I Umeå stänger makthavarna FÖRST av sina anställda – SEDAN utreds om det finns någon grund för denna brutala åtgärd. Låt oss titta på hur utredaren skötte samhällsbyggnadskontoret

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.

Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Del I
mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags kom vår fråga upp rörande avstängningarna av ekonomidirektör Aidanpää samt budget- och ekonomichef Malm. Frågan var formulerad på följande sätt:

”-Vilka åtgärder kommer du att vidta mot den eller de ansvariga (tjänstemän och eventuella politiker) om det visar sig att anställda inom Umeå kommun har stängts av från sin arbetsplats utan att den dialog som förutsätts i AB, Kap.3 § 10, har fullföljts?”

Bakgrunden är naturligtvis det orimliga sätt på vilket Aidanpää-Malm stängdes av från sina arbeten. En avstängning som påminner om en utrensning av oliktänkande. Den som blir avstängd drabbas mycket hårt. Dels på ett personligt plan. Dels när det gäller personens goda namn och rykte. Å andra sidan: om en arbetsgivare stänger av en anställd (som får schavottera i media med namn och bild), och om det sedan skulle visa sig att det saknas grund för en så brutal åtgärd, då är det mycket sannolikt att det blir Umeå kommuns goda namn och rykte som drabbas.

Hårt.

Åtgärden att stänga av någon från arbetet är en mycket ovanlig åtgärd. Avstängning tas till om någon dyker upp berusad på jobbet, är farlig för sig själv och andra eller om det finns brottsmisstanke. Men om det inte föreligger någon sådan situation så borde det självklara vara att arbetsgivaren först genomför en utredning om det finns fog för att avstänga någon från arbetet. Och sedan, om utredningen visar att så är fallet, skiljs den anställde från jobbet.

Men i Umeå kommun har det gått till precis tvärt om.

Först stängdes ekonomidirektör Aidanpää, samt budget- och finanschef Malm, av från sina arbeten. Sedan påbörjades en fortfarande pågående utredning om det var rätt att stänga av …

Detta påminner verkligen om en stalinistisk utrensning.

Brutaliteten påminner om när undersköterskor, och andra, på golvet skulle skriva på för heltidsmodellen inom fem arbetsdagar eller riskera att förlora jobbet på grund av arbetsbrist.

 

 
Del II
Den underbara konsten att lägga munkavle på sig själv

Den tillförordnade (t.f.) stadsdirektören Margareta Alfredsson stängde alltså av Aidanpää-Malm från deras arbete den 6 april i år. Händelseutvecklingen har visat att även personaldirektör Birgitta Forsberg har varit mycket involverad i avstängningen.

Som skäl till avstängningen angavs uppgifter som berör ”verksamheten samt arbetsmiljön” (VK 12/4). I samband med avstängningen inleddes alltså en utredning för att motivera avstängningen. Ja, precis så var det. Först vidtogs denna väldigt brutala, och ovanliga, åtgärd. Sedan påbörjades utredningen!

Samma sak kan också uttryckas på följande sätt: skjut först och fråga sedan.

Eftersom teamet Alfredsson och Forsberg saknade motiv att stänga av ekonomidirektör Aidanpää samt budget- och finanschef Malm, var alltså tanken att hitta något skäl till åtgärden i efterhand. Därför införde Margaretha Alfredsson en praktisk åtgärd. Hon kallade åtgärden för ”utredningssekretess”. Margaretha Alfredsson lade alltså munkavle på sig själv.

Detta visade sig vara väldigt praktiskt.
Alfredsson kunde då hänvisa till att hon var belagd med munkavle (visserligen av sig själv, men ändå) och därför kunde hon inte berätta för journalister att hon saknade skäl att stänga av de båda ekonomicheferna. Säga vad man vill: Den kvinnan är i sanning dynamisk. Och brutal. Man skulle kunna säga brutalt dynamisk. Eller dynamiskt brutal.

Inledningsvis skulle utredningen ta 30 dagar. Men t.f. stadsdirektören Margaretha Alfredsson, och personaldirektör Birgitta Forsberg, verkade inte hitta de ”bevis” de behövde för att kunna motivera en avstängning.

Enligt den underbara logiken i Umeå kommun, en kommun med egen logik och egna svarta hål, avbröts då inte den ursprungliga avstängningen från den 6 april på 30 dagar. Nej, nej och åter nej. Istället förlängdes avstängningen av Aidanpää, nu från 7 maj till 25 maj.

