Den första delen i rapporten från fullmäktige 26 mars om islamisten Abu Muadh blir i form av ett ”Öppet brev till Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Jag insåg först inte hur mycket jag vill säga till föreningen och dess medlemmar

Förord.
Rapporten från debatten i Umeå kommunfullmäktige den 26 mars om islamisten Abu Muadh kommer att bli i två delar. Den första i form av ett öppet brev till Islamiska Föreningen i Västerbotten.
Jag hade ursprungligen inte tänkt det så. Men jag inser att det är av intresse för både våra och Islamiska Föreningen i Västerbottens medlemmar, samt för läsarna, att det finns en lång historia av kontakter mellan oss. Och att vi i Arbetarpartiet verkligen bryr oss om hur Islamiska Föreningen i Västerbotten utvecklas.

 

Del I.

Arbetarpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten ”bor” endast 50 meter ifrån varandra – och vi har hållit en mycket god kontakt med varandra i över två årtionden – även om vi då hade ett annat namn och utgjorde en del av ett parti som inte längre finns kvar i Umeå. Men vi är samma människor.

Arbetarpartiet står för den enda öppna kritiken i Umeå av Islamiska Föreningen i Västerbotten. Men det är absolut inte bara vi som är kritiska. Skillnaden består i att vi är ärligare än andra kritiker. Vi för fram vår kritik eftersom vi – efter denna långa tid och efter gemensamma erfarenheter som varken föreningens eller partiets medlemmar känner till – bryr oss om Islamiska Föreningen i Västerbotten och dess medlemmar.

Därför måste den första delen av rapporten från debatten i kommunfullmäktige – det inser jag nu – bestå av ett ”Öppet brev till medlemmarna i Islamiska Föreningen i Västerbotten”. De är ju inga främlingar. Absolut inte för oss i Arbetarpartiet.

 

Del II

Öppet brev

till medlemmarna i                           

Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Jag och övriga medlemmar i Arbetarpartiet har under mer än två årtionden haft goda kontakter med Islamiska Föreningen i Västerbotten (IFV) och era medlemmar. De lokaler som vi hyr av AB Bostaden ligger endast 50 meter ifrån de lokaler som ni i IFV hyr – av samma hyresvärd. Våra lokalerna är identiska, men spegelvända, vilket vi har skratta mycket åt tillsammans. Förr i världen. Vi har hållit kontakt med IFV i över två decennier. Låt mig ge ett exempel på hur länge vi har haft god kontakt med, och hur mycket vi har brytt oss om, Islamiska Föreningen i Västerbotten. Detta genom att gå tillbaka till terrordådet mot World Trade Center 2001. Det som kallas för 9/11.

Vi hjälpte Islamiska Föreningen i Västerbotten med att få rätt balans i sin kommentar på föreningens hemsida till denna, för hela världen, chockartade händelse. Det fanns nämligen några personer som –  helt utan rätt och tvärtemot den syn på terrorattacken som ledning för Islamiska Föreningen i Västerbotten stod för – hade varit på hemsidan och skrivit saker som hade kunnat bli mycket ödesdiger för föreningen. Och för dess framtid. En av våra medlemmar såg detta. Vi slog då omedelbart larm till den person som då var imam. Detta gjorde att han den övriga ledningen för föreningen vid denna tid snabbt ändrade på kommentaren och framförde den syn som Islamiska Föreningen i Västerbotten stod för när det gällde terrordådet. Föreningens syn var ett kraftfullt och respektingivande avståndstagande mot terrordådet – utan att på något sätt mildra den kritik som föreningen förde fram mot hur USA och Staten Israel agerade i Mellanöstern. Vi hade alla en väldigt stor respekt för denne imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Er imam och den övriga ledningen för er förening var vid denna tid mycket tacksamma mot oss för att vi hade berättat för dem om denna incident.

Jag har också, personligen, fått flera möjlighet att bjuda in er förening till olika aktiviteter vid ett flertal tillfällen under de årens lopp. Jag har känt, och känner fortfarande, människor som är djupt engagerade i IFV och som jag har stor respekt för. För cirka tio år sedan var jag och en av er förenings mest aktiva medlemmar ute på ”äventyr” tillsammans. Vi skulle hjälpa en gemensam bekant – vi var då ytligt bekanta med varandra – men vi kände inte till att vi hade denna gemensamma bekant. Som vi alltså tillsammans försökte hjälpa.

