Umeå går INTE vidare, Benny Karlsson…

Av , , Bli först att kommentera 40

Jag tillhör de som ofta bli väldigt förbannad. Främst på verkligheten. Men också på medias spegling av verkligheten. Vanligtvis är det bara mina närstående som drabbas av mina verbala utbrott.

Men idag måste jag dela med mig av min uppfattning.

Benny Karlsson anser i dagens krönika (VK, fredag 31/7-15) att Umeå nu måste gå vidare och hänvisar till att det ”som har skrivits och det som har sagts” – apropå Hagamannen – ”har varit nödvändigt”. Men, ”nu måste vi gå vidare”. Krönikans absoluta bottennapp lyder så här: ”Hej då Hagamannen. Du är trollet som kom fram i solen och nu finns du inte mer”. Sedan går  KRÖNIKÖREN  Benny Karlsson över viktigare saker som Umeå Live, Loreen samt gitarrer…

Man tror inte sin ögon.

Låt mig säga detta. Självklara.
1. Hagamannen var inte ”trollet”. Det finns inget gulligt över Hagamannen (vilket är det smakliga sätt på vilket Karlsson skriver om Hagamannen på).
2. Det är helt fel att Hagamannen ”inte [finns] mer”. För offren, deras anhöriga och en rad andra människor i Umeå med omnejd finnas han fortfarande.

Dessutom anser Krönikör Karlsson att manifestationen på torget i tisdags (28 juli) ”får markera” att ”nu måste vi gå vidare”.

Som en (av flera) initiativtagare till manifestation vill jag ställa några ytterligare frågor till krönikör Karlsson.

3. Varför måste VI gå vidare? Är det inte snarare du – i din egenskap av, i dessa frågor, oengagerad samhällsmedborgare som MÅSTE gå vidare (många offer KAN inte gå vidare – inte nu i alla fall).

4. Inriktningen på manifestation – även om den utgick ifrån frisläppandet av Hagamannen – syftade till att fästa uppmärksamheten på mäns våld mot kvinnor – det som sker varje dag och mitt i bland – i form av misshandel och sexuella övergrepp inklusive våldtäkt.

Låt mig citera en bit ur texten som låg till grund för manifestationen:”Bara i fjol gjordes 13 630 anmälningar om misshandel i nära relationer i Sverige. I snitt dödas 20 kvinnor per år av en närstående. I fjol dömdes 320 män för våldtäkt mot kvinnor och barn. Antalet som dömdes för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande är långt större. Men verkligheten är värre än vad antalet anmälningar och domar visar. Överfallsvåldtäkter och okända gärningsmän tillhör undantagen, oftast är förövaren en man som är välkänd för den som drabbas. Det våld och sexuella övergrepp som kvinnor utsätts för pågår varje dag, mitt ibland oss”.

Många av oss kan inte bara blunda och ”gå vidare” från dessa pågående övergrepp – detta är det verkliga MONSTRET. Och det FINNS definitivt KVAR.

Har du inte fattat någonting: av de bestående sår Hagamannen efterlämnat; och av det PÅGÅENDE våldet i form av misshandel och sexuella övergrepp?

Blanda inte ihop ditt eget behov av att skriva om något roligare med behovet hos den överväldigande delen av umebornas behov att stanna och fortsätta att bekämpa det som fortfarande finns kvar i mörkret.

 

Bli först att kommentera

Umeå Tingsrätt biföll Hagamannens begäran.

Av , , Bli först att kommentera 31

Umeå Tingsrätt biföll Hagamannens begäran. Därmed undanröjdes det tidigare beslutet av Övervakningsnämnden och som innebar att Hagamannen inte fick vistas i Umeå med kranskommuner under ett år efter sin frigivning. Det nya beslutet innebär att Hagamannen kan återvända till Umeå redan den 28 juli – samma dag som han släpps fri.

Jag vill påminna om den inplanerade manifestationen den 28 juli – mot det våld och sexuella övergrepp som drabbar kvinnor.

Som en av initiativtagarna vill jag understryka den balans på vilken manifestationen bygger. Det vi samlas för – på Rådhustorget den 28 juli kl 12.00 – är en manifestation mot våld och sexuella övergrepp. Det är också en manifestation i solidaritet med alla de kvinnor som dagligen drabbas av övergrepp från närstående, eller bekanta, män.

Jag publicerar här den text på vilken manifestationen bygger. Balansen i manifestationen kan alltså utläsas av nedanstående text.

”Manifestation mot våld och sexuella övergrepp – den 28 juli i Umeå

Den 28 juli släpps Hagamannen ur fängelset. Samma dag arrangerar vi en manifestation mot mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Vi som står bakom initiativet agerar som privatpersoner och manifestationen är partipolitiskt obunden.

Hagamannen utförde under åren 1998-2005 en rad våldtäkter, våldtäktsförsök och överfall mot kvinnor i Umeå. Han dömdes till 14 års fängelse för sex brutala brott. Övergreppen skapade skräck och rädsla och gjorde en hel stad otrygg. Kvinnor varnades för att gå hem ensamma på kvällar och nätter. Män bytte sida på gatan för att markera att de inte förföljde kvinnor. Det var en rädsla som lamslog staden, och präglade oss alla.

Bara i fjol gjordes 13 630 anmälningar om misshandel i nära relationer i Sverige. I snitt dödas 20 kvinnor per år av en närstående. I fjol dömdes 320 män för våldtäkt mot kvinnor och barn. Antalet som dömdes för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande är långt större. Men verkligheten är värre än vad antalet anmälningar och domar visar. Överfallsvåldtäkter och okända gärningsmän tillhör undantagen, oftast är förövaren en man som är välkänd för den som drabbas. Det våld och sexuella övergrepp som kvinnor utsätts för pågår varje dag, mitt ibland oss.

Vi som tagit detta initiativ vill understryka följande: Manifestationen äger rum den dag Hagamannen friges. Vi vet att umeborna aldrig mer vill känna den otrygghet som rådde under åren 1998-2005. Den här manifestationen riktar sig mot det våld och de sexuella övergrepp som drabbar kvinnor över hela Sverige, varje dag.

Idag handlar inte om att ropa hatiska paroller oavsett vad vi känner mot förövare. Idag, den 28 juli, är tanken att hålla en allvarlig manifestation som avslutas med en tyst stund – för att minnas och hedra offren och om att vi gemensamt ska hitta en väg framåt för att mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor ska upphöra.

Alla som delar vår inriktning är välkomna.”

Bli först att kommentera