För den som söker skall finna. Om det så ska krävas blod – som kramas ur stenar.

 

 

Del III
Margaretha Alfredsson som chef på samhällsbyggnadskontoret

Jag gissar att denna dynamiska duo – Alfredsson och Forsberg – hade hoppats kunna hitta någon ekonomisk oegentlighet. Ty genom sig själv känner man andra. Elakt sagt? Döm själva.

Vi ska nämligen tillåta oss en tillbakablick till den tid och plats då den tillförordnade (t.f.) stadsdirektören Margaretha Alfredsson basade över samhällsbyggnadskontoret.

Låt mig börja med att citera en rubrik från Västerbottens-Kuriren 6 dec  2016: ”Nöjesresor för över en miljon”.

Låt mig sedan följa upp med ingressen ”På papperet kallas det värdegrundsarbete och personalfokusdagar, men VK:s granskning visar att över en miljon kronor gått till vad som till stor del är rena nöjesresor för personalen på Umeå kommuns it-kontor – samtidigt som ansvarig nämnd tvingats spara miljontals kronor. Skotersafari, badtunnor, downhill-cykling, spa och shower med Wallmans salonger och Roger Pontare är bara ett urval av vad Umeås skattebetalare stått för”.

It-avdelningen låg vid denna tid under samhällsbyggnadskontoret. Chefen hette Margaretha Alfredsson. VK följde upp detta med en djupare granskning. Tidningen var i kontakt med samtliga samhällsbyggnadskontor i alla mellanstora städer i norra Sverige för att höra hur många studieresor utomlands deras ledningsgrupp gjort och de ger alla samma svar: inga!

Tidningens slutsats rörande samhällsbyggnadskontorets resande sammanfattas i en annan rubrik: ”Umeå sticker ut i sitt resande”.

 

Professor i förvaltningsrätt: ”Det är fel på många plan”

Det förekom alltså även utlandsresor, bland annat till Dublin, samt nöjesresor med skotersafari och whiskeyprovning. VK lät professorn i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Olle Lundin, ta del av tidningens uppgifter. Lundin uttalande sig på följande sätt: De verkar ju fullständigt ha tappat insikten om att det är någon annans pengar. Eller så har de förstått att det är någon annans pengar och bara nu ”kör vi”

Så gick det till på samhällsbyggnadskontoret under Margaretha Alfredssons tid som chef.
Även på den tiden, i december 2016, utreddes saker och ting. Och Margaretha Alfredsson, hon hade tur hon, för hon fick utreda sig själv. Sedan hade Alfredsson tur IGEN. För hennes utredning kom fram till att inga fel hade begåtts. I alla fall inte av henne. Tänk vad denna dynamiska kvinna ändå har tur.

Men en sak var klar: rutinerna måste, just det, ses över!  Jajje-men. Så någon åkte tid. Och det med besked. Hon som torskade hette ”Rutinerna”.  Och hon fick finna sig i att ”ses över”. Jajje-men. Här skipas rättvisa.

 

Del IV
Och avstängningen förlängdes, och förlängdes …

Avstängningen av de båda ekonomicheferna beslutades alltså den 6 april och var på 30 dagar. Då dessa 30 silverpenningar, förlåt, då dessa 30 dagar gått förlängdes avstängningen till den 25 maj. Detta då det uppenbarligen krävdes en längre tids avstängning för att motivera avstängningen. Och när den 25 maj kom förlängdes avstängningen ytterligare en gång. Så snart har Aidanpää varit avstängd från arbetet under två månader för att den dynamiska duon Alfredsson-Forsberg ska kunna motivera att Aidanpää blev avstängd den 6 april.

 

Del V
Politiken har inget med detta att göra.

Under min debatt med Hans Lindberg ställde jag alltså en enda fråga. Denna frågan löd:
”Vilka åtgärder kommer du att vidta mot den eller de ansvariga (tjänstemän och eventuella politiker) om det visar sig att anställda inom Umeå kommun har stängts av från sin arbetsplats utan att den dialog som förutsätts i AB, Kap.3 § 10, har fullföljts?”

Svaret blev långt och handlade inte, på något sätt, om den fråga som jag ställt. Som närmast kom Hans Lindberg då han sade följande:
Om avstängning inte sker i enlighet med huvudöverenskommelsens allmänna bestämmelser kan facklig organisation påkalla förhandling för kollektivavtalsbrott och eventuellt vidta rättsliga åtgärder”.