Jag vill också berätta en sak till för er i Islamiska Föreningen i Västerbotten. När jag och min fru drabbades av en obeskrivlig förlust besökte vi en rad personer för att de skulle få veta vad som hänt före att det stod i tidningarna. Det fanns endast en förening på listan som vi hade bestämt att vi skulle besöka. Det var Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Tyvärr hann vi inte besöka er innan nyheten stod på alla tidningars första sidor. Det var jag som kom till er förening i månadsskiftet mars/april 2016. De personer som jag då fick talade med då var inte de som jag var van att träffa. De var på besök hos Islamiska Föreningen i Västerbotten för att träffa er ledning och era medlemmar. De var mycket vänliga och tröstande. Men tyvärr innebar detta att det inte blev så att jag kunde framföra mitt budskap direkt till er här i Umeå. Detta sörjer jag än idag.

Men ni kan läsa det som jag sade då, och som jag ville att ni skulle få höra direkt från min mun, här nedan:

”Om det kommer in en sten genom ert fönster, på grund av det som drabbat min familj, ska ni veta att de som kastade stenen är nazister, personer som lika gärna kunde ha kastat stenen genom vårt fönster, men som tagit det som främst drabbat min fru som en förevändning för att angripa alla muslimer. Jag lovar att stenen inte kommer från oss. Skälet till att jag är här hos er nu är för att jag och min fru vill försäkra er att vi inte anser att ni, på något som helst sätt, är ansvariga för det som har hänt. Vi vill behålla våra goda relationer med er. Skulle något hända er föreningslokal, som en sten genom fönstret eller ett försök att tända eld på något, sök då upp oss omedelbart så ska vi hjälpa er på alla sätt som vi kan. Behövs det ska vi hjälpa er att försvara era medlemmar och er lokal. Ingen ska få spela ut oss mot varandra”.

Dessa ord gällde då, och de gäller än idag. Men jag hade velat säga det till er direkt. Öga mot öga. Men jag gör det nu istället. Det har just gått två år sedan den händelse som för alltid kom att förändra min familjs liv. Så det passar bra just nu.

Jag vill också ta tillfället i akt och citera det som jag skrev i vår tidning i samband med terrordådet på Drottninggatan under våren ifjol utfört av en anhängare till Islamiska Staten. Orden kommer från djupet av mitt hjärta. Jag vet vad jag skriver om – även om jag av hela mitt hjärta skulle vilja slippa veta vad jag skrev om. Här står ingressen till min artikel om det som hände på Drottninggatan:

”Det som skedde på Drottninggatan den 7 april var en fruktansvärd våldshandling riktad mot civila. Däribland barn. Våra tankar går till offrens anhöriga och de överlevande med den djupaste medkänsla.
Vi vill understryka att hat mot en viss religion inte ger offren livet åter, att hat inte läker de skadade och att hat inte hjälper anhöriga att återvinna ett fotfäste som kanske gått förlorat på grund av sorg och saknad över förlorade nära och kära”.

Denna gemensamma historia gör att vi, i Arbetarpartiet, inte betraktar er i Islamiska Föreningen i Västerbotten som fiender. Vi hoppas att vi ska kunna upprätthålla en god kontakt med er. Detta är den ena sidan.

 

Del III.

Den andra sidan är att Islamiska Föreningen i Västerbotten har förändrats.
Arbetarpartiet utgör inte en del av ”vänstern”. Vi tillhör inte den överväldigande delen av det svenska politiska livet som består av ”snäll-ister”.

För oss i Arbetarpartiet går principerna före en gemensam historia och personliga vänskapsband. Har ni problem med nazister – vänd er till oss. Men vi måste säga sanningen:

Ni rör er mot en islamistisk hållning – med detta menar vi att ni sätter sharialagar före det svenska systemet med att stifta lagar via en riksdag som utses i allmänna val – och om detta råder ingen tvekan.
Övergår er förening till att bli en islamistisk förening kommer våra goda relationer att avbrytas. Vi kommer fortfarande att försvara er om ni utsätts för fysiskt våld. Men vi kommer inte att kunna upprätthålla goda kontakter med de människor i er förening som övergivit det vi anser vara demokratiska former att styra samhället på.

