Barn har ”lekt IS” på förskolor i Arlöf. Lär om den växande salafismen vars representant varken Hans eller Anders vågade markera emot i fullmäktige. Vi måste kämpa för jämställdhet mellan könen och försvara den allmänna rösträtten – en uppmaning som jag även riktar till muslimer som motsätter sig shariastyre i Sverige

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_______________________________________________________

 

Del ett.

Rapporten om salafisterna är skrämmande.
Den är skrämmande både för majoritetsbefolkningen i Sverige och för de muslimer som stöder den allmänna och lika rösträtten. Skrämmande var även de två föregående rapporterna som huvudsakligen handlade om det ”Muslimska brödraskapet”. I den nya rapporten understryks, återigen, att antalet våldsbejakande islamister har tiofaldigats på kortare tid än tio år och att de idag uppgår till uppåt  2000! Enbart i Sverige.

 

Nu vill jag att du tar två steg

Steg ett: Jag vill att du tittar på de första 4 ½  minuterna av TV-programmet Rapport. Där beskrivs den växande salafistiska islamismen. Avbryt sedan tittandet efter att forskaren Magnus Ranstorp avslutat TV-inslaget om salafismen med ordet ”underbetyg”. återvänder du hit.

Steg två: Jag vill att du återvänder hit är för att ta del av min bakgrundsbeskrivning och mina kommentarer till inslaget i Rapport.

 

Alltså:
Steg ett: Klicka här för att komma till inslaget.

Steg två: Avbryt tittandet efter 4½ minuter av Rapports sändning och återvänd hit till min blogg.

 

Del två.

Jag har tidigare påpekat att Hans Lindberg, Umeås regeringschef, inte är vuxen sitt jobb.
Detta gäller även i dessa frågor!

I själva rapporten nämns bland annat den salafistiske imamen Abu Muadh vid namn. Detta var den predikant som talade i Umeå i våras. Abu Muadh kan beskrivas med några av hans ståndpunkter:

a) han förnekade först att terrorattacken mot satirtidningen Charlie Hebdo hade ägt rum,
b) han anser att kvinnor som är klädda fel är förledda av djävulen,
c) han anser att för en kvinnan ska hennes mans vilja vara det viktigaste,
d) han anser att homosexuella (och icke-muslimer) kan jämföras med virus.

Detta innebär, enligt Abu Muadh, att muslimska föräldrar måste se till att deras söner har ett starkt immunförsvar för att inte dessa också ska drabbas av exempelvis homosexualitet. Abu Muadh omnämns i rapporten som en representant för salafistisk islamism.

I kommunfullmäktige krävde jag därför att Hans Lindberg skulle agera för att stoppa imamen Abu Muadh från att predika i Umeå kommuns lokaler. Hans Lindberg hade kunnat tala allvar med den islamistiska förening som, gång efter annan, bjuder in imamer som Abu Muadh. Lindberg hade kunnat säga att den islamistiska föreningen kommer att bli av med sin lokal om de fortsätter att bjuda in imamer med uppfattningar som de Abu Muadh representerar.

Jag anser nämligen inte att Umeå kommuns helägda bolag, som AB Bostaden, ska ställa lokaler till förfogande för föreningar som bjuder hit imamer som har förnekat massmord på ”obekväma” journalister, som jämför homosexuella och icke-muslimer med virus och som förespråkar ett brutalt kvinnoförtryck.

Men Hans Lindberg ville inte ingripa. Hans Lindberg vågade inte ingripa. Så Hans Lindberg vägrade, helt enkelt, att ingripa. Inte heller ville Anders Ågren, som är Hans Lindbergs politiske kompis, ingripa. Ågren sade definitivt inte ett knyst då vi i Arbetarpartiet tog upp frågan  i Umeå kommunfullmäktige.

Den enda som vi fick ett verkligt stöd av var en modig kvinnlig liberal.

