Nej till galleria i stadsbibliotekets gamla lokaler – och historieförfalskning

På kommunfullmäktige den 26/1 var det inte mindre än tre enkla frågor om vad som ska hända med gamla stadsbibliotekets lokaler. Frågorna var ställda till Hans Lindberg(S), och kom från Anders Ågren(M), Ulrika Edman(V) och från mig.

Det som stack ut i debatten var Vänsterpartiets försök att skriva om historien. V försöker framställa sig som motståndare till flytten av stadsbiblioteket. Men under åren 2010-2014, när V var en del av regeringsmakten i Umeå, var tongångarna från Vänsterpartiet helt annorlunda. På kommunfullmäktige den 29/8 2011 var Vänsterpartiet mycket entusiastiska inför bygget av Kulturväven. Så entusiastiska att de gjorde en särskild protokollsanteckning som lyder som följer;
”Vänsterpartiet står bakom projekterande och byggande av det planerade Kulturhuset. Inte enbart utifrån en passiv position, utan (V) har genom att vara aktivt och pådrivande i beslutsprocessen verksamt dragit sitt strå till stacken…”.

Vänstern röstade alltså, med både själ och hjärta, för bygget av Kulturhuset Väven. I beslutet fanns två formuleringar som är av intresse för dagens debatt. Det ena var att ”innehållet (i Kulturhuset Väven, min anm.) baseras på ett nytt bibliotek.” Stadsbiblioteket skulle alltså flyttas. En annan formulering, som stod i centrum för dagens debatt, är ”att kommunen säkerställer att en icke kommersiell mötesplats fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan.”
Arbetarpartiet var det enda parti som röstade mot bygget av Kulturhuset Väven, av en rad olika skäl. Därmed var vi också emot en flytt av stadsbiblioteket.

Nu försöker alltså Vänsterpartiet skriva om historien. Så här beskriver de nu sitt eget agerande när det gäller biblioteksflytten: ”Vänsterpartiet var emot flytten av biblioteket till Väven, men för att värna det politiska samarbetet med Socialdemokraterna gick vi med på att hitta en samförståndslösning som resulterade i en paketöverenskommelse.”

Jämför detta med vad man sa när man fick vara med i kommunens regering. Då var Vänsterpartiet ”aktivt och pådrivande i beslutsprocessen” när det gäller biblioteksflytten. Något helt annat än en ”samförståndslösning” för den politiska husfridens skull.

Vidare är det värt att nämna något om framtiden för stadsbibliotekets lokaler. Mot bakgrund av Hans Lindbergs(S) svar på frågorna står det klart att det är fullt möjligt att gamla stadsbibliotekets lokaler kan användas för kommersiell verksamhet, exempelvis en ny galleria, i en inte alltför avlägsen framtid. Detta ligger tyvärr i linje med det beslut som antogs (med stöd av alla partier utom Arbetarpartiet) av kommunfullmäktige den 31/1 2011, alltså ”att kommunen säkerställer att en icke kommersiell mötesplats fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan.”

Jag är glad att Vänsterpartiet stöder att det ska finnas icke kommersiella verksamheter i stadsbibliotekets gamla lokaler. Det behövs i en stad som Umeå där privata fastighetsägare styr allt mer av stadens utveckling. Men att vänstern nu försöker få det att framstå som att man alltid varit motståndare till Kulturhuset Väven är skamligt. Om Vänsterpartiet ångrar att man gav aktivt stöd till Kulturhuset så borde man säga rakt ut att man gjort fel och att man ändrat sig. Partiets nuvarande linje är inget annat än historieförfalskning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.