Vänsterpartiet anser att S riskerar att föra Umeå mot allt brunare nyanser och att partiet rört sig i nazistisk riktning” – får det inga konsekvenser?

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå, Del IV

 

Avsnitt A.
Repetition från i söndags

Fråga: Igår inledde jag min blogg med frågan ”spelar det någon roll på vilkets partis valsedel du ställer upp?”
I december 2017 skrev nämligen Abdi Hanad på Facebook att han kommer ställa upp på Vänsterpartiets valsedel i Umeå. Han gratuleras då av Rashid Musa. Musa skriver ”Grattis och lycka till broshan”.

Den fråga som alla mina läsare kan ställa sig själva är vad de tror att Rashid Musa hade svarat om Abdi Hanad hade skrivit att han skulle komma att ställa upp på Socialdemokraternas valsedel, eller Moderaternas eller något annat partis valsedel? Vi vet alla svaret. Svaret från Rashid Musa hade blivit ”Grattis och lycka till broshan” – oavsett på vilket partis valsedel Abdi Hanad skrivit att han skulle ställa upp på i valet (kanske med något undantag).

Denna typ av mycket starka band, som det mellan Abdi Hanad och Rashid Musa, är ett uttryck för den plattform som islamismen har skaffat sig inom Vänsterpartiet.
Denna islamistiska plattform inom V tar sig också andra uttryck. Ett uttryck är agerandet från de många medlöparna till islamismen som finns inom V.

Men först vill jag besvara den inledande frågan: Ja, det betyder något på vilket partis valsedel du ställer upp!

Undantaget är om du tillhör ett islamistiskt nätverk som söker stöd för olika krav som för Sverige närmare ett TVÅDELAT parallellsamhälle där den muslimska delen av befolkningen ska påtvingas ett styre från ett självutnämnt prästerskap som strävar efter att ersätta fria och allmänna val med sharialagstiftning för vanliga muslimer som de vill ta makten över – som i hemlandet. Då spelar det ingen roll på vilket partis valsedel du ställer upp

Men då ska du avslöjas – precis som de två nämndemän som hade infiltrerat det svenska rättssystemet genom att utnyttja Centerpartiet – för att utforma domar i Solna Tingsrätt i enlighet med shariavärderingar .

 

Avsnitt B

Min uppgift består nu bland annat i att besvara följande frågor:
1. finns det ett nätverk av islamister här i Umeå med en gemensam agenda, som agerar över partigränserna, i jakt efter makt att skapa ett parallellsamhälle där de, islamisterna, kan påtvinga vanliga muslimerna ett samhälle där de styrs av sharialagar,
2. om ett sådant nätverk över partigränserna existerar – vilka är med i detta nätverk och vilka springer detta nätverks ärenden som medlöpare?

Jag vill understryka att vanliga muslimer tillhör våra viktigaste allierade i kampen mot ett sådant islamistiskt nätverk. Vanliga muslimer är de som skulle bli offren för det tvång som ett sådant parallellsamhälle, underställt sharialagar, skulle innebära.

Exempel på islamisternas inflytande
Gudrun Nordborg, då ordförande för Vänsterpartiet i Umeå, fällde följande ord i samband med att romerna tvingades lämna Campingen på Nydala. Denna skammens dag ”riskerar att följas av fler i allt brunare nyanser”.

Kommentar: Begreppet ”brun” är en omskrivning för nazism. Pröva att säga det Gudrun Nordborg sa, och som hade udden riktad mot S, efter att Du bytt ut ”brun” mot ”nazist”, och lyssna sedan på hur det låter: Denna skammens dag riskerar att följas av fler i allt mer nazistiska färger.

Bore Sköld, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västerbotten, frågade ordföranden i vårt parti om inte även denne ansåg att S rört sig i nazistisk riktning?Vår ordförande svarade naturligtvis Nej på detta påstående.