Hans Lindberg är en typisk representant för de politiker som ständigt backar för salafistiska islamister och för Muslimska brödraskapet. Det enda som Hans Lindberg – Umeås socialdemokratiske ”regeringschef”- gjorde var att be någon annan att skriva ett brev till regeringen – och be om hjälp. Alltså: be om hjälp, i dessa frågor, från den regering (S+MP) som inte själv vågar ta i den principiella frågan om böneutrop utan som bollar över ansvaret för denna principfråga till Sveriges 290 kommuner – att lösa som de själva vill eller vågar!

Detta agerande understryker ytterligare att Hans ”Bill” Lindberg inte är vuxen att styra Umeå. Detsamma gäller för Anders ”Bull” Ågren. Bill och Bull, samt deras informella kompisparti, håller helt enkelt inte måttet.

Vad jag skulle ha gjort?

Om jag hade haft Hans Lindbergs position skulle jag ha förklarat för den islamistiska förening som bjudit Abu Muadh, och som tidigare har bjudit in andra predikanter med samma värderingar, att de kommer att förlora sin föreningslokal om de fortsätter med detta. Det är inte svårt alls. Allt som krävs är en ryggrad.

Jag hoppas att det kliver fram någon inom S-leden som utmanar Hans Lindberg om ledarskapet. Bättre sent än aldrig. Men det kommer inte att ske före valet den 9 september i år. Vi får vänta till dess S-valsedlarna fastställs inför valet 2022!
I bästa fall kanske någon med mer ryggrad, eller med en annan politisk vind i ryggen, står upp för jämställdhet mellan könen och för allmänna och fria val – för både män och kvinnor – i valen till kommun och riksdag.

 

Del tre.

I år är det exakt hundra år sedan den allmänna och lika rösträtt infördes i Sverige – i kommunala val och för män. Den 24 maj nästa år är det hundra år sedan riksdagen beslutade att införa en allmän och lika rösträtt – för män och för kvinnor – till både riksdag och kommun. Besluten påskyndades av bland annat de båda ryska revolutionerna i februari respektive oktober 1917. Rädslan för att en revolution skulle bryta ut även i Sverige skrämde både den odemokratiske kung Gustav V att, tillsammans med storfinansen, pressa de värsta av dåtidens demokratimotståndare – den politiska högern – att ge upp sitt motstånd. Därmed påskyndades införandet av den allmänna och lika rösträtten – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som vi kallar riksdag.

Den allmänna och lika rösträttens införande innebar att koalitionen mellan kungahus och prästerskap slutligen förlorade sin makt över samhället. Istället övertogs denna av den lagstiftande riksdagen – detta efter århundraden av kamp med stora uppoffringar och många döda. Motståndarna till kungahusets och prästerskapets maktfullkomlighet hade bränts på bål – och avrättats på andra sätt.

I Sverige kallas alltså den lagstiftande församling som övertog makten från prästerskap och kungahus för riksdag. I Storbritannien för parlament och i Tyskland för förbundsdag. Förutom att besluta om landets lagar utser även den lagstiftande församlingen vem som ska bilda regering. Det är detta som kommer att hända efter årets val söndagen den 9 september.

 

Ett demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg i juni 1918.
Bilden tagen från Wikipedia.

Del fyra.

Den salafistiska islamismen går inte ihop med den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor – till en lagstiftande församling som besitter makten att godkänna eller förkasta vilken regering som ska styra (eller inte styra) landet.

Som alla reaktionära rörelser strävar även REAKTIONÄRA RELIGIÖSA RÖRELSER, som den salafistiska islamismen, efter att vrida historiens klocka baklänges. De tror på, och strävar efter, en gudomlig lagstiftning som tolkas av ett enväldigt prästerskap som inte utses i några allmäna och lika val – för män och kvinnor. Den salafistiska islamismen går därför inte ihop med existensen av en sekulär stat och den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor – till den lagstiftande församling som har den slutgiltiga makten. Den salafistiska islamismen står därmed i konfrontation med styrelseskicket i länder som Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland.

Här hör jag skriiik från folk med politisk hemvist inom sfären ”V med vänner”.
De skriiiker att jag är en rasist och islamofob. Jag svarar, som jag brukar göra, att religionskritik varken är rasism eller islamofobi utan just … religionskritik. Detta oavsett vilken religion det gäller.