Däremot kommer vi alltid att vilja hålla god kontakt med de människor i er förening som accepterar att lagstiftningen ska ske via riksdagen som utses genom fria val.

 

Del IV.

Här drar vi gränserna – här måste alla göra två val. Dessa gränser dras – dels via ett huvudsakligt val, dels via ett följdval. Och vi i Arbetarpartiet vet att vi talar för en stor majoritet av den svenska befolkningen nu.

Dessa två val gäller precis lika mycket för medlemmarna i svenska politiska partier som för medlemmar i Islamiska Föreningen i Västerbotten. De två valen gäller lika mycket för medlemmarna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, med flera, som de gör för medlemmarna i Islamiska Föreningen i Västerbotten

Det huvudsakliga valet
Det finns i dagens svenska samhälle två alternativ som utgör grunden för det sätt på vilket samhället kan styras. Det är här som DU måste välja – DU som individ.

-Antingen stöder principen att lagarna ska stiftas av en riksdag som utsetts i fria val – när det gäller den lagstiftning som ska styra samhällets sätt att fungera. Väljer du detta alternativ sätter du din tillit till människan – i Upplysningens anda.
-Eller så stöder du sig på principen om sharia – när det gäller den lagstiftning som ska styra samhällets sätt att fungera. Väljer du detta alternativ sätter du din tillit till tron på en gudomlig lagstiftning. Denna är baserad på 350 verser i Koranen som anses utgöra kunskap direkt från Allah till profeten Muhammed berättad via ängeln Gabriel samt på profetens sunna (Muhammeds yttranden och gärningar). Dessa tolkas sedan via ett prästerskap som utsett sig själva.

 

Del V.

Här är det ett antingen eller som gäller. Det finns två alternativ – och ett val.

Sharia kan inte förenas med den form av demokrati som är allmänt accepterad i Sverige. Detta säger imamer och andra förespråkare för sharia – gång på gång. Det är därför som dessa shariaförespråkare också förespråkar ett parallellsamhälle. De vill ha två samhällen efter som sharia och demokrati inte går att förena.

Det är dessa imamer som – genom ett systematiskt arbete för att förverkliga ett parallellsamhälle i Sverige – vill ha ett ”vi och dom”.

Detta ”vi och dom” kommer alltså från islamister, från sharia-anhängare, som aktivt strävar efter ett parallellsamhälle. Inte från oss i Arbetarpartiet – eller från de ensamma, ofta liberala, pionjärer – som försöker tala om de problem som skapas av de sharia-anhängare som strävar efter ett parallellsamhälle.

Man vill utbrista ”O, heliga enfald”, då man hör vissa inlägg från från ryggradslösa individer som vägrar ta ställning bakom fega uttalanden av typen ”det är så otäckt att det blir så mycket tal om vi och dom”. O, heliga enfald.

Ett parallellsamhälle innebär ett samhälle med två lagsystem, och därmed två helt olika sorts samhällen, inom ramen för det vi idag betraktar som ett Sverige, med tydliga fysiska gränser och tydliga juridiska principerna, vilka är:
a) samma lag ska gälla för alla,
b) alla ska vara lika inför lagen.

Men om sharia-anhängarna får som de vill kommer den ena delen av parallellsamhället att styras av sharia (lagar och domstolar) samt av ett prästerskap som baserar sig på föreställningen om en gudomlig rätt – tolkade av ett självutnämnt prästerskap. Denna del av ett parallellsamhälle i Sverige skulle gälla för den del av befolkningen som kommer från muslimskt dominerade länder.

Det andra delen av ett parallellsamhälle i Sverige skulle vara baserat på de lagar som stiftas av en riksdag som utses av människor i allmänna val. Detta skulle gälla för majoritetsbefolkningen.

 

Del VI.

Här kommer följdvalet
Följdvalet gäller för de som inte är beredda att stå upp för att lagstiftningen ska ske av en riksdag utsedd genom fria val. Men följden av att de inte väljer demokratin utan ett parallellsamhälle innebär att de istället måste göra dessa val:

-hur ska de som kommer från muslimskt dominerade länder identifieras,
-ska dessa tvingas in under shariastyre mot sin vilja, exempelvis på grund av att de har flytt från ett samhälle just för att slippa shariastyre, eller om de av något annan anledning föredrar lagstiftning via en riksdag utsedd i fria val,
-med vilka metoder ska de som kommer från muslimskt dominerade länder tvingas in under ett shariastyre – mot sin vilja, är våld acceptabelt,
-hur ska de och deras barn hållas kvar i det parallellsamhälle som lyder under sharia – om de inte vill stanna kvar?

