser att ni i Balticgruppen bör besvara våra frågor.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Vinter-OS till Umeå – Nej, Nej och åter Nej

Av , , 2 kommentarer 32

Sluuuta!  Det måste vara nog nu.

Knappt har Kulturhuvudstadsåret inletts innan nästa skrytprojekt lanseras. Skrytprojekt: begreppet skrytprojekt räcker inte till för att beskriva det som nu föreslås av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (S). Hon vill nämligen ha ett vinter-OS till Umeå, detta i samarrangemang med Åre, Östersund och Örnsköldsvik.

Idén är sanslös!!

Umeås skattebetalare har redan, inför kulturhuvudstadsåret, drabbats hårt. Kulturväven nere på kajen samt Äventyrsbadet invid Mimerskolan innebär en årlig kostnadsökning på cirka 120 miljoner per år – år efter år – i jämförelse med dagens situation (då stadsbiblioteket ligger i sina nuvarande lokaler vid Vasaplan och Simhallen vid Gammlia). Till detta ska läggas att bland annat Vänsterpartiet och övriga partier verkar vilja påtvinga umeborna Världens Dyraste Skidspår (VDS) som kommer att kosta 40 miljoner att bygga (för cirka tio kilometer extra skidspår – jo, det är faktiskt sant, det med)!

Personalsatsningar eller skrytprojekt

Dessa skrytprojekt hotar att urholka Umeås, nuvarande, goda ekonomi. Skrytprojekten hotar även att förhindra de mycket nödvändiga satsningar på personalen som skulle gynna Umeås äldre, barn, elever, luften vi andas samt vardagskulturen. Skrytprojekten stjäl redan utrymme från viktiga verksamheter som öppna förskolor – och vardagskultur.

De nämnda skrytsatsningarna har stötts av alla partier, från Vänsterpartister till Moderaterna via Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alla utom ett: Det är bara vi i Arbetarpartiet som röstat och hållit emot.

330 000 000 000 kronor i Sotji.

Och nu vill alltså S-kommunalrådet Rönnmark ansöka om ett vinter-OS. Detta som kronan på skrytverket. Ett OS skulle vara alla skrytprojekts heliga graal. Arrangemanget i Sotji – i Ryssland – kostade 330 miljarder kronor att arrangera. Ja, du läste rätt: 330 miljarder! 330 000 000 000 kronor. Ett OS utgör ett mutkolvarnas paradis och lägger en framtida grund för korruption. Varken Umeås ekonomi eller maktkultur skulle hämta sig.

Sedd i detta sammanhang krymper Umeås makthavares tidigare tendenser till Stockholms-komplex ihop likt en punkterad sufflé. Aptiten på ett vinter-OS handlar, i värsta fall, om en betydligt allvarligare diagnos. För Umeås lågavlönade, och högavlönade, och alla däremellan, får vi hoppas att åkomman är politiskt behandlingsbar. Annars tvingas vi tala om storhetsvansinne. Och det vill vi inte. Vi hoppas att Rönnmark är isolerad – inte bara i fullmäktige utan även i sitt eget parti!

Men att Umeås makthavare över huvud taget överväger att ansöka om ett vinter-OS visar att dessa kretsar tappat kontakten med den verklighet som knegarna i Umeå lever i. Det som Umeås kapitalstarka bygg- och fastighetsföretag skulle vilja förverkliga är en s k multiarena – gärna genom att utplåna något fint grönområde som Hamrinsberget. Och ansöker kommunen om ett OS måste ett sådant byggnadsverk givetvis till. På ruinerna av Umeås idag goda ekonomi.

Detta måste få ett slut

Vi i Arbetarpartiet är inte bara ett parti. Vi är också initiativtagare till en bred och samarbetsinriktad rörelse för att stoppa skrytprojekt – och istället satsa på vardagsverksamheter som vård, skola, omsorg, vardagskultur samt underhåll av gator och kommunalt ägda fastigheter som Bostaden. Låt oss börja skapa en rörelse för att umeborna – alla vi som knegar varje dag för att få jobb, familj och livet i övrigt att gå ihop – som sätter ned en jättelik fot och stoppa idéer som om ett vinter-OS. Vi måste tillbaka till verkligheten.

Janne H.

PS. se nu upp för väl tajmade förslag på en s k multi- eller evenemangsarena. DS.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,