Attityden till proteströrelsen i Iran visar socialdemokraterna djupa förändring – från Olof Palmes tid till Margot Wallströms

Under Olof Palmes 70-tal kritiserade Socialdemokraterna övergreppen i världen:

*1972 i december: Palme riktar våldsam kritik mot USA:s barbariska bombningar av Hanoi,
*1975 i april: Han myntade uttrycket ”så talar diktaturens kreatur med varandra”, angående hur de högsta partibossarna i Tjeckoslovakien behandlade oppositionella,
*1975 i september: lördagen den 27 september avrättade Spaniens fascistiske diktator Franco fem oppositionella. Detta ledde till väldiga demonstrationer runtom i världen. Bland annat i Umeå där mellan 1000- 2000 personer deltog! Palme kallade de ansvariga fascisterna för ”Satans mördare”.

Jämför detta med utrikesminister Margot Wallström (S).

Hon och övriga ledamöter i Sveriges regering vågar inte ta ställning för proteströrelsen i Iran – mot den snart 40-åriga islamistiska diktaturen. Idag agerar nämligen Sverige på samma sätt som andra EU-länder, exempelvis som gamla kolonialmakter med intressen i mellanöstern som Storbritannien och Frankrike, vilket är ett resultat av medlemskapet i EU.

Margot Wallström och andra företrädare för EU-länderna påstår att de fördömer våldsanvändning och uppmanar, myndigt men förrädiskt, regimen i Iran att respektera yttrande- och mötesfriheten  SAMTIDIGT som dessa EU-företrädare VÄGRAR ATT TA STÄLLNING FÖR PROTESTRÖRELSEN – mot den islamistiska diktaturen i Iran!

 

EU:s så kallade ”utrikeschef” (läs utrikesminister) Frederica Mogherini har enligt DN fällt följande yttrande:”Vi har varit i kontakt med de iranska myndigheterna och vi förväntar oss att rättigheten till fredliga demonstrationer och yttrandefrihet kommer att garanteras” (min kursivering/Jh).

Detta yttrande är ofattbart svekfullt.

Den blivande EU-staten ”förväntar” sig alltså att rättigheter ska ”garanteras” i den snart 40-åriga islamistiska diktaturen för de som organiserar demonstrationer mot denna diktatur! EU förväntar sig samma rättigheter när det gäller den yttrandefrihet som skulle hota diktaturens överlevnad! Tala om falskspel och kryperi för mullorna i Iran från EU:s sida.

Men för att göra det hela ännu mer osmakligt likställer EU:s ”utrikesminister” Frederica Mogherini proteströrelsen med den islamistiska diktaturen.

EU kräver nämligen endast att diktaturen ska garantera ”rättigheter” för ”fredliga” demonstrationer.

Tror Margot Wallström, Frederica Mogherini och andra EU-bossar att det är möjligt för demonstranterna att bestämma om demonstrationerna ska bli fredliga – eller om de ska bli våldsamma? Det är naturligtvis INTE möjligt för demonstranterna att bestämma detta. Nej. EU-bossarna kräver rättigheter endast för fredliga demonstrationer för att slippa VÄLJA SIDA mellan proteströrelsen i Iran och den islamistiska diktaturen i samma land (medvetna som EU- bossarna är om att regimen i Iran nästan  alltid provocerar fram icke-fredliga demonstrationer).

Med denna EU-logik skulle aldrig Sverige under Tage Erlander,Olof Palme och Ingvar Karlsson ha kunnat ge stöd till en enda befrielserörelse. Inte i Vietnam på 1960- och 70-talen. Inte till Palestina idag. Frågan är: Varför kan Margot Wallström ge stöd till palestinierna (vilket är helt rätt, enligt min mening, bara detta inte betyder att staten Israel ska utplånas) men inte till proteströrelsen i Iran.

Är alla palestiniers demonstrationer fredliga?

Det är NATURLIGTVIS de diktatoriska mullorna som – tillsammans med sina lydiga ”revolutionsgardister” – avgör hur fredliga demonstrationerna i Iran blir, detta eftersom det är mullorna och ”revolutionsgardisterna” som avgör om de ska angripa demonstranterna och döda, skada och fängsla dessa. Eller INTE angripa demonstranterna för att döda, skada och fängsla desamma..

MEN EU-REPRESENTANTERNA VÄGRAR VÄLJA SIDA.

 

En fråga till EU:s ofattbart fega representanter:
Hur kan ni vara så ofattbart fega att ni helt öppet ställer er VID SIDAN AV den kamp som representanterna för proteströrelsen i Iran för just nu. Ni vägrar stödja demonstranter som med sina liv som insats kämpar för:
* demokratiska fri- och rättigheter – mot den islamistiska diktaturen,
* en satsning på jobb och ett bättre liv – mot arbetslöshet, korruption och mullornas stöd till diktatorer som Bashar al-Assad i Syrien.

 

Vi måste stödja proteströrelsen – mot diktaturen i Iran.
Demokratiska socialister, borgerliga anhängare av demokratiska fri- och rättigheter samt socialdemokrater som vill slå vakt om det utrikespolitiska arvet efter Olof Palme måste gemensamt ta ställning för proteströrelsen i Iran – mot den islamistiska diktaturen.

Internationell solidaritet innebär inte att underordna sig EU:s överstatliga stormaktspolitik – även om detta just är vad dagens ledare inom Socialdemokrater trumpetar ut.

Alla demokratiskt sinnade partier och personer måste stödja proteströrelsen i Iran – i dess kamp mot den islamistiska diktaturen. Den svenska regeringens (S+MP) vägran att välja sida – och därmed vägran att stödja proteströrelsen – mot den islamistiska diktaturen kommer inte att glömmas.

Till alla socialdemokrater som vill slå vakt om det utrikespolitiska arvet efter Olof Palme, och ni är många, gör gemensam sak med oss som stöder proteströrelsen – mot den islamistiska diktaturen i Iran.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.