Kommentarer
Konsekvenserna för de som – i sin vägran att ta ställning – inte stöder att landet ska styras via lagar som stiftas av en riksdag som utsetts i fria val – är att dessa överger följande principer:
-att samma lag ska gälla för alla
-att alla ska vara lika inför lagen.

Vi vet alla att det finns fel och brister i detta system – pengar och kontakter kan göra att principerna ovan inte följs – men vi är fria att sträva efter att alla ska vara lika inför lagen och att samma lag ska gälla för alla. Och då vi tar strid för dessa principer är det vi som står på lagens grund! Inte myglarna. Detta är en enorm fördel – något som vi ska tacka tidigare generationer för.

Men i ett samhälle (parallellsamhälle i Sverige, Iran eller Saudiarabien) där sharialagar skulle gälla ELLER GÄLLER JUST IDAG har det aldrig någonsin varit meningen att samma lagar ska gälla för alla – eller att alla ska vara lika för lagen. Tvärtom.
Enligt sharialagar är inte män och kvinnor lika mycket värda inför lagen, barnen har inget skydd mot att tvingas in i ett äktenskap – och homosexuella får inte gifta sig borgerligt samt adoptera barn som i Sverige. Det finns elva länder i världen idag där ”homosexuella handlingar kan leda till dödsstraff. Hur mycket av dessa värderingar kommer med in i ett tänkt svenskt parallellsamhälle – till detta ska vi strax återkomma. Men först: tänk på de centerpartistiska nämndemännen som ansåg att kvinnan inte skulle ha vänt sig till polisen trots att hon misshandlas. Detta eftersom äktenskapet var ingått i ett samhälle där sharialagar rådde. Därför skulle kvinnan istället för polisen ha vänt sig till mannens släkt som var ”bättre” än kvinnans. Hennes handling, att först vända sig till polisen, ansågs av dessa shariatänkande nämndemän, som infiltrerat det svenska rättsväsendet, ”ytterligare minskade förtroendet för kvinnan”.  DETTA ÄR SHARIA PRAKTISERAT I SVERIGE. Och dessa två sharia-nämndemän har nu fått stöd av en annan sharia-nämndeman från Miljöpartiet. Förhoppningsvis är denna också utesluten, lika snabbt som sharia-nämndemännen från Centern. Men detta är deras värderingar och detta är deras metoder: de infiltrerar rättsväsendet och till och med regeringen (Mehmet Kaplan).

 

Del VII.

Innan ni i Islamiska Föreningen i Västerbotten bjöd in Abu Muadh hade er föreningen bjudit in en annan islamistisk imam vid namn Hussein Halawa. Till och med vid två tillfällen. Det första under år 2014. Det andra var under 2016. Denna Hussein Halawa anser bland annat att det finns tre typer av homosexuella. De som är födda så. De som väljer att bli homosexuella. De som påverkar andra att också bli homosexuella. Den senaste kategorin, de som påverkar andra, kan det vara rätt att döda. Detta enligt Hussein Halawa. En imam från Irland som ni bjudit in två gånger.

Låt oss avsluta med att repetera några av de uppfattningar som Abu Muadh – som talade på er fredagsbön den 10 mars och på det offentliga mötet Ålidhemsskolan den 11 mars – står för.

