På aprilfullmäktige tilläts först inte frågan om vad som skulle hända med Alfredsson-Forsberg om de skulle ha agerat fel – demokratin snubblade till

Förord.

Den 23 april, dagen för kommunfullmäktige, fick jag två gånger besked att jag inte skulle få resa frågan om det var riktigt att stänga av de två ekonomicheferna – samt vilka åtgärder som skulle vidtas mot de som, eventuellt, hade genomfört en felaktig avstängning?

Jag tänker skriva ett antal blogginlägg för att berätta vad …
a) umeborna,
b) kommunens anställda,
c) och vi folkvalda som bryr oss om kommunens långsiktiga utveckling,

… vi alla riskerar att förlora på det övergrepp som har skett mot de två ekonomicheferna som personer – men också mot deras arbetsmetoder. Det som står på spel är hundratals miljoner kr. Kanske ännu mer.

Detta är det första blogginlägget i denna serie.
Och jag börjar med att sammanfatta vad som hänt. I sammanfattningen ska jag även redovisa helt nya uppgifter som gör avstängningen av Susanne Aidanpää och Lennart Malm ännu mer absurd. Samtidigt som jag får tillfälle att korrigera mig själv på en punkt. Ju längre tiden går desto mer specifika uppgifter får man.

 

1. Demokratin i kommunfullmäktige snubblar – men återfinner balansen.

Det var verkligen dramatiskt i samband med kommunfullmäktiges möte den 23 april. Här nedan kan du själv läsa en något förkortad version av vad som kallas för en ”enkel fråga”. Det var denna enkla fråga som jag nekades att ställa – vid två tillfällen under mötet den 23 april.

”Enkel fråga till Hans Lindberg – rörande avstängning av anställd

Det är inte vanligt att anställda stängs av från sin arbetsplats. Detta är en väldigt kraftfull åtgärd. Ändå används den ibland. Även inom Umeå kommun. Då anställda stängs av kan detta drabba dem mycket hårt både på ett personligt plan och när det gäller deras goda namn och rykte.
Men en felaktig avstängning kan slå tillbaka mot arbetsgivaren, både ekonomiskt och vad gäller arbetsgivarens goda namn och rykte. Det är därför viktigt att regelverket i samband med en avstängning följs minutiöst noga. Efter en kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vår uppmärksamhet riktats mot Arbetsgivarekollektivavtalets Allmänna Bestämmelser (AB) 17, Kap 3, §§ 10 och 11.
 
Möjligheten för arbetsgivaren att stänga av en anställd framgår i Kap. 3, § 10. I SKL:s kommentarer till paragrafen framgår förutsättningarna för att en avstängning ska kunna ske. I kommentarerna understryks att en dialog måste äga rum samt vilka inslag som en sådan ska innehålla. Det handlar om följande:

-undersökning av de faktiska omständigheterna kring en händelse så att beslutet kan grundas på en saklig bedömning,
-skyldighet för arbetsgivaren att begära och genomföra överläggning med berörd arbetstagarorganisation,
-vid överläggningen ska arbetsgivaren redogöra för grunderna och motivet till avstängningen,
-beslut om avstängning bör meddelas arbetstagaren skriftligen och innehålla uppgift om hur lång tid avstängningen gäller.

Fråga:Vilka åtgärder kommer du att vidta mot den eller de ansvariga (tjänstemän och eventuella politiker) om det visar sig att anställda inom Umeå kommun har stängts av från sin arbetsplats utan att den dialog som förutsätts i AB, Kap.3 § 10, har fullföljts?
 
Jan Hägglund,
Arbetarpartiet”.

 

Denna fråga var alltså så känslig att representanten för de tre politiker som leder mötena med Umeå kommunfullmäktig (presidiet), och som alltid brukar sköta detta oklanderligt, vacklade till när det gällde vad som var rätt eller fel.
Besked ett: på morgonen skulle vi inte få ställa frågan,
Besked två: vid lunchtid skulle frågan inte heller få ställas

Här vacklade de demokratiska principerna i Umeå kommunfullmäktige till. Men vid middagstid hade presidiet tänkt om. Frågan skulle få ställas. Presidiet hade visserligen fått hjälp på traven. Det var min partikollega ”Patrik den Ettrige” som ansatte kommunfullmäktiges presidium en tredje gång. Och plötsligt blev det ett Ja. Frågan fick tas upp. Och Hans Lindberg förklarade sig beredd att svara.

