Varför fortsätter kommunledningen att mörka den kartläggning av arbetsmiljön på ekonomiavdelningen som Aidanpää beställt av en företagskonsult – vem styr egentligen kommunen?

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Fråga 1: Kan verkligen kommunens politiska ledning ha varit okunnig om den kartläggning rörande arbetsmiljön på ekonomiavdelningen som Susanne Aidanpää tagit initiativ till, och som pågick vid den tidpunkt då hon och Lennart Malm stängdes av från sina arbeten?

Låt oss titta på vilka som sitter i den politiska ledningen för Umeå kommun.
* Socialdemokraterna: Hans Lindberg, Margareta Rönngren, Christer Lindvall,
* Moderaterna: Anders Ågren,
* Vänsterpartiet: Ulrika Edman,
* Miljöpartiet: Nasser Mosleh,
* Liberalerna: Peder Westerberg.

Bland dessa politiker återfinner vi tre kommunalråd – Hans Lindberg, Margareta Rönngren och Anders Ågren. Vi återfinner även ordföranden för kommunstyrelsens personalutskott, Christer Lindvall. Den formella politiska majoriteten i Umeå kommun består av S+MP. Det betyder att Nasser Mosleh sitter i ”Umeås regering” även han.

När det gäller inkomsterna har allihop långt mycket mer betalt för att sitta i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) än vad en vanlig knegare har för ett heltidsarbete. Om det, till äventyrs, skulle finnas någon av dessa sju som inte får ihop 100 % via sin plats i KSau finns ju alltid Region Västerbotten som räddningsplanka.

Vad jag menar med denna matematik är att det finns pengar, och mer än tillräckligt, för att dessa heltidspolitiker ska kunna ta sig tid att sätta sig in i den kartläggning rörande arbetsmiljön på ekonomiavdelningen som konsultföretaget arbetade med.

Om viljan fanns.

Svar: Jag finner det ytterst osannolikt att kommunens politiska ledning var okunnig om den kartläggning som pågick om arbetsmiljön på ekonomiavdelningen som ekonomidirektör Susanne Aidanpää själv tagit initiativ till.

 

Fråga 2: Kan den politiska ledningen ovan (kommunstyrelsens arbetsutskott) vara okunnig om denna kartläggning IDAG?

Svar: Nej. Det är en absolut omöjlighet.

 

Fråga 3: När ska kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) ta sitt ansvar när det gäller hur Susanne Aidanpää och Lennart Malm har blivit behandlade? Låt mig förtydliga. Vad betyder det att ”ta sitt ansvar”? Det betyder att hantera sina anställda utifrån vad som är sanning och inte utifrån vad som är falska anklagelser.

Svar: Sanningen återfinner vi i den väldiga kunskap om situationen på ekonomiavdelningen som konsultföretaget som Aidanpää hade tagit hjälp av, bland annat för att förebygga oro hos personalen, i samband med det omorganisations- och förnyelsearbete som pågick. Sanningen återfinner vi INTE i de anklagelser som har framförts av bland annat Margareta Alfredsson och Birgitta Forsberg (t.f. stadsdirektör respektive personaldirektör).

 

Kommentar.
Käre läsare, jag vill att du gör följande jämförelse vad gäller trovärdighet:

a) Ta den ”utredning” som den Dynamiska Duon har tillsatt (VK 12/4) belade utredarna själva med s.k. ”utredningssekretess”. Uppenbarligen för att slippa besvärande frågor när det gällde bakgrunden till utredningen, utredningens syfte och metoderna för dess genomförande: exempelvis hur många som skulle intervjuas, vilka som skulle intervjuas, på vilka grunder dessa utvaldes. Samt vilka som skulle genomföra intervjuerna!

b) Jämför sedan med den kartläggning som företagskonsulten arbetade med. I mina ögon är konsultens kartläggning betydligt trovärdigare. Dels på grund av att det handlar om en expert på området. Dels på grund av att denna expert har intervjuat i stort sett alla de 70 anställda på ekonomiavdelningen 1-2 gånger, individuellt och/eller i grupp. Företagskonsultens utredning är mer trovärdig, både på grund av dess kvantitet och dess kvalitet. I mina ögon.

c) Den ”utredning” som den Dynamiska Duon – Alfredsson och Forsberg – tillsatte förvägras vi vanliga dödliga all information. DD (dynamisk duo) har stängt oss ute genom sin självpåtagna ”utredningssekretess”. Men detta hade inte kunnat ske utan den politiska ledningens självpåtagna passivitet.
Den politiska ledningen har dessutom mörkat förekomsten av, och resultaten i, den kartläggning som företagskonsulten hade börjat formulera resultaten av. Det är bra att känna till att denna konsult har arbetat för Umeå kommun tidigare, med gott resultat.

