Bluff om utförsäljningen av AB Bostaden

Idag debatterades en utförsäljning av en del av AB Bostadens bestånd i Umeå. Detta är ett krav som Allianspartierna bygger stora delar av sin valrörelse på. Alliansens logik är följande: Vi har bostadsbrist. För att få råd att bygga nya lägenheter måste AB Bostaden sälja ut gamla lägenheter. Solklart, kan tyckas vid en ytlig anblick.

Men den som sätter sig in i frågan inser att Alliansen bluffar. Umeå är en växande stad. AB Bostaden har 99,7 % täckning på sina hyresrätter ifjol. Detta göra att nya byggprojekt i Umeå inte går med förlust. Hyrorna från hyresgästerna täcker både kostnad för lån, underhåll och drift. Man behöver alltså inte sälja ut för att bygga nytt. Man kan göra som alla andra i en modern ekonomi (villaägare, bostadsrättsinnehavare osv) dvs låna till nybygget och sedan betala tillbaka lånet under fastighetens livstid.

AB Bostaden är dessutom ett extremt välmående företag. Detta beskrivs av följande tabell:

 

Marknadsvärde

Lån

Reell egen förmögenhet

2010

7700

3812

3888

2011

8400

4011

4389

2012

9500

3999

5501

Summa

+23 %

(+1800)

+4,7%

(+187)

+41,5 %

(+1613)

 

Av tabellen framgår att marknadsvärdet på AB Bostadens fastigheter ökat med 1800 miljoner under åren 2010-2012. På samma tid ökade belåningen med enbart 187 miljoner. Detta innebär att företagets reella förmögenhet ökade med 1613 miljoner, eller 41,5 %, på dessa år. Detta är en fantastisk förmögenhetstillväxt. De som hävdar att AB Bostaden skulle vara ett skuldtyngt företag är helt enkelt ute i ogjort väder. Det är häpnadsväckande att Alliansen baserar stora delar av sin valrörelse på en uppenbar bluff.

 

S slår följe med Alliansen

Tyvärr har även Socialdemokraterna övergett sitt motstånd till utförsäljning av allmännyttans lägenheter. S har dock en annan , och mindre ideologisk, vinkling. S hävdar att man måste sälja ut för att få råd att rusta upp lägenheterna. Men även detta argument är tunt.

Tack vare sin goda ekonomi kan AB Bostaden nämligen låna pengar till lägre ränta än de allra flesta andra bostadsbolag. Detta gör att Bostaden kan renovera lägenheterna till en billig penning – jämfört med andra aktörer på marknaden. Detta i sin tur innebär att om det finns köpare till fastigheterna så vill de köpa av tre olika anledningar:

1) De köper fastigheterna för att medvetet dra ned på underhållet (jämfört med AB Bostaden) – vilket på sikt innebär att fastigheterna förfaller.

2) De köper fastigheterna för att Bostaden säljer till ett underpris – alltså en sorts gåva från skattebetalarna till privata företag

3) De köper med inriktningen att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Bostadsrätter kan nämligen pga fördelaktiga skatteregler (ex ROT-bidrag) rustas upp för en billigare penning än hyresrätter. Detta skulle innebära att antalet hyresrätter i staden minskar vilket i sin tur drabbar möjligheten för ungdomar att skaffa sitt första boende. Med tanke på universitetet är detta ingen positiv väg att vandra.

Arbetarpartiet anser att AB Bostaden har en tillräckligt god ekonomi för att själva rusta upp de lägenheter som behöver rustas upp. Vi ser ingen vettig anledning till att sälja ut. En gång i tiden var detta självklarheter inom Socialdemokraterna. Att man nu övergett motståndet till utförsäljningar av allmännyttan är historiskt – i negativ bemärkelse.

 

4 kommentarer

 1. Kenta

  Vad har du för utbildning?
  Hur tänker du att ett marknadsvärde på bolaget blir Reell egen förmögenhet, vems egen förmögenhet (inte är det bolagets iaf)?
  Det blir inte svårare för någon att skaffa bostad om det finns fler bostäder.
  Det är Bostadens VD som säger att man inte har pengar för att rusta upp lägenheterna, vem har bättre insyn än hon?
  Lägenheter i privat ägande behöver inte vara dyrare i hyror OM det inte är för få lägenheter och för få aktörer. Snarare tvärtom mindre privata aktörer har lägre OH kost och driver fastigheten effektivare med billigare resurser. Det krävs dock fler lägenheter och fler aktörer/fastighetsägare.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hejsan Kenta
   Mitt svar i fyra punkter:
   1) Min utbildning: Jag har läst förvaltarlinjen på universitetet. I denna ingår ett antal poäng i ekonomi. Jag skrev min C-uppsats om löntagarfonderna i Sverige – vilket bland annat innefattade en studie av soliditetsnivån inom de svenska storföretagen under efterkrigstiden. Dessutom har jag suttit 23 år i Umeå kommunfullmäktige. Under dessa år har jag ofta haft nytta av min utbildning. Jag har också lärt mig en hel del om kommunens ekonomi. Det är vi i Arbetarpartiet som för Umeborna visat hur stora ”dolda” tillgångar som Umeå kommun har. Tidigare var detta bara känt av Umeås kommunalråd och några bankdirektörer på Kommuninvest.

