UPPDATERAD BERÄTTELSE. Det skulle bli en exklusiv färja för 1,1 miljard + ombyggda hamnar för ca 800 milj. De flesta politiker trodde på ek.stöd från svenska o finska staterna plus EU. Men stödet uteblev och det mygel började som jag ska beskriva

 

Avsnitt A.

VD i INAB är den kreative och kunnige Bertil Hammarstedt. Han utgör den sorten av ”politiserade tjänstemän” vars brygga till politikerna består av hans produktion av idéer som ofta väcker intresse, till skillnad från politiserade tjänstemän vars brygga till politiken består i att de håller i yxan.
Jag har sagt till Hammarstedt, ansikte mot ansikte, att jag anser att han är kunnig – men att jag inte litar på honom. Han svarade att jag kommer att ”göra vågen” när jag får höra planen om färjetrafiken i dess helhet. Ett råd till mina läsare: Det som skrivs i VK och Folkbladet om finansieringen av färjetrafiken är till stor del ”initierade gissningar” – läs artiklarna igen får ni se (VK 19/4 och Folkbladet 20/4). Hammarstedt själv är mycket förtegen. Jag hoppas få leva och höra planen.

En VD-tjänsteman som Hammarstedt måste ha politisk uppbackning. Ordförande i INAB:s styrelse är Lennart Holmlund. Den som försvarar Hammarstedts plan för färjetrafiken inom kommunen är främst Holmlunds efterträdare Hans Lindberg. Jag överdriver inte då jag påstår att Hammarstedt är djupt förankrad inom S i Umeå. Till detta kommer M. Det är sällan som lokala media skriver ”Oppositions-rådet” Anders Ågren. Någon opposition bland riksdagspartiernas kommunala föreningar existerar inte. Exempelvis inom V. Arbetarpartiet tvingas därför syna färjeplanerna ensamma. I dessa försök har vi begärt ut dokument från INAB, Umeå kommun och Region Västerbotten. Utan framgång.

 

Avsnitt B.

Vi träffade Bertil Hammarstedt för att höra om färjeplanerna den 23 februari för två år sedan. Vid denna tidpunkt var det ingen som stack under stol med att projektet skulle komma att kosta cirka två miljarder kr.

Enligt Hammarstedt hade ”Fas ett” kostat 180 miljoner kr.

Följande Fas skulle naturligtvis bli dyrare. Men som sagt under 2016 hymlade ingen med siffrorna.
Följande kostnaderna för Fas två redovisades öppet och med stolthet. Läs här nedan:

– Kostnaden för själva båten i färjetrafiken:             cirka 1,1 miljard     (1100 milj)
– Följdkostnader: anpassning hamnar Umeå Vasa:   0,7- 0,9 miljarder   (700-900 milj)

Summa  nysatsning färjetrafiken                         1,8- 2,0 miljarder    (1800-2000 milj)

 

På inkomstsidan var det, vid denna tidpunkt, inte heller något hymlande.
Siffrorna fanns i flera tidningar. Den kanske mest ambitiösa redovisningen gjordes av Totalt Umeå. I deras veckonummer 8 december – 14 december 2016 framgick följande:

+ Finland: 350  miljoner
+ Sverige: 350  miljoner
+ EU:        400  miljoner
+ Övr         838  miljoner: 25 aktörer: företag, kommuner, regioner, organisationer – plus upplåning

Cirka      1940   miljoner

I samma nummer av Totalt Umeå svarade Hans Lindberg på reporterns fråga vad som skulle hända om ifall det ekonomiska stödet utifrån skulle utebli. Linbergs svar exakt som följer:
Vi söker stöd, men får vi inte det och det bara är Umeå och Vasa kvar, då måste vi lägga ned Kvarken-trafiken”.

Kommentar:
Jag och Arbetarpartiet i övrigt har anklagats av bland annat Hans Lindberg för att vilja lägga ned färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Varför? Därför att vi inte köper att det bara skulle finnas ETT ALTERNATIV. Och ställer du/ni inte upp på just detta ENDA ALTERNATIVET vad gäller färjetrafik mellan Umeå och Vasa innebära detta att ni vill lägga ned ALL färjetrafik över Kvarken. Men det stämmer inte.

Om Hans Lindberg skulle vidhålla det han sade till reportern från Totalt Umeå i december 2016 så är det HAN – inte jag och Arbetarpartiet – som måste ”lägga ned Kvarkentrafiken”.
Arbetarpartiet vill inhandla en ”ny”, bättre begagnad, färja. Detta är vad som trafikerar Umeå-Vasa idag. Denna typ av utpressningsmetod i debatten som Hans Lindberg bedriver (stöder du oss inte i varje detalj är du emot oss i allt och vare evigt fördömd) var faktiskt ett av många skäl till att vi lämnade det parti vi tidigare utgjorde en del av. Men just i detta fall syftade inte Hans Lindberg på oss. I intervjun med Totalt Umeå 8-14 december 2016 var Hans Lindbergs ord ”…då måste vi lägga ned Kvarkentrafiken” riktade till den svenska staten (regeringen).

