AB Bostaden kan säga Nej till hyresgäst som tar hit förespråkare för jihad och martyrdöd. Bloggens alla läsare har satt S-federationen under hård press. Hans Lindberg har gett Ari Leinonen ansvaret. Vilken falang håller nu i taktpinnen inom S?

Del I

Hans Lindberg (S) har slutligen lämnat ett svar.
Eller han har, rättare sagt, överlämnat frågan till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) att berätta att han (Hans Lindberg) har ”skrivit till justitieministern och uppmärksammat problemet med att kommunen saknar handlingsutrymme när det gäller att neka extremister tillgång till kommunens lokaler. Han [Lindberg] har krävt att regeringen utreder frågan och ser över lagstiftningen”.

Detta är givetvis bättre än ingenting. Men det är INTE imponerande. Detta eftersom dessa frågor bokstavligen handlar om LIV OCH DÖD. Abu Muadh tillhör en grupp som har bidragit till att skapa en bördig jordmån för jihadister att värva ungdomar, i Göteborgstrakten, för att övertyga dem om att åka ned till Syrien och kämpa för bland annat Islamiska Staten. Hans Lindbergs agerande ska mätas mot denna verklighet. Hans Lindbergs agerande ska också mätas mot bakgrund av terrordåd som det på Drottninggatan – och mot bakgrund av en hel rad av terrordåd i många, många länder i exempelvis Europa, Ryssland och Turkiet.

Jag är naturligtvis för att Hans Lindberg ser till att brev …
a) ska skrivas,
b)
till regeringen,
c) med krav,
d) på utredningar
e) och att lagstiftningen ses över.

Men detta är inte – Inte – INTE imponerande.

 

Del II

Fråga: Varför har inte Hans Lindberg agerat tidigare mot den förening som bjöd in imamen Abu Muadh.
Svar: Skälet är att Hans Lindberg och hans parti inte har blivit satta under press förrän nu. Genom alla er bloggläsare!

Det finns minst tre typer av Socialdemokrater när det gäller behovet att försvara en sekulär stat och ett demokratiskt samhälle – och därmed bekämpa islamister som de inom bland annat Muslimska brödraskapet – och samtidigt bygga allianser för att kunna samarbeta med vanliga muslimer. Något som Arbetarpartiet länge har förespråkat. De tre typerna av socialdemokrater är:

a) de som faktiskt förstår att det inte går att förena fria val till riksdagen (som stiftar lagar och utser regeringsbildaren) med sharialagar. Denna art kallas för de ”insiktsfulla sossarna”.
b) de socialdemokrater som hoppas att alla problem löser sig, bara de slutar upp att vara politiker och förvandlar sig till tjänstemän (som ju inte ska bilda opinion) och börjar citera ur den speciella lagbok som alltid visar att det aldrig finns någonting som en kommunal regeringschef kan göra. Detta är de ”hjälplösa (s)trutsarna”.
c) slutligen de var främsta mål inom politiken är att vinna tävlingen mot Vänsterpartiet i den grenen ”största möjliga politiska korrekthet”. Dessa, ofta från SSU komna, låter sig i praktiken styras av Vänsterpartiet. Vi kan kalla denna art för   ”schvänstern”. 

De insiktsfulla sossarna befinner sig i minoritet i gentemot koalitionen mellan de hjälplösa (s)trutsarna och schvänstern. Därför har Socialdemokraterna, som parti, inte förmått re-agera på islamisternas agerande i Umeå under många långa år.

 

Del III: Trycket på socialdemokraterna måste hållas uppe.

Det som nu även har fått de ”hjälplösa (s)trutsarna” och ”schvänstern” att re-agera är att så många har läst bloggar  – och att (nästa) alla socialdemokrater har insett att läsarna faktiskt både förstår och vill se partier och myndigheter stå upp mot islamisterna. Men det ligger inte socialdemokratins natur att ta konfrontationer. Trots bygget av välfärdssamhället har socialdemokraterna – i hopplös naivitet – trott sig kunna utbilda bort klasskillnader. Och nu tror alla, utom de insiktsfulla sossarna, att det går att utbilda bort islamister och jihadister. Vi går med på allt – bara inte konfrontation. O, HELIGA POLITISKA ENFALD. Detta handlar om en ideologisk strid mot islamister och jihadister vars själva livsluft utgörs av just konfrontation …

Bloggandet – och främst responsen på bloggarna hos alla ni läsare – har skapat ett väldigt tryck på Socialdemokraterna och ökat styrkan hos ”de insiktsfulla sossarna” i förhållande till ”(s)trutsarna” och ”schvänstern”.