   2) Bostadens VD presenterade tre olika förslag till hur problemen med de väntande upprustningarna skulle lösas. Bara ett av förslagen innehöll en försäljning.

   3) AB Bostadens goda ekonomiska ställning gör att man kan låna billigare än de allra flesta privata bolag. Det göra att kostnaden för renoveringarna blir billigare för Bostaden än för andra. Umeås karaktär som universitetsstad gör att vi har ett stort behov av hyresrätter för att kunna möta alla studenter och andra korttidsanställda på universitetet. Om en ny regering, efter valet, skulle utvidga ROT-avdraget till att även gälla hyresrätter så skulle kostnaderna för renoveringen sjunka betydligt.

   4) För att bygga nytt måste man kunna låna. AB Bostaden har inga som helst problem att låna pengar. Detta eftersom att man har en stor egen förmögenhet. AB Bostadens möjlighet att bygga nytt påverkas därför inte av en eventuell utförsäljning av lägenheter. Det är andra faktorer (byggregler, skattenackdelar, kommunledningens ambitioner osv) som sätter gränsen för detta. Från Arbetarpartiets sida anser vi att man ska påbörja bebyggandet av Ön så snart som möjligt. Här finns utrymme för uppåt 3 600 lägenheter.

 2. kenta

  tack och kul med svar
  Tycker det är bra att ni vill bygga mer och komma igång snarast.
  Däremot håller jag naturligtvis inte med om de negativa åsikter som ni har om privata fastighetsägare och omvandling till bostadsrätter. Har bott en hel del i olika städer i Europa och tyvärr är det så att Umeå ligger på en bottenplacering när det gäller bostäder framförallt om man ser till storlek på stad. Den skillnad som jag observerat är att byggandet i Umeå styrs betydligt hårdare av stat och kommun. I Umeå är det dessutom så att kommunen inte vill ha mindre fastighetsägare eftersom man uppfattas som mindre seriös om man inte heter tex Baxxxx.
  Jag ser det som att det oftast är minst lika seriöst med mindre fastighetsägare och dessa mindre tar ett stort ansvar för de fastigheter man äger. Större bolag köper något på ”läget” och kan därefter låta det förfalla för att sedan bygga nytt, vilket innebär höga hyror.
  I huset (Bostaden AB) jag bor i är vi många pensionärer som bott här sedan huset byggdes 1988, hyra då ca 5000kr/mån, hyrorna är nu 9500kr/mån för en trea. Senaste tre-fyra åren har hyran gått upp med ca 1500-1700kr. De pensionärer som flyttade hit har fått betala och kommer att få betala betydligt mer än de som istället köpte en bostadsrätt. I bostadsrätten ligger boendekostnaden nu i närheten av vad den gjorde 1988 för oss. Givetvis är räntekostnad/avdrag en stor del av detta men även att en bostadsrätt skötts betydligt mer kostnadseffektivt. De pensionärer som nu bor kvar i vårt Bostaden hus tvingas eftersom att lämna sitt hem och flytta till mindre lägenheter medan de som köpte en bostadsrätt kan bo kvar och får pengar över.
  Det jag inte förstår i Umeå är:
  Varför omvandling till bostadsrätter behandlas som det värsta som finns?
  Varför mindre fastighetsägare betraktas som oseriösa?
  Varför hyrorna hos Bostaden tillåtits höjas så mycket senare år om det nu är så att bostaden kan låna så billigt?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej igen
   Svar på dina frågor:
   1) Det finns så klart värre saker än att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter – exempelvis de enorma satsningarna på skrytprojekten som hotar att ruinera kommunen. Men om en allt mindre andel av beståndet är hyresrätter missgynnas de som inte har stadiga inkomster – studenter, arbetslösa, visstidsanställda och pensionärer.
   2) Vi har aldrig sagt att alla privata hyresvärdar är oseriösa.
   3) Hyrorna höjs mer inom hyresrätterna eftersom att bostadsrätter och villor är skattemässigt gynnade. Detta borde förändras – men kan bara förändras genom beslut i riksdagen.
   2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.