Problemen var dock två. Och två av det större slaget.
a) det första var att jag, den dagen ansatt av vardagliga bekymmer samt även av magknip, hade gått hem. Raskt och karskt beslutades alltså att frågan dels fick tas upp, dels att den inte kunde tas upp. Detta  då jag som skrivit frågan inte var närvarande. Någon fint var det inte. Hade jag varit kvar skulle jag ha fått ställa frågan.

b) Desto osäkrare är jag på svaret. Hans Lindberg hade kunnat ställa sig själv under den ”utredningssekretess” som han varit med om att ge Alfredsson-Forsberg rätt att införa. Och därför hade han kunnat neka att säga något annat än följande: ”Då det råder utredningssekretess kan jag inte säga något”. Hur Hans Lindberg skulle ha agerat på aprilfullmäktige får vi veta den 28 maj. Då är det möte med Umeå kommunfullmäktige igen.

Men svajandet under aprilfullmäktige den 23 april visar HUR känslig frågan var. Och Är. De demokratiska principerna återvann dock balansen. Och nu återkommer alltså vi i Arbetarpartiet med samma känsliga fråga på måndag den 25 maj (fast nu i interpellationens form). Då får vi veta om de politisk makthavare, som själva gett Alfredsson-Forsberg rätt att införa en s.k. ”utredningssekretessen” också hittar på att de själva lyder under samma hitte-på-utredningssekretess.

I så fall borde detta skådespel prövas juridiskt.

 

2. Två konsultföretag har kartlagt arbetsmiljön – inte ett som jag tidigare trodde

I Västerbottens-Kuriren påstods att orsaken till att ekonomidirektören samt budget- och finanschefen hade stängts var ”verksamheter samt arbetsmiljön”. Det var på denna grundval som t.f stadsdirektör Margaretha Alfredsson beslutade att stänga av de båda från Ekonomi, samtidigt som personaldirektör Birgitta Forsberg förklarade att en utredning skulle tillsättas och att det, under utredningen, infördes undantagstillstånd. Eller ”utredningssekretess”.

Detta var ett försök att vinna tid och att undvika frågor.

Och tiden behövdes.
Den Dynamiska Duons exceptionella åtgärd att stänga av de två ekonomicheferna förlängdes nämligen. Avstängningen inleddes den 6 april och gäller för närvarande (inte i 30 dagar) ända fram till den 25 maj. Min slutsats följande:
* Duon Alfredsson-Forsberg behöver mer tid på sig för att hitta något som de kan presentera för att kunna motivera sitt beslut att stänga av Aidanpää och Malm,
* Alternativt behöver Alfredsson-Forsberg mer tid på sig för att pressa de två ekonomicheferna att säga upp sig själva.

Hela agerandet andas brutalitet och desperation. Eller som jag har sagt från dag ett: det handlar om ett övergrepp mot personerna och en stads-kupp mot Umeå kommun!

Genom att arbeta bakvägen fick vi reda på att en konsultfirma hade tagits in av Aidanpää för att bistå vid den förändringsprocess eller det förnyelsearbete som pågått. Idag vet vi mer. Den konsultfirma vi kände till hade inte obegränsat med resurser. Och de arbetar på djupet. För att fler anställda skulle kunna ges stöd och få möjlighet att diskutera olika frågeställningar   under förnyelsearbetet hade även en andra konsult tagits in. Dessa två konsulter har inte kartlagt situationen inom hela ekonomiavdelningen.
Där hade jag fel uppgift – och måste rätta till denna inför er läsare.
Det handlar om 15 – 20 anställda. Med dessa anställda är helt avgörande i sammanhanget.Jag ska återkomma till varför.

Det verkligt intressanta här är alltså att det finns två konsultfirmor som har en djupgående kännedom om arbetsmiljön, om hur de anställda mår, just de anställda som arbetar tillsammans med de uthängda och avstängda ekonomicheferna !!!
Det är just dessa anställdas uppfattningar om sina chefers görande och låtanden i samband med förnyelsearbetet som är avgörande – avgörande för om Alfredssons-Forsbergs brutala beslut om att stänga av ekonomicheferna är korrekt.
Eller inte korrekt.

 

3. Aidanpää och Malm borde idag leda arbetet med kommunens budget för 2019

Ju mer fakta som kommer mig tillgodo desto orimligare blir det att Susanne Aidanpää och Lennart Malm är avstängda. Om  t.f. stadsdirektör Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg vill veta något om hur Aidanpää och Malm är som chefer kan de alltså bara ringa upp de båda konsulterna och fråga. De kan a) Fatta luren, b) Slå numren, c) Berätta vilka de är, d) Och ställa sina  frågor. Om de skulle vilja veta vad experterna på området anser.

Detta kan ske medan Aidanpää och Malm leder arbetet med budgeten för år 2019.

Det är absurt att Alfredsson-Forsberg ”leker utredning” och sysslar med ”utredningssekretess” samtidigt som uppgifterna redan finns hos de två konsulter som har expertkompetens.