A. Muadh förhärligar jihad och martyrdöden
I en föreläsning från 2013 som finns på Youtube talar imamen Abu Muadh på temat ”Jihadens status”. Inledningsvis säger imamen att ”Profeten Muhammed har påbjudit sahaba till att kämpa för Allahs skull även med sitt eget liv”. (Sahaba var profeten Muhammeds samtida följeslagare). Imamen berättar vidare om de belöningar som väntar en martyr då denne möter Allah när han dött: ”Hans synder förlåts av den första droppen som kommer ut av hans blod”. Imamen understryker också att en rad av de stora historiska muslimska ledarna, kaliferna, dog som martyrer. I slutet av föreläsningen citerar han kalif Abu Bakr ( samtida med profeten Muhammed): ”Sök döden – du får livet”.
I ett annat klipp från 2013 säger imamen följande ”När vi ser den här människan i Syrien som begravs levande, så undrar man, har han förlorat? Men vi alla skulle önska att vi befann oss i den graven om vi visste vad som skulle ske när livet tar slut. Han blir förlåten för allt han gjort vid första blodsdroppen. Det är därför Ibn Taymiyya (en muslimsk lärd från 1200-talet) brukar säga att den som har syndat mycket, han ska göra jihad”.
Även om uttalandena gjordes 2013 har de legat ute på nätet ända sedan dess. Imamens uttalanden om att dö för Allah måste ses mot bakgrund av IS agerande både i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. De måste dessutom ses mot bakgrund av Säpos uppskattningar om att det idag finns ca 2 000 våldsbejakande islamister i Sverige samt den nu pågående rättegången mot terroristen Rakhmat Akilov som körde ihjäl fem människor, och skadade 15, längs Drottninggatan. Abu Muadh tillhör ett nätverk som har bidragit till att skapa en mylla ur vilken det gjort det lättare att värva svenska ungdomar, muslimer, att resa till främst Syrien och strida för Islamiska Staten. Varför bjuder ni in en sådan predikant?

B. Muadh sprider konspirationsteorier
Imamen från Halmstads moské ansåg också att terrordådet mot Charlie Hebdo i januari 2015 var en ”fejk”. I ett inlägg på Halmstad moskés hemsida den 10 /1  2015 skrev imamen följande: ”Det börjar dyka upp mer och mer BEVIS för att den så kallade ”terror attacken” i Paris är en enda stor lögn!” Imamen ansåg att terrordådet mot Charlie Hebdo istället var tänkt som ett angrepp på muslimer! När inlägget fick stor uppmärksamhet i en rad media påstod plötsligt imamen att han sysslat med ett ”socialt experiment” för att ”testa yttrandefriheten”. Även detta ska ses i ett sammanhang. Islamister sprider systematiskt konspirationsteorier i samband med större islamistiska terrordåd. Några välkända exempel är påståendet att judarna, via den amerikanska staten, ska ha legat bakom 9/11-attackerna. Eller att staten Israel ligger bakom Islamiska Staten (IS).

C. Muadh angriper homosexuella för att vara ett ett virus
I en föreläsning om barnuppfostran talar imamen om att föräldrar måste se till att deras barn (söner) har ett bra immunförsvar. Skälet är att det finns många virus i samhället. Ett sådant virus är, enligt imamen, homosexualitet. Men även vi andra icke-muslimer är också virus. Enligt Abu Muadh.
Då detta uttalandet uppmärksammades i media, och väckte kraftiga reaktioner, frystes moskéns statsbidrag, studieförbundet NBV avbröt sitt samarbete med moskén och RFSL polisanmälde moskén för hets mot folkgrupp. Imamen försökte senare bortförklara sig med att han använt en olycklig formulering, men framhöll samtidigt att ”homosexuella handlingar” är förbjudna enligt islam.

Det är det även enligt Bibelns Gamla testamente. Enligt den Gamla testamentet i Bibeln skulle de homosexuella till och med dödas. Men, eftersom den kristna religionen inte längre har med styret av samhället att göra – eftersom lagarna stiftas av riksdagen som utses i fria val – så dödas inga homosexuella i ett sekulärt land som Sverige (med protestantiska traditioner).

 

Del VIII.

Tre allvarliga frågor till Islamiska Föreningen i Västerbotten:

– Är nimedlemmar och ledning – i Islamiska Föreningen i Västerbotten beredda att förkasta det sätt på vilket de lagar beslutas som sedan lägger grunden till hur Sverige styrs  – genom en riksdag som utsetts genom fria val?

– Är ni – medlemmar och ledning – i Islamiska Föreningen i Västerbotten beredda att dra konsekvenserna av att övergå till kampen för ett parallellsamhälle i Sverige där den del av befolkningen som kommer från muslimska länder ska styras av sharia.

– Ställer ni – medlemmar och ledning – i Islamiska Föreningen i Västerbotten upp på de värderingar som imamer och predikanter som Abu Muadh och Hussein Halawa står för?

 

Del IX.