Arbetarpartiets kritik mot S i Umeå handlar om att detta parti satsar på skrytprojekt i så hög utsträckning att pengarna inte räcker för utbildning, omsorger, underhåll av gator och fastigheter, ökad personaltäthet och ökat inflytande för anställda och för medborgarna i Umeå. Men om vi skulle kalla alla partier som inte delade vår syn för nazister, så är frågan vad vi skulle kalla Nordiska motståndsrörelsen? ”Högersossar”. Detta är logiken i Vänsterpartiets politiska utfall – utfall som inte förtjänar respekt. Vem kan du då samarbeta med i viktiga sakfrågor.

Gudrun Nordborg satt kvar som ordförande för V i Umeå efter sitt uttalande. Bore Sköld omvaldes till distriktsordförande för V i länet. Båda behöll sina platser i bland annat Umeå kommunfullmäktige efter sina politiska makabra uttalanden. Såvitt vi vet har varken Gudrun Nordborg eller Bore Sköld bett Socialdemokraterna om ursäkt. Vi känner inte till att V, varken i Umeå eller i länet, har bett S om ursäkt. Det är därför uppenbart att det finns en plattform inom V, i Umeå och i länet, för de åsikter som Gudrun Nordborg och Bore Sköld förde fram om socialdemokraterna.

Samtidigt säger V:s gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, Ulrika Edman, att Socialdemokraterna borde styra Umeå tillsammans med V. Och Ulrika Edman säger dettaom och om och om – igen!

Det är orimligt och ofattbart att tunga namn inom Vänsterpartiet påstå att Socialdemokraterna
a) riskerar att föra kommunen i en riktning med ”allt brunare nyanser”, och
b) som parti ”rört sig i nazistisk riktning”

Samtidigt som andra tunga namn inom Vänsterpartiet ständigt anklagar Socialdemokraterna för att inte vilja styra Umeå kommun tillsammans med V. Det framstår dels som att Vänsterpartiet självt inte förstår allvaret i sina uttalanden, dels som om de inte begriper att dessa uttalanden kommer att få framtida konsekvenser för Socialdemokraternas vilja att ha något att göra med Vänsterpartiet. Det enda som skulle kunna förklara detta politiskt overkliga spel är att dessa uttalanden från de nämnda vänsterpartister har en klangbotten från islamister, eller deras medlöpare, inom socialdemokraterna.

 

Vore det inte på detta viset blir det hela orimligt.
Tidigare i historien har nämligen sådana utfall mot Socialdemokraterna från Vänsterpartiets föregångare SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) starkt bidragit till att SKP splittrades 1929. Men idag är det som om samma sorts yttranden varken gav upphov till någon reaktion inom V – men heller inte inom Socialdemokraterna själva.

Min slutsats är att bristen på reaktioner, både inom V och S, på dessa utfall från Nordborg och Sköld antyder att det finns ett nätverk av islamister och medlöpare, över partigränserna mellan S och V här i Umeå, som har en så pass stark förankring inom båda partierna att sådana uttalanden som de jag beskrivit kan göras utan att det får några konsekvenser. De politiskt normala vänsterpartisterna ”håller käften” trots att de anser att det som sker inom deras eget parti är orimligt. Och de politiskt normala socialdemokraterna tystas av den maktstrid som har utkämpats inom detta parti, ett parti som alltid tidigare i historien både fattat allvaret i denna typ av anklagelser och reagerat på dessa. Tyvärr verkar dagens Socialdemokrater, åtminstone i Umeå, varken fatta allvaret i anklagelserna som V utslungar mot dem eller kapabla att besvara dem. Även denna handlingsförlamning antyder att det existerar ett islamistiskt nätverk som, hjälpta av den maktkamp som utkämpats inom S, fått ett orimligt stort inflytande inom detta parti.

 

Avsnitt C
Låt oss se hur det står till på riksplanet?