Ansvaret detta hemlighetsmakeri ligger på politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau). Därav min sista fråga.

 

Fråga 4: Hur länge kan ni i KSau mörka förekomsten av, och innehållet i, den kartläggning som företagskonsulten höll på att genomföra på Susanne Aidanpääs eget initiativ? En kartläggning sin ensidigt avbröts av de som ryckte åt sig rodret sedan de fått ett politiskt ”go ahead”. Ett ”go ahead” som inleddes med angreppet på Lennart malm och sedan fortsatte på Susanne Aidanpää. Vilket ledde till att båda  stängdes av från sina arbeten.

Om jag skulle ha uttryckt mig oklart ovan ska jag uttrycka mig på ett alternativt sätt:

– Hur länge kan ni mörka företagskonsultens arbete – och ni är de ordinarie ledamöterna i KSau:
Hans Lindberg, S,
Margareta Rönngren, S,
Christer Lindvall, S,
Anders Ågren, M,
Ulrika Edman, V,
Nasser Mosleh, MP,
Peder Westerberg, L.

 

Sanningens ögonblick
Ibland talar man om sanningens ögonblick. Det är när allting som har att göra med form istället för innehåll, attityder istället för fakta, sammantaget avslöjar hos vem eller vad din verkliga lojalitet finns. Och de frågor som reses kring övergreppen mot Susanne Aidanpää och Lennart Malm visar upp Umeå kommuns politiker i ett verkligt ”sanningens ögonblick”.

Var går egentligen de politiska skiljelinjerna i Umeå kommun?

Jag vet inte HUR många gånger Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman, med hög och glad stämma, talar om att debatterna mellan Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) bara är på låtsas. Den senaste gången hon sa detta var i samband med den lokala ”partiledardebatten” som VK hade anordnat onsdagen den 9 maj.

Men vad betyder en lokal partiledardebatt, en av många, under en lång och intensiv valrörelse? Den betyder väldigt lite i förhållande till när exempelvis 1000 och fler ändå anställda inom äldre-, individ- och familjeomsorg får ett ultimatum som lyder ”skriv på inom fem dagar, annars riskerar du bli uppsagd…”.
En sådan debatt betyder väldigt lite när två mycket dugliga ekonomichefer behandlas som om de vore brottslingar. Effekten av hur Aidanpää och Malm innebär dels att dessa två riskerar att malas ned, dels att en rädsla redan idag har börjat sprida sig som en våt filt som riskerar att hålla tillbaka kreativiteten både på golvet och på chefsnivåer inom Umeå kommun.

Detta är sanningens ögonblick.
Och jag vill att alla läsare av min blogg ska lägga märke till att både ”regeringen” inom Umeå kommun (S+MP) – och den så kallade ”oppositionen” hit och ”oppositionen” dit (till höger och till vänster) – agerar likadant i detta sanningens ögonblick.
Jag säger inte emot om när någon påstår att mycket, dock inte allt, i debatten mellan ”Hans & Anders” är på låtsas. Men jag vill göra ett tillägg: Ulrika Edman, V, hör själv till ”gänget” i politikerkorridoren.

Det är många och allvarliga frågor som reses i samband med ”stads-kuppen” som riktat sig mot Aidanpää och Malm. De som tillstyrkte denna, accepterade denna, försöker tiga ihjäl alla allvarliga frågor som stads-kuppen mot ekonomidirektören samt budget- och finanschefen har rest, tillhör alla samma etablissemang. Fast har tagit sig olika roller.

Och nu fegar de ur allihopa.

Oavsett roll.
__________          __________          __________          __________

Arbetarpartiet kan, med hjälp av den stora majoritet av personalen som är mycket kompetent, styra Umeå kommun. Vi vet vad vi vill men idag saknar vi det folkliga och demokratiska mandatet.