Vi i Arbetarpartiet är sorgsna över att Islamiska Föreningen i Västerbotten bjuder in dessa imamer.
Detta tyder på att vissa av era medlemmar, troligen en majoritet av de som fattar besluten, numera är islamister. Men dessutom är vi oroliga för att vissa medlemmar i Islamiska Föreningen i Västerbotten rör sig i riktning mot jihadism. Och precis som Abu Muadh skapar en grogrund för att värva unga svenskar till att strida för organisationer av den typ som Islamiska Staten representerar.

Hur långt ska ni som leder föreningen acceptera att denna rörelse mot islamism – och kanske vidare mot jihadism – tillåts gå?

 

Del X

Vi som idag leder Arbetarpartiet slog larm då vissa yngre och hetlevrade medlemmar av er förening kommenterade terrordåden mot World Trade Center 2001 (9/11) på ett sätt som hade kunnat bli katastrofalt för er förening. Dessa representerade inte åsikterna hos Islamiska Föreningen i Västerbotten. Men de tog sig ändå friheter i er förenings namn.

Vi såg vad som hände och vi hjälpte er.

Och som läget var då var det ingen liten sak. Den kritik som vi idag för fram mot den rörelse som Islamiska Föreningen i Västerbotten befinner sig i just nu beror inte på ondska från vår sida. Den beror på att vi uppriktigt bryr oss om era medlemmar – och om er förenings framtid.

Det var mot denna bakgrund som vi ställde dessa tre frågor i fullmäktige den 26 mars:

1. Ska Umeå kommun upplåta lokaler åt en person som sprider sådana värderingar?
2. Ska Umeå kommun betala ut ekonomiskt stöd till en förening som tar hit sådana föreläsare?
3. Ska Umeå kommun hålla en sådan förening med lokal?

Jag återkommer med del två av rapporten från fullmäktigedebatten 26 mars söndag den 1 april. Och, det lovar jag, den kommer inte att innehålla några skämt.

4 kommentarer

 1. Basic Rules

  Läser på Ledarsidorna: “Imam Jihad” gästar de Muslimska Familjedagarna i Kista”.
  Likheter finns med vad du detaljerat avslöjat.

  Under helgen hålls ett återkommande event där Muslimska famlijedagar oskyldigt kan tyckas, men
  likt andra år visar det sig att Muslimska Familjedagarna bjudit in predikanter och föreläsare som uppmanar till religiöst krig och homofobi.I bakgrunden huserar brödrarskapået med
  organisatörer av detta årliga event är studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer samt IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, fortsätter Ledarsidorna.

  Vi måste snabbt få en lag som förbjuder dessa våldsbejakande extremister att uppträda !

 2. Petter

  Och politikerna säger sig varit naiva,vi ”vanliga” har insett hur de är ställt sedan länge.Men på grund av rädslan för att bli ansedd för att vara rasist vågar inte våra politiker ta tag i problemen utan nu när faktum kommer fram påstår de sig att vara naiva.Är det inte då dags att avgå for detta har inte undgått dom. Varför duckar våra folkvalda?? Varför görs inget i förorterna ?? Är det Judar som blir attackerade så skylls allt på nynazister även om det är andra folkgrupper som utsatt dom.Denna feghet har resulterat i att vissa områden idag lever i egna samhällen parallellt med oss övriga.Ser ni inte hoten ???

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Petter.
   Jag är folkvald och jag ser hoten.
   Dominerande delar av politikerskrået, deras mediala motsvarigheter samt andra opinionsbildare till vilka Svenska kyrkan hör har satt oss där vi sitter idag. De som fattar situationens allvar vet nu ingen råd. Och dessa är ändå de bästa – för det är fortfarande de som inte fattar någonting.
   Jag tillhör både ett parti och ett antal individer som kämpar på annat sätt. Tyvärr är vi få. Här krävs kunskap och iskyla samt tålamod, tålamod och åter tålamod. Plus ödmjukhet. Till detta ska läggas insikten om att för jihadister som Islamiska Staten handlar detta om ett krig där civila utgör legitima militära mål. OCH OM EN PART SER KONFLIKTEN SOM ETT KRIG – och förmår värva tiotusentals soldater och har en så kraftfull beväpning och stora ekonomiska resurser att de kunnat stå emot bland annat Syrien, Irak, Iran, USA, Ryssland, m fl, under nästan fyra år och samtidigt utföra otaliga krigshandlingar (som den på Drottninggatan som var en krigshandling i IS) – DÅ BEFINNER VI OSS I ETT KRIG OAVSETT OM VÅRA MYNDIGHETER VÄLJER ATT KALLA DET FÖR NÅGOT ANNAT.
   De främsta skälen är bristande insikt, egen feghet och rädsla för att framkalla panik.
   Kriget är inte över bara för att IS har förlorat sitt territorium (det var ingen som över huvud taget trodde att ett nytt Kalifat kunde uppstå på det sätt som IS visade var möjligt).
   Kriget för ett nytt Kalifat fortsätter i form av två rörelser. Den ena huvudaktören vill skapa parallellsamhällen i Europa – i länder som Sverige. I Storbritannien har de kommit chockartat långt med 120 shariadomstolar – med myndigheternas goda minne!!! De som står i spetsen för denna rörelse är Muslimska brödraskapet – med en oändlig mängd frontorganisationer som exempelvis studieförbundet Ibn Rushd (i Sverige). ”Brödraskapet” kämpar på mycket lång sikt med fredliga medel (i Europa och idag) för att nå målet. Parallellt med ”brödraskapet” har vi jihadister som Islamiska Staten, Talibanerna, El-nusrafronten, Boko Haram, al-Qajda, o s v. Dessa kämpar uppenbarligen inte med fredliga medel – och har mer bråttom till målet.