Kan det vara så att denna orimliga beskrivning av Socialdemokraterna från Gudrun Nordborg och Bore Sköld – som ett parti som riskerar att föra kommunen i en riktning med ”allt brunare nyanser” och som parti ”rört sig i nazistisk riktning”utan kritik från sina egna partiorganisationer beror på att Vänsterpartiet i Umeå och i länet utgör en isolerad sekt inom ett större och sundare Vänsterparti?

Sådana groteska utfall hördes aldrig då Lars Werner, Gudrun Schyman eller Lars Ohly ledde Vänsterpartiet. Lars Ohly, enligt egen utsago en kommunist, gjorde trots detta inga utfall mot Socialdemokraterna varken för att driva kommuner i en riktning med ”allt brunare nyanser” och anklagade S för att ha ”rört sig i nazistisk riktning”.

Så hur står det då till med Vänsterpartiet på riksplanet idag. För de fram samma dubbelt politiskt orimliga budskap där som i Umeå med omnejd?

 

Avsnitt D

Vänsterpartiet i Malmö, Sara Svensson och Jonas Sjöstedt
-I Malmö har Vänsterpartiet, i ett internt brev till partistyrelsen, skrivit bland annat följande: ”Vi kan inte göra upp med en regering som har samma retorik och logik som rasisterna”.

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, har fällt följande uttalande på Vänsterpartiets kongress: ”Vänsterpartiet riskerar att sammankopplas med en regering som tagit stora kliv högerut och som börjat använda en brun retorik i migrationsfrågan”.

Då Jonas Sjöstedt konfronterades med detta uttalande i TV-programmet ”Agenda” tog Vänsterpartiets ledare Sjöstedt inte avstånd från Sara Svenssons uttalande.

Den oifrånkomliga slutsatsen blir att dessa stämningar av hets mot Socialdemokraterna även finns på riksplanet inom Vänsterpartiet.

Låt oss repetera:
I Malmö skriver partiavdelningen att de”inte kan göra upp med en regering som har samma retorik och logik som rasisterna”. Och gruppledaren för Vänsterpartiet i Region Skåne blir inte motsagd av partiledare Jonas Sjöstedt i TV-programmet Agenda.
Detta trots att hon på partikongressen säger följande:”Vänsterpartiet riskerar att sammankopplas med en regering som tagit stora kliv högerut och som börjat använda en brun retorik i migrationsfrågan”.

Samtidigt är det uppenbart för alla som följer med i politiken att Vänsterpartiet, mer än något annat, vill erövra samma roll som Miljöpartiet har. De vill få sitta med i en S-ledd regering. Å ena sidan. Å andra sidan bedriver även Vänsterpartiet samma spel på riksplanet som i Umeå. Partiavdelningar som den i Malmö, och tunga politiker som Sara Svensson på en partikongress, kan driva en politik som säger Nej till att göra upp med Socialdemokraterna, påstå att de V löper en risk för att sammankopplas med regeringen som börjat använda en brun retorik i migrationsfrågan.

 

Avsnitt E
De frågor som jag ställer mig är
:

– Då Sara Svensson talar om risken för att V sammankopplas med regeringen – vilka är det då hon är rädd för ska sammankoppla V med regeringen?
– Vilka tror Vänsterpartiet i Malmö att Stefan Löfven kommer att göra upp med istället för Vänsterpartiet?

I morgon onsdag 2 maj återkommer jag till kopplingen mellan vänsterpartisten Abdi Hanad i Umeå och Rashid Musa – den islamist som inte fick tala på Ersboda Folkets Hus.

 

Du är härmed inbjuden till en föreläsning
____________________________________

 

* Föreläsare: Kudo Baksi,

* Tema: Min kamp mot hedersförtryck och religiös extremism

* Tid: 13.00 – 15.00

* Plats: Ordenshuset, Skolgatan 48

* vem får komma in: Då hot har uttalats kan det hända att vi avvisar personer – utan motivering.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.