Vi skulle vilja jobba med Arbetarpartiets alternativa budgetförslag. IDAG. Men för att kunna göra detta måste vi boka in ett besök hos ekonomidirektören och/eller budget- och finanschefen. Och dessa är avstängda. Ingen har upplyst oss om till vilka andra vi ska vända oss. Men det vore snällt om så skedde.

Under den period då Socialdemokraterna styrde tillsammans med Vänsterpartiet (2010-2014) var konflikterna så stora mellan dessa partier att budgetbeslutet tvingades skjutas upp under två av åren av de fyra åren man gjorde gemensamma budgetar. Tanken slår mig – vilken kvalitet blir det på budgetarbetet i år? Det handlar om cirka sju miljarder i driftspengar netto. Plus investeringarna.

Återigen: den brutalitet med vilken Alfredsson-Forsberg har agerat drabbar först och främst två människor. Men brutaliteten slår även mot andra anställda. Och den riskerar i förlängningen att drabba kommunen och alla umeborna.

 

4. En ny enkel fråga till kommunfullmäktige 28 maj. 

Hade jag skrivit denna ”enkla fråga” idag hade jag formulerat mig så att det framgått att kunskapen finns hos två konsulter. Men den principiella frågeställningen duger gott och väl. Och jag förväntar mig inget strul med rätten att ställa denna enkla fråga. Som det var i april.

”Enkel fråga till Hans Lindberg
 
I samband med att ekonomidirektören samt budget- och finanschefen stängdes av från sina arbeten påbörjades en utredning om situationen på ekonomiavdelningen. Fram till dess att utredningen var klar skulle ”utredningssekretess” råda (VK 12/4). Jag har nu fått reda på att en mycket omfattande kartläggning har gjorts av den psykosociala arbetsmiljön på ekonomiavdelningen, bland annat i avsikt att förebygga oro, på initiativ av Susanne Aidanpää själv i samband med ett förändringsarbete där många anställda fick nya roller. Denna omfattande kartläggning genomfördes av ett företag Umeå kommun tidigare anlitat.
 
Fråga: Varför har inte Umeå kommuns ledande politiker (i KSau) sätt sig in i resultatet av denna omfattande kartläggning innan de tillåtit en så drastisk åtgärd som avstängning av två ekonomichefer.”

 

5. Kommande bloggar

De politiker som gav Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg mandat att stänga av Aidanpää och Malm från budgetarbetet under dess mest intensiva period måste naturligtvis ha haft något emot ekonomichefernas
a) långsiktiga perspektiv,
b) spridande av kunskap – viket är demokrati i praktiken,
c) och transparens.

Det handlar alltså om hur ekonomiarbetet ska skötas.

Men ovanpå detta går det inte att komma ifrån att då politikerna beslöt att, FEGT, retirera bort från arenan så släpptes krafter lösa som tog sig friheter vars negativa konsekvenser det kommer ta lång tid att, fullt ut, värdera effekterna av.

I mitt nästa blogginlägg ska jag tala om turerna kring Umeå kommuns interna organisation. Den gick från 11-12 olika förvaltningar till en enda stor kommun-gemensam förvaltning. Det tog många år, mycket blod-svett-och tårar för att inte tala om att en omställning alltid kostar pengar. Nu visar det sig att politikerna i KSau vill bort från den stora kommun-gemensamma förvaltningen och tillbaka till 11-12 förvaltningar !

Alternativt namn på nästa blogg: Hur man slänger ett antal hundra miljoner kronor i sjön med glad min – och ett gladare flin.
Och just denna gång menar jag inte Finlandsfärjan.

Vi ses på fredag.

6 kommentarer

 1. Kristin

  Follow the money! Att expertise på ekonomi blir avstängd just när 7 miljarder kronor ska fördelas måste väl vara slumpen!!?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Nog oroar det mig. I år är det valår. Fria tyglar är bra. Om det är tillbaka till ett ett-årsperspektiv som ledamöterna i KSau vill.

 2. Stina

  Jag trodde det skulle ta slut någon gång. Men tokerierna bara fortsätter i kommunen. Det är kanske inte så konstigt att ekonomer som gör sitt jobb hamnar i onåd med de som styr.
  Verkar som det bara finns en politiker med nog ryggrad för vara värd min röst i valet. Kämpa och blogga på Jan.

 3. Kim

  Min tanke vid detta ärende – i nästa andetag kommer s och m politiker och beklagar sig över att det är svårt att rekrytera folk till offentlig sektor.

  Jag undrar varför …

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det har du naturligtvis rätt i. Ibland, när man befinner sig mitt uppe i debatten, missar man skogen för bara träd. Men självklart vill ingen duktig ekonom (eller annan anställd) sätta sig på en ”stol” som kanske fungerar som en katapult om man säger emot fel person/er.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.