Uppgraderad 17oo. Fackligt förtroendevalda hotas och brev försvinner – just nu etableras ett ledarskap präglat av laglöshet och övergrepp inom Umeå kommuns förvaltning

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.

Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

Problemet för dom som börjar begå övergrepp är att dom ofta tvingas att fortsätta begå övergrepp för att dölja sina ursprungliga övergrepp. Och det tar aldrig slut.

Det är som Morden i  Midsomer.

 

Övergrepp 1
Jag tänker på övergreppet som bestod i att Aidanpää-Malm stängdes av från sina arbetet.

Detta övergreppet begicks av den Dynamiska Duon Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg – eller Yxan och Svärdet – eller Umeås Brutala Systrar (UBS).

Kära barn har många namn.

 

Övergrepp 2

Brev som ska diarieföras försvinner.

Jag VET att personal har sänt brev till Margaretha Alfredsson och / eller Birgitta Forsberg, i mail eller i brevform, som tar upp den situation som uppstått på ekonomiavdelningen efter stads-kuppen riktad mot Susanne Aidanpää och Lennart Malm.

Låt mig repetera. Jag VET att ett sådant brev har skickats. Eller flera.

Någon, och här vet jag inte vem av en mycket liten tänkbar grupp individer, har sett till att detta brev har ”kommit bort”.

 

Låt oss klargöra vilka regler gäller för inkomna brev?

Om ett brev inkommer som berör förhållandena på arbetsplatsen i Umeå kommun – oavsett om brevet har skickats som mail, som ett gammaldags brev med ett frimärke på eller som ett sms – ska brevet diarieföras. Brevet ska diarieföras oavsett om det har skickats hem till Margaretha Alfredsson / Birgitta Forsberg eller om det har skickats till deras respektive arbetsplatser.
Det svar jag fick av Margaretha Alfredsson via Birgitta Forsberg (varför dessa dubbla led) var att det inte hade inkommit något brev.

OK, tänkte jag först. Men, sedan jag tänkt både en andra och en tredje gång, kollade jag uppgiften igen. Men ett antal personer. Och svaret blev detsamma som tidigare: brevet HAR sänts!

Jag vill att ni som har skrivit brevet ska veta att detta (brevet), uppenbarligen, har kommit bort!

Och brevet måste komma fram. För om brevet inte kommer fram kan inte heller politiska beslutsfattare läsa brevet. Och om inte de politiska beslutsfattarna kan läsa brevet kommer de inte heller att kunna skapa sig någon uppfattning om hur ni i personalen som skrivit brevet ser på situationen på er arbetsplats – ekonomiavdelningen.

Det är nämligen så att de politiska beslutsfattarna vägrar ta del av av de två kartläggningarna som gjorts av två expertkonsulter som intervjuat ett 20-tal personer som jobbat i direkt anslutning till Susanne Aisanpää och Lennart Malm.

 

Därför måste ni – som bryr er om rätt och rättvisa – sända ert brev en andra gång. Men denna gång måste ni sända brevet direkt till de politiska beslutsfattarna i KSau.  Och gärna en kopia till media. Ni får inte låta er skrämmas av UBS.

Rädslan inom Umeå kommun, bland korridorerna på stadshuset, är idag så stor att tidigare snabba och – i positiv bemärkelse – självsäkra personer som arbetar med att diarieföra till Umeå kommun inkommande handlingar är uppenbart rädda för att ens bekräfta förekomsten av att ett brev/handling existerar. Om du tidigare frågade en som sysslade med diariet kunde han/hon alltid själv hjälpa dig. Eller så berättade de till vem du skulle vända dig till.

Men idag slår de ifrån sig – inte av oginhet – utan av rädsla.
Och då du kommit till rätt person, som diarieför de handlingar som du vill ha tag på, så vågar de inte (vilket ALLTID varit fallet under mina 27 år i fullmäktige) själv säga ens om handlingen existerar. Det är som om du frågat efter handlingar som berör rikets säkerhet. ”Du får fråga Birgitta”.
Jag vill understryka att jag INTE HAR NÅGON SOM HELST KRITIK mot de som jobbar med diariet. Däremot är jag kritisk mot den – just det – arbetsmiljö som gör att dessa hedervärda och kompetenta personer tvingas leva i rädsla.

För idag måste dessa personer till och med fråga om lov om det är tillåtet att nämna ifall en handling existerar – eller inte. Och helst överlämnar de hela frågan till Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg (Umeå Brutala Systrar). Jag repeterar: Tidigare har det aldrig varit något problem med att få reda på om en handling existerar eller inte. Det som, någon enstaka gång, kunde vara känsligt var innehållet i en handling. Men idag är det uppenbarligen brännhett att ens fråga om en handling existerar – eller inte. Därför blir du skyfflad vidare då du frågar efter något som har med avstängningen att göra. Det känns som om du ber personen i fråga att begå ett brott. Och jag lider med de som jag frågar – för dessa är rädda.