Jag uppmärksammade då Umeås regeringschef (kommunstyrelsens ordförande) Hans Lindberg på att jag hade frågat honom om vad han skulle göra om det skulle visa sig att anställda inom Umeå kommun hade stängts av från sin arbetsplats på felaktig grund? Han, Hans Lindberg, inte facket.

Innebörden av Hans Lindbergs svar var att han inte skulle göra något alls.

Detta var, sa han, en förvaltningsfråga (eller en fråga för tjänstemännen) och eventuellt för facket. Men det var under inga som helst omständigheter en fråga för honom – Umeås regeringschef. Så likt en sentida Pontius Pilatus tvättade Hans Lindberg bild-likt sina händer (inga övriga jämförelser med Nya Testamentet).

 

Del VI
Men låt oss gå tillbaka nästan två månader i tiden.

Och låt oss sedan åter läsa i det nummer av VK där det, för första gången på papper, stod att läsa om avstängningen av Aidanpää. Det var i VK 12 april. Då var avstängningen, både absolut och resolut, en fråga för Hans Lindberg! Låt mig citera vår sentida Pontius Pilatus:

”Vi stöttar den tillförordnade stadsdirektörens beslut. Kommunen har inlett en utredning. Vi får se vad den kommer fram till…”

För att inte ha med saken att göra verkar Hans Lindberg ha haft ovanligt mycket med saken att göra. Han säger nämligen: ”Vi stöttar den tillförordnade stadsdirektörens beslut”.
Kommentarer:
a) Det som Hans Lindberg syftar på när han säger att ”vi stöttar den tillförordnade stadsdirektörens beslut” är Margaretha Alfredssons avstängning av Aidanpää- Malm.

b) Sedan vill jag understryka att Hans Lindberg säger ”vi”. Vem är det? Svar: det visar sig också i artikeln från den 12 april. ”Vi” det är, förutom Hans Lindberg, S, Anders Ågren, M.

c) Lite senare i artikeln kan vi nämligen läsa att Anders Ågren bekräftar detta genom följande citat: ”… Jag har varit verksam i det kommunala sammanhanget i 20 år och kan konstatera att det här är en ytterst ovanlig åtgärd”. Här syftar Ågren på avstängningen. Han säger också följande: ”det kom upp på tisdagen som ett extraärende på kommunstyrelsen … Alla partier ställde sig bakom stadsdirektörens beslut”.

d) Arbetarpartiet ställde sig inte bakom (den tillförordnade) stadsdirektörens beslut.  

 

VII
Både Hans Lindberg och Anders Ågren stöttar alltså avstängningen

Det framgår, bortom varje rimligt tvivel, för den som läser VK 12 april att både Hans Lindberg och Anders Ågren stöttade avstängningarna av Aidanpää och Malm. Det framgår även att alla andra partier i Kommunstyrelsen [utom Arbetarpartiet] stöttade beslutet. Efter den press som jag, via denna blogg, och Arbetarpartiet i övrigt, satt på övriga partier har Vänsterpartiet svängt. Och det är mycket bra.

Men Hans Lindberg och Anders Ågren stöttar fortfarande avstängningen.
Lindberg förnekar numera, innan hanen gol tre gånger, att han har något med avstängningen att göra. Och Anders Ågren satt tyst under hela hela debatten i måndags. Ursprungligen stödde alla partier i KS [utom Arbetarpartiet] avstängningarna. Till vår glädje har alltså V anslutit sig till vår uppfattning. Vi hoppas att KD också gör detta. Och andra.

Hans Lindberg borde verkligen skämmas som påstår att han inte har något med avstängningarna att göra. Efter skandalen som jag redogjort för på samhällsbyggnadskontoret borde Margaretha Alfredsson ha omplacerats. Istället fick hon utreda sig själv. Och hon kom fram till att var än felet låg så var det inte hos henne.

Så kan det endast gå om du har en stark politisk uppbackning – helst av både S och M.

Och den politiska uppbackningen av Margaretha Alfredsson har fortsatt. Det står klart och tydligt (i VK den 12 april) att Hans Lindberg stödde avstängningarna. Men idag vill han inte kännas vid detta. Nu är avstängningarna en fråga för ALLA ANDRA men inte för honom. Och Anders Ågren agerar på precis samma sätt.