   Och det mål som är gemensamt för både som både Muslimska brödraskapet och jihadister som Islamiska Staten är att skapa ett nytt kalifat. Detta innebär ett land där prästerskapet även har den världsliga makten och baserar samhällsutvecklingen på tron på en gudomlig rätt sharia – baserad på 350 verser i Koranen och på profeten Muhammeds sunna (hans uttalande och gärningar). Att det handlar om allvar visade IS som verkligen utropade ett nytt kalifat den 29-30 juni 2014 med territorium både i Syrien och Irak.

   Striden är främst inom-islamsk. Det bästa jag anser att vi kan göra är att stödja de krafter inom islam som vill avskilja prästerskapets makt från den världsliga makten. Vi ska stödja de krafter som anser att samhället ska styras via lagar som beslutas i en lagstiftande församlingar som riksdagen – som utsetts i fria och demokratiska val. Tråkigt. Men konstruktivt.
   Den panik, och det ofta påföljande ursinne, som drabbar många som inser hur långt islamisterna har kommit i sina strävanden när det gäller att skapa parallella samhällen i Europa och däribland i Sverige, är mycket naturlig.
   Men förr eller senare, helst förr, måste energin i paniken och ursinnet omvandlas till ett framåtriktat och konstruktivt försvarsarbete. Jag talar om ett MÅL, med en STRATEGI för att nå detta mål och med olika TAKTIKER för olika platser och olika tidpunkter som bidrar till att förverkliga STRATEGIN. Så att vi kan nå MÅLET. Denna kamp kommer att bli lång.
   Den handlar mycket mindre om att stämpla folk som förrädare och ENORMT mycket mer om att finna ALLIERADE. Detta är ett krig – i den bemärkelsen att det inte kommer att sluta förrän någon segrar – som inte i FÖRSTA ELLER ENS I ANDRA HAND kommer att vinnas med militära vapen trots att vapen kommer att användas och människor kommer att dö. Detta krigs innersta kärna består i kampen för reformeringen av en världsreligion. Och denna reformering är långt svårare än vad det är att bomba bort folk från jordens yta. Jag upprepar: Detta är en kamp som bara kan vinnas av den framtidsinriktade delen av islam mot den reaktionära delen av denna religion. Denna kraftmätning pågår både inom sunnimuslimer (85-90 procent) av alla muslimer och bland shiiterna (uppåt tio procent). Denna kamp pågår redan och det gäller att förstå hur vi kan bidra. Jag anser att vissa av mina blogginlägg utgör en del av detta krig. Jag använder begreppet krig för att understryka situationens allvar.
   De som verkligen vill engagera sig, på allvar, vet var och till vem de kan vända sig. Inte för att dö eller dödas. Absolut inte. Det kommer INTE att innebära militär träning eller organisering i någon lynchmobb. Det kommer att börja med att sätta sig på skolbänken för att lära sig A-B-C. Men, den som vill kan delta i denna kamp, en kamp som jag anser vara ett krig – som i första hand handlar om en kamp mellan idéer. Men kampen är, trots detta, en kamp på liv och död. Välkommen – om du förstår kraven.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.