Luften i centrala Umeå är skadlig att inandas under den kalla årstiden. Kommunens makthavare har brutit mot miljölagar sedan 2006. Resultat: umebor drabbas av lungcancer, hjärt och kärlsjukdomar samt demens – i förtid eller i onödan.

Jag tänker ta upp en annan punkt där det parti som jag tillhör tar ett mycket större ansvar än vad Hans & Anders gör. Detta genom att berätta sanningen. Den sanning som du kan läsa om här nedan.

Ingen av herrar Hans & Anders är vuxna nog att ta ansvar för umebornas hälsa.

 

Här nedan följer en problembeskrivning – i övermorgon ska jag presentera vårt tiopunktsprogram för en bättre luft.
Det handlar om luftmiljön i Umeå. Denna är direkt hälsovådlig i centrala Umeå under kalla vinterdagar. Vid sådana tillfällen finns det endast tre platser  i hela Sverige som är farligare än Västra Esplanaden. Två ligger i Göteborg och ett i Stockholm. Jämförelsen gjordes 2016.

Luften i centrala Umeå är alltså farlig.

Det handlar bland annat om de höga koncentrationerna av kvävedioxid i luften. Vi repeterar: År 2016 fanns det bara tre ställen i hela Sverige som låg sämre till än Västra Esplanaden i Umeå. Två av platserna låg i Göteborg och en låg i Stockholm.

trafik

 

Den höga halten av kvävedioxid är skadlig för umeborna. Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad föroreningar. Detta gäller även för koncentrationen av kvävedioxid. Lucas-studien (Lungcancer i Stockholm) visar på ”ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer”. Den som varit utsatt för koncentrationer av kvävedioxid som överskrider miljökvalitetsnormerna under 15 år löpte en risk som var 50 % högre att utveckla lungcancer 30 år senare. Även andra studier, bl a i Norge, har visat på liknande samband. Men överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innebär även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar som Alzheimers samt astma och allergier. Även om koncentrationen av kvävedioxid är värst längs Västra Esplanaden har överskridanden även kunnat konstateras längs Storgatan och ÖK.

Mätningarna av koncentrationen av kvävedioxid började år 2003. Umeå kommun har överskridit de tillåtna dygnsvärdena varje år under perioden 2003-2017. Med all sannolikhet innebär den kalla vintern 2018 att miljökvalitetsnormen redan överskridits i år. Detta innebär att koncentrationen av kvävedioxid har varit sådan att de som vistats i närheten av Västra Esplanaden löper 50 % högre risk att utveckla lungcancer. Det är ingen överdrift att påstå att luften inom hela centrumfyrkanten är direkt farlig. På sikt kan luften t.o.m. leda till en för tidig död.

År Antal dygn då MKN överskreds*
2003 27
2004 46
2005 utrustning trasig
2006 53
2007 62
2008 41
2009 59
2010 67
2011 64
2012 26
2013 37
2014 57
2015 26
2016 30
2017 25
2018 redan fler än 7

Miljökvalitetsnormen har haft ställning av lag sedan 2006. Detta innebär att Umeå kommun har brutit mot miljölagarna i 13 år. Tyvärr har Arbetarpartiet ensamma fått försvara umebornas hälsa genom att ständigt påpeka dessa brott – av både juridisk och moralisk karaktär.

Vi måste också berätta om makthavarnas totala likgiltighet när det gäller umebornas hälsa. Umeå kommun ville anta en detaljplan som ytterligare skulle höja den olagligt höga och hälsovådliga koncentrationen av kvävedioxid kring V:a Esplanaden. Vi röstade Nej till denna detaljplan, men stöddes varken av MP eller V. Planen gick igenom i fullmäktige men upphävdes senare av Mark- och miljödomstolen. Detta upprörde nästan alla partier i kommunen. Deras argumentation var sanslös. De hävdade att eftersom kommunen redan bryter mot MKN så gör det inget om situationen förvärras ytterligare!! Ja, detta är sant. Exakt så resonerar en majoritet i kommunfullmäktige.