Hjälp oss ge Umeå en mer rakryggad politisk ledning

 

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

2 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej

  De omständigheter du så målande beskriver är i allt ett resultat av en
  organisation i förfall, och i o m dessa uppenbara övertramp, kan vi, i de
  av ”folket utsedda” återigen konstatera allvarlig brist på insikt i de
  demokratiska fundament de är satta att förvalta.

  Den yttersta ledningen i en organisation som avlönas av medborgare har
  helt enkelt inte alternativet, att ”välja bort” ett agerande utifrån de normer
  vi alla gemensamt beslutat i. Eller jo – uppenbart har dom.

  Trotts detta så sker övertramp kontinuerligt inom vår offentliga förvaltning
  – hur kan detta vara möjligt, undrar säkert de av oss som fortfarande tror på
  begrepp som ”folkets makt, någon konsekvens måste väl finnas i demokratins
  verktygslåda – javisst har vi konsekvens, men inget vår kommun tar på allvar.

  Ett (demokratiskt) land som tillåter person i allmänhetens tjänst, ett agerande
  helt utan risk för konsekvens, benämns sällan eller aldrig som en demokrati,
  är det enkla svaret, det något mer förklarande svaret är att vi Sverige aktivt
  beslutat att personal i allmänhetens tjänst inte kan göra fel, således har vi
  beslutat (1976) att ta bort det ansvar som före 1976 ansågs vara behövligt
  även för individ i tjänst hos folket.

  I Umeå kommun råder ett permanent tillstånd av ”utredningssekretess” d v s
  i Umeå kommun tas aldrig beslut – i vart fall inga som ges offentlighet, skälet
  är att personalen inte vill riskera en av demokratins fundament, nämligen
  risken att få beslut överprövade, och för att citera tjänstepersonal i fråga,
  ” så kan vi ju inte ha det i kommunen ” slut citat.

  Transparens och tydlighet är inget för nomenklaturan i Umeå, varför blir vi
  upprörda, alla vet ju vem / vilka som bestämmer i vår del av Världen, vi vet
  även alla, att val vart fjärde år inte förändrar någonting.

  Symbiosen mellan aktörerna måste bevaras, för ingen vill väl riskera att välta
  båten och i detta mista sin plats vid den berömda köttgryta som vissa kallar
  ” Umeåanda”.

  Jag tackar återigen för dina beskrivningar av sakernas tillstånd, men i detta finns
  fundering i hur det kan vara möjligt att vi inte ställer kravet ”granskning” på de som
  i vårt land har betalt för uppgiften, nämligen media. Varför utkräver vi aldrig ansvar ?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   VAL VARTANNAT ÅR. Det är bra frågor. Det ÄR viktigt att rösta vart fjärde år. Men det är absolut inte tillräckligt. Det går 1460 dagar mellan varje val. Ett utkrävande av ansvar måste kunna ske även under alla dessa dagar mellan valen. Det är lätt för en heltidspolitiker, som har kommunens eller rikets affärer som jobb, att säga ”ni får väl säga vad ni tycker” då det är val.
   Men då röstar folk kanske av rädsla MOT något parti och inte FÖR. Dessutom är det kanske 10-20 frågor som betyder mer eller mindre. Och ofta har ”tåget gått” i många frågor då valet kommer.
   Nej, vi behöver komplettera den allmänna och lika rösträtten var 4 år med andra former av utkrävande av ansvar.

   En liten men dock första BÖRJAN vore att gå tillbaka till det system som fanns fram till 1968. Då var det val vartannat år. Vart fjärde år var det endast val till kommuner och landsting. Och då skulle det inte gå att komma undan de lokala luftföroreningarna i centrala Umeå eller vårdköerna. Vart fjärde år var det val till riksdagen och DÅ stod regeringsfrågan i centrum. Med dagens system står ALLTID regeringsfrågan i centrum och ALDRIG den lokala luften i centrala Umeå som är hälsovådlig. För de som bor, eller arbetar, i närheten av Västra Esplanaden finns det tyvärr en ökad sannolikhet att drabbas av lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier samt demenssjukdomar som alzheimers.

   Jag sker av början. Men inte heller detta är tillräckligt. Det blir bara två dagar på fyra år. Vi söker, som sagt, efter ett system där ansvar kan utkrävas VARJE dag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.