Management by fear.

Det jag har beskrivit ovan är resultatet av UBS nya regim. Detta kommer att göra Umeå kommun lika handlingsförlamat och O-kreativt som en modebutik i Stalins Sovjet.

 

Övergrepp 3

Umeås Brutala Systrar tar sig bara större och större friheter. Numera kräver de att fackligt förtroendevalda ska avsättas från sina positioner. Fackligt förtroendevalda som på något sätt irriterar dem. Ja, detta är tyvärr sant!

Fackligt förtroendevalda som irriterar Margaretha Forsberg och Birgitta Alfredsson – ursäkta Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg – har börjat utsättas för hot. Och krav på att de ska avsättas.

UBS anser tydligen att de även kan ersätta beslut som fackets medlemmar ska ta. Liknelsen med stalinismen blir allt mer slående.

 

Låt oss titta på lagen.

Jag vet att när Umeås Brutala Systrar (UBS) läser detta så kommer de att undra: vilka djävlar har skvallrat?
Jag har två kommentarer till er:

A. Det är över tio personer som har hört av sig!
B. Er tanke ”vem har skvallrat” är kriminell – alla som har hört av sig til mig har RÄTT att göra detta. Rätt enligt lag.

Det är tanken att ”sätta dit någon” som är olaglig. Om ni (UBS) försöker leta efter mina källor och besvärar någon, oavsett om det är någon av alla som har talat med mig eller någon annan, så ska den person eller de personer som blivit besvärade av er (UBS) höra av sig till mig. Sedan kommer jag, för mina egna pengar, att inleda en rättsprocess mot er (UBS) för att ni försöker ta ifrån anställda i Umeå kommun deras demokratiska fri- och rättigheter.

Det är inget hot. Det är ett löfte. Till de anställda.

 

Slutligen en hälsning till facket.

Ni som värnar de fackliga rättigheterna måste ställa er följande fråga: hur kan två kommunala direktörer kräva att fackligt förtroendevalda avsätts av någon annan än sina egna medlemmar. Berörda fackliga organisationer måste säga ifrån på skarpen till UBS.

Chefer som försöker styra genom hot, och är beredda att kliva över lik. måste bort.

Hjälp Oss Att Ta Tillbaka Umeå.

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

16 kommentarer

 1. Ugglan

  Margareta Alfredsson, är det samma som var chef på samhällsbyggnad kontoret och myglade bort skattepengar på lite av varje? Läsplatta och div fester avslöjade VKs granskning. Är det hon som nu spottar på grundlag och arbetsrätt?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det är exakt densamma som var chef på samhällsbyggnadskontoret. Istället för att omplacera henne till något jobb med mindre ansvar fick hon UTREDA SIG SJÄLV. Och nu är det hon som leder hela kommunen i sin egenskap av TILLFÖRORDNAD stadsdirektör.

 2. jonas

  Man kan ställa sig frågan på vilka meriter som en kommundirektör tillsätts. Är det Margareta Alfredssons meriter som efterfrågades? Politikerna verkar sitta som nickedockor utan förmåga att agera. Jag tycker att samtliga politiska partier måste ställa sig frågan om deras företrädare har förmågan och viljan att agera när oegentligheter uppstår.

 3. Olof

  Förutom att man har rätt att höra av sig till vem man vill och ”skvallra” så är det olagligt att bedriva eftersökningar kring offentligt anställdas eventuella kontakter med politiskt förtroendevalda. Offentligt anställda har samma meddelandeskydd till politiker som alla har till journalister.

  Eftersom Jan Hägglund både är politiskt förtroendevalda och verksam för Nya Arbetartidningen, så är det på alla tänkbara sätt olagligt att efterforska vilka av Umeå kommun anställda som delger Jan Hägglund information.

  Så om någon får frågan om detta (oavsett du haft kontakt med Jan Hägglund eller ej): dokumentera och anmäl. Både till fack och till Jan.

 4. Mikael Bergqvist

  Bra att du finns! Ngt är tydligen riktigt ruttet i denna affären. Vad har vi för flata politiska företrädare som inte reagerar? Är dom verkligen rädda för dessa ” systrar”?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack.
   Nej, jag tror inte politikerna är rädda för Umeås Brutala systrar. Vad de är rädda för är den långsiktighet och transparens som Aidanpää-Malm stod för (förresten det gjorde även den tidigare stadsdirektören) och beslöt sig för att göra sig av med dessa. Men fegt nog utan att själv ta ansvaret utåt. Så grovgörat för UBS göra. Medan de fega politikerna håller sig undan. Sedan hör det till saken att UBS verkar N-J-U-T-A av utrensningarna. Så de fega politikerna hittade rätt folk när det gällde denna rent stalinistiska utrensning.

 5. Patrik

  Hej Jan!