Om vi inte håller uppe trycket på Socialdemokraterna kommer styrkeförhållandet snart att vända. Igen. Till förmån för ”(s)trutsarna” och ”schvänstern”. Därför måste trycket hållas uppe. Hela tiden. Det är som att hålla ett gummiband utsträckt. Släpper du får du det rakt i ansiktet – med en smäll. Det kan också jämföras med död mans grepp på ett fordon. Släpper du greppet går det åt h…te! Med änglakör.

 

Del IV: AB Bostaden

Det är dessa som främst har argumenterat för att det inte går att göra någonting.
INTE någonting. För lagen säger … Men vem är det som Islamiska föreningen i Västerbotten (IFV) hyr sin lokal av? Är det Umeå kommun. Nej! Det är AB Bostaden.

Lagen är sådan att en kommun inte får säga nej till en förening att hyra lokaler av kommunen baserat på föreningens åsikter. Men detta gäller enbart den kommunala förvaltningen. Enligt den representant för JO som vi varit i kontakt med är det andra regler som gäller inom ett kommunalt aktiebolag. Den hjälplöshet som Hans Lindberg vill att alla ska tro att han befinner sig i – trots hans påstått goda vilja – motsvaras dessbättre inte av verkligheten. I verkligheten så går det att GÖRA saker. Det går att göra saker NU. Jag tänker inte bara på att skriva brev.

Genom att använda sig av AB Bostaden – som säkert också har (eller mycket snabbt kan få) en värdegrund som står på den svenska lagstiftarens sida när det gäller synen på våldsbejakande extremism, månggifte, barnäktenskap och homosexuellas rättigheter – kan AB Bostadens politiska styrelse säga Nej till att hyra ut till en förening som inte lever upp till AB Bostadens värdegrund.

Hans Lindberg är en mästare i att försöka framstå som att han vill, men att han inte kan, eftersom en massa lagar och regler står i vägen. Men det stämmer inte. Islamiska föreningen i Västerbotten är INTE samma förening idag som den var i samband med den 11 september 2001 (World Trade Center). Alltså: AB Bostaden kan säga Nej till att hyra ut till dagens IFV!

Hans Lindberg vill få oss att tro att han så väldigt gärna vill, vill-så-mycket-mycket, men att det bara är dessa förbannade lagar som hindrar honom. Men så är det inte. Hans Lindberg: det går om du själv vill.

Till detta kommer den gamla och den nya tekniken:
a) Gammal teknik: sänd ett pressmeddelande till media – vilket du borde ha gjort senast 2016,
b) Den nya tekniken: du hade kunnat blogga om dina och partiets åsikter – för någon månad sedan.

Och om du orkar få med dig ditt eget parti – samt övriga maktpartier i Umeå kommun.

 

Del V

Vilka är Umeås maktpartier:
Det är Socialdemokraterna. Till detta kommer deras uppbackare, de partier två partier som så lätt glömmer vad de lovat väljarna då (S) lovar att de får vara med och utforma en budget, nämligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet glömde allt de lovat tidigare då de under perioden 2010 – 2014 fick regera Umeå ihop med (S). Och Miljöpartiet har glömt miljön under perioden 2014 – 2018 då de får regera Umeå ihop med (S). Speciellt Vänsterpartiet är emot att göra något år islamismen. Deras insats inskränker sig till att kalla oss för rasister.

Till sist har vi Moderaterna. De är med och styr även som oppositionsparti. Därför gör dessa sällan något som på allvar riskerar att de stöter sig med (S).

Inget av dessa partier vill röra i frågan om det hot som islamismen innebär mot umeborna. Det är därför som Islamiska föreningen i Västerbotten har fått hållas. Detta trots att de bjöd in Hussein Halawa, han som anser att det är rätt att döda homosexuella som påverkar andra att bli homosexuella, första gången redan 2014.

 

Del VI: Bluffade till sig nya stöd från staten

När det så gäller Abu Muadh kan vi jämföra Umeå kommuns inövade hjälplöshet med ”Myndigheten för stöd till trossamfund”. Denna myndighet ”fryste” de ekonomiska bidragen till Halmstads moské där Muadh verkar. Detta på grund av att denne imam jämfört homosexuella med virus och sagt att föräldrarna därför måste se till att (åtminstone) sönerna i familjen fick ett bra immunförsvar så att de inte skulle smittas av det homosexuella viruset. Ett annat virus utgjordes av ALLA oss som inte är muslimer. Sönerna måste även skyddas mot alla icke-muslimer. Detta enligt islamisten Abu Muadh.