Till sist:
Vi avslutade vår träff med Bertil Hammarstedt den 23/2 – 2016 med att fråga honom om vi kunde få en redogörelse över de 180 miljonerna som Fas ett hade kostat.
– Varifrån hade pengarna kommit.
– Till vad hade pengarna gått.

Det har gått två år nu och vi har ännu inte fått någon redovisning över dessa 180 miljoner från Fas Ett. Varken varifrån pengarna kom eller till vad pengarna har gått. Varken från Bertil Hammarstedt och INAB, Hans Lindberg och Umeå kommun eller Region Västerbotten.

Detta är ett skäl till att jag inte litar på Bertil Hammarstedt.

 

Avsnitt C. Småmyglet

 
Vägran.
att lämna ut handlingar om de 180 milj som Fas Ett kostat från INAB,
att lämna ut handlingar om de 180 milj som Fas Ett kostat från Umeå kommun,
att lämna ut handlingar om de 180 milj som Fas Ett kostat från Region Västerbotten.

Underligheter.
Ett tag efter att jag vänt mig till Umeå kommuns revisorer, och via en detaljerad skrivelse redogjort för mina svårigheter att få ut uppgifter rörande de 180 miljonerna kring Fas Ett, fick jag ett vänligt men anonymt telefonsamtal. Via detta telefonsamtal fick jag höra att någon av kommunrevisorerna hade blivit kontaktad av en mycket aggressiv person ”utifrån”.

Många hårda ord hade fällts om mitt tilltag att försöka få ut handlingar om de 180 miljonerna rörande Fas Ett via kommunrevisionerna. Den som ringde mig var mycket illa berörd. Personen i fråga var en ärlig människa. Och måste själv tillhöra kommunrevisorerna. Personen visste vilka rättigheter som jag hade. Men det var uppenbart att personen också kände sig villrådig. Jag fick veta att det fanns de som ansåg att det var ”åt helvete” att Jan Hägglund skulle få ut några uppgifter om de 180 miljonerna rörande Fas Ett.
Jag borde ha följt upp detta telefonsamtal. Det är brottsligt att utsätta kommunrevisorerna för den typ av press som uppenbarligen hade skett i detta fall. Hela denna historia om varifrån pengarna till Fas Ett kom, samt till vad de gick, handlar om en systematisk vägran om att följa offentlighetsprincipen. Lägg till detta telefonsamtalet till någon av kommunrevisorerna, jag vet alltså inte till vem, och vi har att göra med allvarliga övertramp när det gäller grundläggande demokratiska principer. Men vid denna fas i mitt liv orkade jag inte följa upp dessa frågor. Varken sakfrågan om de 180 miljonerna, vägran från flera håll att efterleva offentlighetsprincipen samt (försöket till) otillbörlig påverkan riktad mot kommunrevisionen i Umeå.

Skälet var att min familj hade drabbats av en svår tragedi och en väldigt stor del av min energi behövdes för att hjälpa andra att gå vidare med livet.

 

Avsnitt D.

Stormyglet tar sin början.

1. Skälet är ett jättetapp i beräknade stöd på minst 1,1 miljard i uteblivna bidrag

 

svenska staten betalar inte 350 miljoner,

finska staten betalar inte    350 miljoner

EU betalar inte                  400 miljoner

Ume-företagen:                     ? miljoner
mycket måttligt intresse innebär en ytterligare förlust, fast svårkvantifierbar, då INAB varit medvetet diffus.

 

2. En vägran att sänka ambitionsnivån när det gäller hur exklusiv båten ska vara.

Idag klarar sig verksamheten med en bättre begagnad färja. Det har gått bra mycket länge med en sådan. Jag och övriga i Arbetarpartiet vill inhandla en ny, modernare, ”bättre begagnad färja.

Men eftersom Umeås politiker nu, en gång, har ett utpräglat Stockholmskomplex, så går det inte att rätta mun efter matsäcken.

INAB-gänget och kommunalråden SKA ha just den exklusiva och dyra färjan. Trots uteblivna bidar, på 1,1 miljard (av en totalkostnad på 1,8-2,0 miljarder. Alla fattar säkert att detta måste leda till MYGEL.

Låt oss säga att kostnaden hade landat på 1,8 miljarder. Då utgör uteblivna bidragen på 1,1 miljard hela 61 procent! Självklart leder detta till försök att mygla – eftersom de fyras gäng (Hammarstedt, Holmlund, Hans Lindberg och Anders Ågren) inte vill sänka ambitionsnivån på ”färjelösningen”

Fortsättning …

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.