Hjälp oss i vår strävan att bryta det Politiska Etablissemangets Makt-Monopol (PEMM),
Hjälp oss att ta tillbaka Umeå – medborgare och anställda måste få inflytande,
Hjälp oss skapa en ny politisk ledning.

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

12 kommentarer

 1. asasuh

  Jag konstaterar än en gång att det är fruktlöst att förvänta sig stora saker av små människor.
  Hade kommunledningen och berörda chefer bestått av ett antal demokratiska personer med ryggrad och inre resning hade inte den situation du beskriver uppstått.
  Politiker som värnar mer om sin egen makt och sitt eget skinn mer än om kommunens bästa ska vi inte ha. Låt oss ändra på det 9/9!

 2. Anders

  Hur det fungerar på Umeå kommun vet jag inte. Däremot så har jag erfarenhet från anställningar på två andra kommuner. Utifrån detta verkar det väldigt märkligt att Margareta Alfredsson och Birgitta Forsberg ensamma skulle kunna stänga av två så höga tjänstemän som Susanne Aidanpää och Lennart Malm utan kommunens högsta politiska ledning deltagit i beslutet, eller i varje fall varit informerade om vad som skulle ske redan innan avstängningen?

  Politikerna är ju ytterst ansvariga för vad sker och borde då rimligtvis vara intresserade av att allt går rätt och riktigt till? Och med tanke på hur mycket möda de politiker som du räknade upp har lagt ner på att försvara kritiserade politiska beslut som t.ex. Guitars – The Museum, Väven, utförsäljningen av Bostadens lägenhetsbestånd mm. så förefaller det hela ännu märkligare?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Du har helt rätt. Utan politisk förankring finns det ingen möjlighet att Margareta Alfredsson och Birgitta Forsberg skulle kunna gå fram som de gör. Den enda frågan som ställer mig är hur många i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) som backar upp dessa två. Varje dag som ingen i KSau reagerar på de frågor som jag ställer gör att jag mer och mer lutar åt att de alla är med på vad som jag skulle vilja beteckna om en ren utrensning. Eller stads-kupp.

 3. Bergis

  Jag har alltid undrat över varför politiker gått från att vilja något och förändra något i samhället till att nu bara se om sitt eget hus och mygla.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag delar din undran och jag tror att det finns flera svar. Vissa börjar engagera sig fackligt och/eller politiskt som ett sätt att komma bort från ett jobb man otrivs med. De slutar att tänka på den politiska positionen som ett förtroendeuppdrag som man har till låns och övergår till att se det som något självklart – en tillsvidareanställning. Väl i denna position börjar man jämföra sig. Inte med svetsare eller undersköterskor utan med det privata näringslivets direktörer. Och då kommer man fram till att man har för lite betalt och för få privilegier. Därför finns det många politiker i Umeå kommun som har gjort helt omotiverat långa resor för att titta på skolor och badhus, ibland på andra sidan jorden, när det hade varit på sin plats att studera vad man har gjort i andra kommuner inom rikets gränser. Det här har jag sett på nära håll. Men som jag sa inledningsvis: det finns fler förklaringar än denna.

 4. David

  Tyvärr tror jag inget hjälper. Situationen har gått för långt och korruptionen sitter i väggarna.
  Skulle gärna se att Uppdrag Granskning tog sig an ärendet. När man försöker förklara situationen så är det ingen som tror att det är sant. Det är på den nivån det är.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Du har rätt när du skriver att det ”sitter i väggarna”. Däremot tror jag att man kan vara lite mer optimistisk när det gäller att få folk att förstå. Jag mottar positiva och tacksamma bevis på uppskattning varje dag. En del här på bloggen, en del via andra kanaler. För att förändra något krävs det dock tyngre artilleri. Du nämnde Uppdrag Granskning. Det är ett uppslag som verkligen tål att tänka på.

  • jonas

   Det enda som verkar kunna få politikerna, Margareta Alfredsson och Birgitta Forsberg att lägga korten på bordet är just uppdrag granskning. Det vore perfekt om den kunnige Jan Hägglund tog kontakt med dom. Detta är ju definitivt ett uppdrag för just uppdrag granskning. Jan Hägglund skall ha en stor eloge för att han för fram i ljuset dessa skumraskaffärer.

 5. jonas

  Ja, min röst får du och jag hoppas att väljarna förstår vad som händer i Kommunledningen.

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.