Innan jag fortsätter skriva om Mimer måste jag bemöta Anders Forss osanningar om Arbetarpartiet och kollektivtrafiken

Av , , 2 kommentarer 56

Jag vet att väldigt många väntar på nästa berättelse från Mimerskolan 1966-1969. Och dessa kommer. Nästa gång ska jag beskriva hur hackordningen förvred mig till att dels spöa andra, dels svika en av mina bästa vänner. Näst-nästa gång ska jag  skriva om hur tjejerna fick lida – som jag uppfattade det. Alla kommentarer från andra elever har lärt mig att situationen var väldigt olika, både för tjejer och killar.

Men innan jag fortsätter att skriva om de år på Mimerskolan som jag aldrig kan komma över måste jag tyvärr bemöta Anders Forss. Han påstår sig vara Socialdemokrat. Läs mitt svar till denne, vad gäller fakta och sanning, så fattige politiske tänkare.

*                  *                 *                 *              *                *              *              *

Anders Forss påstår sig ha tankar om politik.
Anders Forss påstår även att ”Vänsterpartiet och Arbetarpartiet i Umeå angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra”. Detta med anledning av ett förslag från V, som vi stödde, om att återkommunalisera kollektivtrafiken i Umeå kommun.

Anders Forss påstår alltså  att Arbetarpartiet, i samband med debatten om huruvida kollektivtrafiken i Umeå ska drivas i kommunal eller privat regi, ”angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra”. Detta är en osanning.

Som gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige kan jag naturligtvis enbart företräda vårt parti i en debatt med Anders Forss. Men påståendet att V och AP ”angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra” är absurt. I just detta fall är jag säker på att Vänsterpartiet håller med. Partierna i fullmäktige driver alla – även när de är väldigt oeniga – den politik som de anser är mest gynnsam för umeborna. Enligt min mening är det är inget parti i Umeå kommunfullmäktige som angriper vad umeborna i gemen tycker är bra. Inte medvetet. Det handlar om att olika partier prioriterar olika saker. Vissa prioriterar äldreomsorgen och skolan. Andra skrytbyggen som Kulturväven och äventyrsbadet Navet. 

Bristen på fakta är Forss stora svaghet.
Innan jag går in på debatten för eller emot att återkommunalisera busstrafiken i Umeå kommunfullmäktige (måndagen 26/8) vill jag berätta om min förra debatt med Anders Forss. Den rörde sig bland annat om Umeå kommuns ekonomi. Forss producerade 16 606 nedslag (hela 6 A4:a-sidor) utan att nämna en enda siffra. Detta är inte bildligt talat (typ ”Forss hade få siffror”) utan detta är bokstavligt. Anders Forss lyckades inte producera en (1) endaste, liten, siffra till stöd för sina ståndpunkter. Jag vill understryka detta. Fors åsikter om Umeå kommunkoncerns (förvaltningar och bolags) ekonomiska ställning baserades på följande antal fakta: zero, null, cero, zéro, nulla, nul. Detta betyder ”noll” på engelska, tyska, spanska, franska, latin och afrikans.

I debatten om kollektivtrafiken förde Arbetarpartiet fram fakta i form av siffror.
Just det som är Anders Forss stora svaghet. Skälet till detta var att vi ville visa på hur ojuste det gick till då kollektivtrafiken i Umeå kommun togs över av privata utförare.

Först ska vi tala om fakta i form av löpande text. Sedan ska vi tala om fakta i tabellform. Ju fler metoder att presentera fakta på desto större är sannolikheten att ingen missuppfattar. Men de som inte VILL förstå, de kommer givetvis inte att förstå, detta oavsett hur fakta presenteras.

A. Beskrivning av upphandlingsförfarandet i löpande text.
I samband med upphandlingen av kollektivtrafiken 2005 påstod sig det privata företaget Connex (som bytte namn till Veolia Transport) kunna driva kollektivtrafiken i Umeå 15 miljoner kr billigare än kommunala Polarbuss fr o m år 2006. Den privata utföraren presenterade nämligen ett bud på driften som låg på endast 74,5 miljoner kr. Genom detta bud förlorade den kommunala utföraren Polarbuss driften av kollektivtrafiken till privata utförare! I juni 2006 började Veolia Transport att driva kollektivtrafiken i Umeå.

Men det visade sig att denna privata utförare hade ett lagt ett bud som var alldeles för lågt för att de skulle kunna klara driften. Ett riktigt skambud för att slå ut kommunägda Polarbuss! Redan i juli året efter – efter endast tretton (13) månader – meddelades att ”avtalet avbrutits i förtid”. Löftet från Connex/Veolia Transport att driva kollektivtrafiken i Umeå för 74,5 miljoner (15 miljoner kr billigare den kommunägda utföraren Polarbuss) visade sig alltså vara en bluff – en ful bluff. Kunde då inte kommunägda Polarbuss återta driften. Nej! Polarbuss Trafik AB hade avvecklats (höll på att avvecklas) och hade hunnit omvandlats till ett ”vilande” företag. Fiffigt va?