 

Del fem.

Återigen: Den salafistiska islamismen strävar efter ett samhälle som styrs av en gudomlig lagstiftning. Den verkliga innebörden av detta är att de vill avskaffa den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor – och istället återinföra ett prästvälde baserat på sharialagar. Salafisterna vill återinföra just det som svenska medborgare kämpade och dog för, under århundraden, för att uppnå något bättre – en lagstiftande församling utsedd i allmänna och lika val – för män och kvinnor – i Sverige kallad riksdag.

Det som de salafistiska islamisterna strävar efter är ett präststyre som baserar sin gudomliga lagstiftning på sharialagar. Dessa bygger på 350 verser ur Koranen och på berättelser om Profeten Muhammeds handlingar och uttalanden.
Islamisterna /salafisterna är de första att erkänna att detta inte går ihop med den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor – till en lagstiftande riksdag (eller parlament eller förbundsdag).

Men eftersom de salafistiska islamisterna förstår att ett krav på att avskaffa rösträtten och riksdagen kommer att möta motstånd – till och med i ett land med så sällsynt fega politiker som Sverige – strävar de salafistiska islamisterna, idag, efter att skapa ”parallella samhällen”. I rapporten – som du kan läsa mer om här nere – berättas om hur salafisterna med religionens hjälp försökte få folk att inte rösta i förra valet. Skälet var att de ansåg att detta var ”haram” (förbjudet för en muslim). Detta skedde exempelvis i Hammarkullen i Göteborg.

 

Del sex.

Parallella samhällen
Parallella samhällen innebär att majoritetsbefolkningen i Sverige får behålla den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor – till den lagstiftande riksdagen, en riksdag som förutom att besluta om lagar även godkänner (eller inte godkänner) varje regering.

Detta är den ena sidan av ett system med parallella samhällen.

Den andra sidan är att de salafistiska islamisterna vill återinföra prästväldet, baserat på sharialagar, i områden där en stor andel av befolkningen har sin bakgrund i muslimska länder. Det handlar, bland annat, om vissa av förorterna runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallella samhällen betyder alltså två helt olika samhällssystem – i samma land – som därmed slits sönder i ett ”vi och ett dom”. Och här måste vi som stöder en sekulär stat sätta ned foten – T.U.N.G.T.

 

Del sju.

Den sekulära staten

En sekulär stat innebär en stat som är neutral i religionsfrågor – fram till en viss gräns. I en sekulär stat får du både vara ateist och troende. Och du får vara exempelvis kristen, jude, muslim, hindu, buddist. Staten ska varken favorisera, eller förtrycka, någon av religionerna – fram till en viss gräns. Den gränsen går när en religion försöker ta över lagstiftningen, och bestämma vilka som ska tolka lagarna, och på detta sätt försöker skapa ett parallellsamhälle genom att ta över styret av vissa stadsdelar. Alltså som de salafistiska islamisterna, eller som det Muslimska brödraskapet, försöker göra. I Storbritannien håller två separata juridiska system på att växa fram. Där finns idag över 200 shariadomstolar – med myndigheternas godkännande! Detta exempel skrämmer.

Det är därför som jag, och det parti jag tillhör, skriver att vi stöder en sekulär stat samt allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – till den lagstiftande församlingen som i Sverige kallas riksdag.

 

Del åtta.

Det behövs ett aktivt ställningstagande för en sekulär stat och för den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Detta beror på de ständiga eftergifterna från dagens riksdagspartier – men även från Svenska kyrkan!
Men det behövs även ett aktivt ställningstagande för att bekämpa de salafistiska islamisternas, och det Muslimska brödraskapets, mål – det parallella samhället.

De salafistiska islamisterna, och det Muslimska brödraskapet, tar avancerar genom små, men mycket medvetna, steg. Och de har hittills varit skrämmande framgångsrika i sin strävan efter att etablera parallella samhällen.
Detta beroende på den uppseendeväckande feghet som kännetecknar bland annat en rad riksdagspartier samt Svenska kyrkan.