Den moské där Muadh verkar som imam är alltså Halmstads moské. Denna återfick sina bidrag endast genom att påstå att Abu Muadh inte är imam där. Han bara ”frilansar”. Men vi har kollat på denna moskés Youtube-kanal under åren 2016, 2017 och under den tid som gått av 2018. På Halmstads moskés Youtube finns, under denna tid, 110 videoklipp utlagda.

Abu Muadh är med på 109 av dessa klipp. Ensam på 108 och tillsammans med en annan predikant på ett (1) videoklipp. Det var endast på 1 av 110 videoklipp som Abu Muadh inte var med alls. Det syns dessutom att videoklippen (de flesta)  är inspelade inne i moskén. Alltså: Talat om att Abu Muadh endast frilansar är bara båg. Syftet var att bluffa till sig nya stöd från staten.

En gång till: ”Myndigheten för stöd till trossamfund” fryste bidragen till moskén på grund av vad Abu Muadh sagt om homosexuella som ett virus. Men i Umeå vill ”(s)trutsarna” och ”schvänstern” – tillsammans med maktpartierna M, V och MP – få oss att tro att det helt enkelt inte går att göra något.

 

Del VII: Dags att sätta ned foten.

Börja med att säga Nej till den förening som under åratal bjudit hit imamer som inte accepterar de rättigheter som kvinnor och barn har i Sverige, som har skrämmande fientliga åsikter mot homosexuella. En hitbjuden predikant ser dem som ett virus. En annan hitbjuden predikant anser att det kan vara rätt att döda homosexuella.

Det finns få kommuner som talar så mycket, länge och vackert om värdegrunder i olika sammanhang. Tyvärr är ingen av dessa till den minsta hjälp då det blir allvar. Och allvar är det då homosexuella utsätts för hot. Allvar är det då predikanter bjuds in som bidar till att skapa en miljö som har gjort det lättare att värva unga att åka ned till exempelvis i Syrien för att dö martyrdöden genom att strida för exempelvis Islamiska Staten.

Det som gör mig mest förbannad är den självpåtagna hjälplösheten. Vill inte rubba båten. Inte inom det egna partiet. Inte i förhållande till övriga maktpartier. Och samtidigt arbetar sådana islamister som Abu Muadh för att skapa en näringsrik mylla ur vilken de kan värva framtida islamister. Och som gör att andra kan värva jihadister.

I svaret på vår interpellation framförs fina åsikter, det berättas om brevskrivning. Men det viktigaste saknas: Biten om att GÖRA någonting NU. Men det är just NU som vissa av oss känner att vi måste sätta ned foten. Tungt.

 

Så, Nej, vi är inte nöjda med interpellationssvaret

a) det är för lite,
b) det är för sent,
c) det är inte sannolikt att brevet kommer att leda till något som kommer att bli klart före valet – och vem eller vilka som styr efter valet den 9 september är helt okänt.

 

VIII. Debatten är inte slut då fullmäktige tar slut i morgon.

Till sist: Denna debatt slutar inte i morgon då fullmäktige är över i morgon den 26 mars. Vi kommer att väcka hans Lindberg med frågan om vad han ska göra åt islamisterna i Umeå på morgonen den 10 september. Dagen efter valet den 9 september.

Vilka är det som kommer att hålla i den politiska taktpinnen inom den socialdemokratiska federationen efter valet i höst. På riksplanet. I Umeå. Detta kommer att ha betydelse för de frågor rests genom den provokativa passiviteten från S – och andra politiker och partier – i samband med att imamen Abu Muadh besökte Umeå.

 

 

Här kommer Hans Lindbergs svar på våra tre frågor – som han överlåtit till Ari Leinonen att svara på!

”Jag delar interpellanternas inställning till den aktuella föreläsarens uttalanden. Orden räcker inte till för att fördöma det vederstyggliga tankegods som föreläsaren tidigare förmedlat i olika sammanhang. Därom råder ingen oenighet. Som socialdemokrat är jag i ständig opposition mot avgrundsideologier, oavsett om det är religiösa extremister, nazister eller andra som angriper demokratin och alla människors lika värde eller som pläderar för våld som politisk metod.

Därför har min partikamrat Hans Lindberg skrivit till justitieministern och uppmärksammat problemet med att kommunen saknar handlingsutrymme när det gäller att neka extremister tillgång till kommunens lokaler. Han har krävt att regeringen utreder frågan och ser över lagstiftningen.