Istället vände sig kommunen till Swebuss (som naturligtvis bytt namn). Detta företag började driva lokaltrafiken i Umeå från och med juni 2008 under det nya namnet ”Nobina”. Den fråga som då inställer sig, efter att Swebuss/Nobina tagit över efter Connex/Veolia Transport, är hur mycket billigare blev det att låta privata utförare ta över i jämförelse med kommunalägda Polarbuss? Svaret är att det inte blev billigare alls.

Däremot blev det en tråkig cirkus av bussbyten och oro bland personalen.

Driften av kollektivtrafiken i regi av Swebuss/Nobina kom nämligen att kosta 91 miljoner kr under året 2008! (Detta enligt bl a lokala Folkbladet samt Expressen). Budet från Connex/Veolia Transport på 74,5 miljoner hade legat 15 miljoner kr under budet från  kommunägda Polarbuss vid upphandlingen 2005. Men kostnaden för Swebuss/Nobina att driva kollektivtrafiken under 2008 låg på 91 miljoner – vilket var 1,5 miljoner dyrare än budet från Polarbuss för 2006. Men låt oss inte vara knussliga. Det är ju ett par års skillnad mellan upphandlingen inför 2006 och driften 2008. Vi kan låta udda vara jämt och säga att det inte blev billigare med en privat utförare. Vi kan också säga följande: när den privata utföraren ”slog ut” den kommunägda aktören, med ett skambud, för att sedan dra sig ut hela affären, så stod Umeå kommun med byxorna nere. Det kommunägda alternativet Polarbuss var ju avvecklat (eller under avveckling) och hade övergått till att bli ett ”vilande” företag.

B. Beskrivning av upphandlingsförfarandet i form av siffror och tabell.

Upphandlingsår 2005

– Angivet bud i kronor för att driva kollektivtrafiken 2006

Från Connex/Veolia Transport: …………………… 74,5 miljoner kr

– Detta jämfört med Polarbuss anbud för 2006

Connex/veolia Transport var 15 miljoner kr billigare än Polarbuss

– Reell kostnad för driften av kollektivtrafiken 2008

För Swebuss/Nobina …………………………………. 91 miljoner kr

Swebuss/Nobina var 1,5 miljoner kr dyrare i jämförelse med Polarbuss anbud för 2006

 

Arbetarpartiet förespråkar det vi tror är bäst för umeborna.
I detta ingår att vi bekämpar skambud som går ut på att slå ut kommunala utförare i syfte att släppa in privata. När Arbetarpartiet nu stöder en återkommunalisering av den kollektiva busstrafiken i Umeå beror detta inte på att vi ”angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra” som Anders Forss påstår. Vi förespråkar det vi anser vara långsiktigt bäst för umeborna när det gäller tillgänglighet för resenärerna, arbetstrygghet för chaufförerna och miljön för alla i Umeå. Vi är övertygade om att fördubblingen av antalet resande skulle ha skett även om Polarbuss fått fortsätta driften. Vi har inte sett några fakta som talar för motsatsen.

Arbetarpartiet anser även att siffrorna visar att en kommunägd kollektivtrafik klarar konkurrensen med privata utförare. Däremot tror vi inte att varken kommunala utförare, eller andra privata utförare, skulle ha klarat att konkurrera med de fula metoder som Connex/Veolia Transport använde sig av vid upphandlingen 2005. Vårt syfte är därför också att påminna alla om de fula metoder som användes vid upphandlingen 2005 – inför driften 2006 och framåt. För det handlade om fula metoder. Riktigt fula!

Fula är också Anders Forss påstående om att bland annat vi i Arbetarpartiet ”angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra”. Umeborna är inte dumma. De vill ha fakta – och inte tro. Oavsett om umeborna är religiösa, eller inte, vill de ha fakta när det gäller Umeå kommuns ekonomi både när det gäller förvaltningar eller bussbolag. Och inte tro, rakt ut i luften, presenterade som fakta, vilket är Anders Forss metod.

Min privata tro.
Jag tror att Anders Forss vill göra karriär inom Socialdemokraterna. Därför skriver han om allt och alla. Och väldigt ofta utan att basera sig på fakta. Jag hoppas att valberedningen inom Socialdemokraterna ser Anders Forss som den han är. En bluffmakare.

 

 

 

2 kommentarer