  Mycket bra att du vågar gräva i detta, men det verkar inte bekomma Margareta och Birgitta alls. Min fråga blir då: hur kan man avsätta dessa? Är det ens möjligt av oss medborgare? För kommunen kommen aldrig driva den själva, spec inte om personal är rädda. :/

  Mvh, P

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   OM kommunalvalet skulle ge oss i Arbetarpartiet den ställningen att vi kan påverka tjänsteorganisationen kommer vi dels att köpa ut Alfredsson-Forsberg, dels att behålla den kommungemensamma förvaltningen. Vinsten för de skattebetalare som huvudsakligen finansierar kommunens verksamhet skulle bli väldigt stor om Umeås Brutala Systrar slutade. Därför skulle ett ”utköp” löna sig.

   Det sista som behövs inom tjänsteorganisationen är nya bråk och en ny väldig omorganisation.

 6. Jan Sjöström

  Hej

  I sak ingen trevlig läsning, dock har dessa strukturer bakomliggande orsaker

  Borttagandet av ämbetsmannaansvaret eller om man så vill det tidigare
  straffansvaret för den som i offentlig tjänst fattade beslut. Ansvaret för
  riktigheten i myndighetsutövning ansågs inte längre behövas och således
  togs konsekvens av tvivelaktiga beslut bort 1976.

  All myndighetsutövning tar utgång i förhållandet till medborgaren och som
  sådan måste den alltid vara i överstämmande med samhällets normer d v s
  i enlighet med lag och regel.

  Vad händer i ett samhälle när ingen regel är för stor för att rundas – vad
  händer i en organisation / samhälle när ingen behöver ta ansvar eller i
  detta mötas av en konsekvens – vad händer i en organisation när drivande
  ”makt maximerade” personer tillåts kidnappa de fundament som vi i dagligt
  tal kallar demokratiska?

  I sammanhanget kommer jag osökt att tänka på berättelsen ” Flugornas herre”
  av William Golding.

  För mig är Umeå kommun i sin helhet ett offer för borttagandet av ansvar, vi
  medborgare har varit ytterst naiva när vi inte insett vad som oftast händer i
  organisationer som tillåts stagnera. Lägger vi till att den kommunala
  verksamheten spänner över ca 75% av vårt lands samtliga myndighetsbeslut
  så borde vi alla förstå att beslut som är ”oklanderliga ” i sin utgång torde
  saknas i de absolut flesta fallen och i detta inte bara riskeras demokratin, utan
  även de förutsättningar folkets makt kräver.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Du sätter fingret på ett STORT och VÄXANDE problem. Utan att på något sätt göra anspråk på att ha någon heltäckande lösning vill jag peka på tre saker som skulle dra i rätt riktning:
   a) du var själv inne på ämnet: vi måste återinföra ämbetsmannaansvaret,
   b) Jag tror att en person som jag beundrar mycket, Inga-Britt Ahlenius, har pekat på en (av flera) grunder till den vänskapskorruption hon menar är vanligare än vad vi tror i Sverige, och det handlar om Sveriges 290 kommunala och 20-21 landstingskommunala revisioner är partipolitiskt sammansatta. Detta skapar ingen grogrund för ”skarpa” åtgärder vid maktmissbruk och korruption. Tvärtom. Den vanligaste kommentaren då något händer är följande: ”vi ska se över våra rutiner”. Men i praktiken utkrävs inget PERSONLIGT ansvar för oegentligheter,
   c) dagens politiska system i Sverige fungerade när många partier bars upp av ideologier och folkrörelser. Nu är de alla beroende av skattemedel, stöd av sympatiserande organisationer som satsar ekonomiska och personella resurser för att backa upp ett parti. Typexemplet är LO:s roll för S. Men det finns även denna typ av uppbackning på Allians-sidan. Det svenska politiska systemet är helt enkelt inte kapabelt att ta itu med dagens problem. Jag har idag ingen lösning. Men det första steget mot en lösning är att våga säga att det politiska systemet håller på att tappa sin legitimitet hos en växande andel av medborgarna. DETTA ÄR ALLVARLIGT. Men frågan kommer INTE att tas upp i årets valdebatt. De nuvarande representanterna vill, självklart, inte bidra till att underminera sig själva änu mer än vad som redan är fallet.

 7. AFK

  Förjäkligt lågvattenmärke att ge sig på fackligt förtroendevalda de borde skämmes. Facket har rätt att få veta och ska agera om regler bryts

 8. SL

  Det är bra att det finns politiker som ligger i och ifrågasätter den attitydförändring som råder inom Umeå kommun. Förhoppningsvis vaknar fler till och förstår allvaret i dessa övergrepp av medborgares fri- och rättigheter!

  Av nyfikenhet: vad för belägg/bevis har du på det du skrivit gällande de fackligt förtroendevaldas avsättningsplaner?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag har skrivit att Alfredsson-Forsberg har krävt av Vision att de ska avsätta facklig förtroendevald. Mitt råd till dig är att höra dig för inom Vision. Det är vad jag har gjort. Som du förstår är namn en känslig fråga. Men tack för att du hörde av dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.