Vad gäller interpellanternas frågor vill jag avge följande svar. Interpellanterna har frågat (1) Ska Umeå kommun upplåta lokaler åt en person som sprider sådana värderingar? (2) Ska Umeå kommun betala ut ekonomiskt stöd till en förening som tar hit sådana föreläsare? Vi är alla överens om att det är stötande att en person som tidigare spridit antidemokratiska idéer får möjlighet att komma till tals i lokaler som upplåts av kommunen för det demokratiska föreningslivet. På samma sätt som det vänder sig i magen på oss när nazister erhåller demonstrationstillstånd och kan marschera på våra gator. Sverige har dock en grundlagsskyddad åsikts-, mötes-, förenings- och religionsfrihet. Det innebär att utrymmet att utifrån politisk åskådning neka föreningar och personer, extrema rörelser inräknade, tillgång till lokaler, mark, demonstrationstillstånd med mera, är kraftigt kringskuret. Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen måste förvaltningsmyndigheter beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Detta innebär att särbehandling inte får ske på grundval av förhållanden som tro eller politisk åskådning. Detta innefattar dessvärre även extrema religiösa läror och politiska ideologier. Detta grundlagsstadgande ger för handen, vilket klargjorts i praxis från Justitieombudsmannen och Justitiekanslern, att det saknas lagstöd för kommuner att neka lokaluthyrning, markupplåtelse eller liknande på grund av att den som ansöker hyser eller kan förväntas ge uttryck för extrema uppfattningar (jfr bl.a. JO:s beslut 2016-02-01 med dnr 5221-2014, JK:s beslut den 5 maj 2008 dnr 2958-08-2, JO 2010/11 s. 619 I och II, dnr 1248-2008 och 44322008, samt JO 2014/15 s. 660, dnr 2290-201).

Kommunen har enbart utrymme att stoppa ett arrangemang på vissa objektiva grunder. Till exempel om kommunen på goda grunder, i samråd 4 av 4 Tjänsteskrivelse Dnr: KS-2018/00229 med polisen exempelvis, kan anta att mötesaktiviteten kan orsaka ordningsstörningar, att det finns en hotbild eller att det förekommer olaglig verksamhet. Då kan kommunen välja att inte hyra ut lokalen. Men för att detta ska vara möjligt måste det finnas tydliga och konkreta indikationer på att så är fallet. Nekande på grund av befarade ordningsstörningar får inte framstå som ett svepskäl.

Kommunen kan heller inte göra en straffrättslig bedömning av en persons tidigare uttalanden som han eller hon inte har fällts till ansvar för. Likställighetsprincipen i grundlagen är viktig för demokratin. Men i ljuset av att extrema rörelser som hotar demokratin växer i styrka finns det nog anledning för lagstiftaren att se över möjligheterna för samhället att skydda sig. Hans Lindberg har därför, i egenskap av företrädare för vårt parti, tillskrivit justitieministern och frågat hur han ser på dessa problem och vad han tänker göra för att se till att kommuner kan freda sig från antidemokratiska aktörer i sina lokaler.

Interpellanterna har vidare frågat (3) Ska Umeå kommun hålla en sådan förening med lokal? För att vara bidragsberättigad som förening i kommunens föreningsregister uppställs vissa krav. Dessa krav handlar bland annat om att föreningen ska fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. Granskningar sker i samband med ansökning om bidrag och föreningsbyrån vid Umeå kommun är kvalitetscertifierade. Därför granskas arbetssätt och rutiner med jämna mellanrum av både interna och externa revisorer. Det ankommer på föreningsbyrån att i ljuset av den information som framkommit utvärdera om regelverket följs eller inte.

Jag tar personligen dessa frågor på allvar. Eftersom lagstiftningen ser ut som den gör måste vi därför arbeta aktivt med att föra en dialog med våra föreningar i dessa frågor. Vi måste också som politiker vara snabbfotade och markera mot extremism i alla dess former i den allmänna debatten. Möjligheten för oss att neka uthyrning av lokaler är i dag begränsad och vi måste därför rikta våra önskemål om bättre lagstiftning till de som rår över just lagstiftningen.

Avslutningsvis vill jag säga att vi har gett i uppdrag till föreningsbyrån att titta närmre på hur vi kan justera i gällande reglementen för lokaluthyrning för att i möjligaste mån undvika den här typen av situationer i framtiden.”

5 kommentarer

  1. Sten

    Tack. Jag har tyckt att Jan och Arbetarpartiet många gånger sagt vettiga saker, men varit tveksam till att rösta på dom ändå. Jag har tänkt att det är för små, men nu har de motbevisat.
    De har faktiskt gjort mer gott för att bekämpa fundamentalism än alla partierna i riksdagen tillsammans.
    Så i höst blir det enkelt att lägga sin röst i kommunvalet. Fortfarande fritt fram för de andra partierna att försöka få min röst till Riksdagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.