Vi talar bl a om S, V, MP, M, C, L och KD. Ibland uttalar V och MP ordet miljö. Men inte i Umeå. I dessa frågor har vi alltid fått kämpa ensamma.
* Samordnade varutransporter kan reducera antalet lastbilsresor i Umeå med upp till  300-350 per dag!
* Samhällsplaneringen ska utgå från behoven hos umeborna och miljön – inte vinster för bygg- och fastighetsbolag. Miljökvalitetsnormen måste klaras.

4 kommentarer

 1. Tompa

  Centralt i stan bredvid busstationen, och när jag torkar fönstren så ser man vilken skit som utsläppen av avgaser ger, att de ledande partierna fullständigt struntar i detta är skandal. Efter att ha läst denna blogg ett bra tag så jag blivit övertygad att Arbetarpartiet får min röst. Tack Janne för att du berättar sanningen om myglet i Umeå Kommun.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Det är dags att vi hjälps åt att sätta (luft)miljön i Umeå på dagordningen PÅ ALLVAR. Och vill du kan vi snacka vidare – nu på lördag. Vi har ett ”Valfika” där jag deltar på ABF:s lokal (mitt emot Kafé Mekka) efter Rådhusesplanaden klockan 13.00. Där kan alla frågor tas upp. Tack igen.

 2. Sven

  Håller med om A o H men du har väldigt få egna lösningar?
  Personligen tycker jag du glömmer att ta upp placeringen av badet samt alla dessa handelsplatser.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej. Du har rätt i att jag bör presentera lösningar när det gäller exempelvis problemen i Umeå, exempelvis rörande luften – och vattnet (främst då i Nydalasjön). Debatten har hållit på sedan slutet på 1990-talet. Vi har tidigare presenterat ett tiopunktsprogram. Tyvärr har vi (i Sverige och i Umeå och även vi i Arbetarpartiet) haft en period, efter den stora ekonomiska recessionen under åren 2007-2009 då miljöfrågorna fallit tillbaka.

   När det gäller de ekonomiska frågorna, och när de gäller de frågor som har med personalpolitik att göra, anser jag att vi har presenterat en rad goda alternativ. I våra Alternativbudgetar och Valmanifest (senast nu under våren). Men jag borde ha regogjort tydligare för dem här på bloggen. Det är bra att du påpekar brister. Konstruktiv är välkommen.

   Jag har gått in och ändrat i bloggen på grund av det som du skrev vad gäller behovet av att presentera alternativ och lösningar. På lördag kommer jag därför att presentera det tio-punktsprogram som vi har tagit fram för Umeå när det gäller just luften och vattnet (i Nydalasjön). I detta ingår bland annat placeringen av badet och handelscentra.
   När det gäller placeringen av badet har jag faktiskt tagit upp just denna frågan i samband med våra torgmöten. Jag kan faktiskt säga att jag alltid tar upp just detta. För det beräknades krävas 380 000 besök per år för att det ekonomiska underskottet inte skulle bli FÖR stort. Det var två partier som URSPRUNGLIGEN var emot dagens placering: vi och M!

   Men Holmlund fick över Ågren och M på dagens placering. Så i slutomröstningen var vi ensamma om att påtala länsstyrelsens kritk av placeringen av badet. Länsstyrelsen var väldigt kritisk och talade om en ”trafikinfarkt” i centrala Umeå på grund av placeringen av badet på Mimerskolans gamla fotbollsplan. Länsstyrelsen varnade också för ökad ”söktrafik” och kraftikt ökade avgasutsläpp på grund av detta. Det enda skälet till att det idag inte är ÄNNU sämre än det är beror på att antalet besökare inte alls har levt upp till målet på 380 000 per år (över tusen per dag).

   Tack för påminnelsen om alternativen och lösningarna – som en fortsättning på problemformuleringarna. Jag ska tänka på att skriva ”Problemformulering” följt av ”alternativ eller lösningar” vid så många tillfällen som jag förmår. Välkommen på ”Valfika nu på lördag 13.00 inne på ABF (efter Rådhusesplanaden – mitt emot Kafé Mekka). / Vänliga hälsningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.