Det kan tyckas konstigt att Svenska kyrkan har bidragit till framväxten av extrema minoritetsriktningar inom islam, inriktningar som salafister och det Muslimska brödraskapet, som förtrycker andra muslimer. Särskilt kvinnor och barn – och försöker beröva dessa deras lagliga rättigheter i Sverige.

Men du behöver bara tänka på att Svenska kyrkan styrs partipolitiskt. Och det är samma politiska partier som styr Svenska kyrkan som bedriver eftergiftspolitiken mot de salafistiska islamisterna, och det Muslimska brödraskapet, i riksdagen och i kommunerna. Detta är förklaringen till Svenska kyrkans roll som medlöpare till de extrema minoriteterna inom islam – som förtrycker andra muslimer. Svenska kyrkan är idag en skamlig institution, som helhet, vilket inte betyder att där inte finns insiktsfulla präster, politiker och vanliga medlemmar. Det är likadant med riksdagen. Det gäller att bekämpa den stötande fegheten inom riksdagspartierna – och samtidigt slå vakt om den allmänna och fria rösträtten – för män och kvinnor – till den lagstiftande församling som vi kallar riksdag.

Men det är också därför som vi måste kämpa för en – fullt ut – sekulär stat. För vi nådde inte ända fram till en fullt ut sekulär stat under åren 1918-1919.

 

Del nio.

Låt oss titta på några särskilt upprörande eftergifter – från riksdagspartiernas sida – till salafister och andra islamister som det Muslimska brödraskapet.

Idag accepteras månggifte och barnäktenskap i svensk lagstiftning – om dessa har ingåtts i länder där detta varit lagligt innan parterna kom till Sverige första gången. Sverige accepterar alltså bland annat bigami och sex med barn – om detta påbörjades utomlands! Om däremot medborgare födda i Sverige skulle genomföra samma handlingar skulle detta leda till en rättsprocess och straff skulle utdömas. För bigami stadgas böter eller fängelse i upp till två år. När det gäller sex med barn skulle detta ge betydligt längre fängelsestraff.

Dessa ständiga eftergifter uppmuntrar till fler barnäktenskap och månggiften – i hemlighet.

Innebörden är att antalet tvegiften eller månggiften i verkligheten är betydligt större än de cirka 300 som finns registrerade hos skattemyndigheten. Månggiften eller barnäktenskap genomförs, dolda för den svenska allmänheten och för myndigheterna, ofta i källarmoskéer i Sverige eller mer öppet utomlands.

Till de små stegen mot att skapa parallellsamhällen hör även islamisternas strävan efter skilda badtider för män och kvinnor på offentliga badhus, religiösa friskolor samt strävan efter att få införa böneutrop. Och de svenska politikerna retirerar hela tiden. Och på samma sätt är det med den svenska kyrkan.

 

Del tio.

Böneutrop borde behandlas som en grundlagsfråga.
I Växjö kommun debatterades inte ens frågan i kommunens motsvarighet till riksdag (kommunfullmäktige). De obeskrivligt fega politikerna vräkte över ansvaret för beslutet på en decibelmätare, som mätte ljudnivån, samt till polisen!

Istället borde frågan behandlas som en grundlagsfråga. Detta betyder att det röstas om frågan två gånger i riksdagen – med ett mellanliggande riksdagsval.

 

Del elva.

Jag och det parti som jag tillhör kommer att intensifiera arbetet för:

1) försvaret en sekulär stat samt allmänna och lika val – för män och kvinnor – till den lagstiftande riksdagen,
2) anständiga jobb och bostäder åt alla – något många arbetat för under decennier,
3) insikten att både ateister och troende – som kristna, judar, muslimer och andra religioner – måste delta.

Muslimernas deltagande absolut nödvändig för att rörelsen ska bli framgångsrik.

En majoritet av muslimerna i Sverige accepterar, i praktiken, en sekulär stat samt allmänna och lika val – för män och för kvinnor.

Det är den svenska majoritetsbefolkningens skyldighet att försvara muslimer – mot salafister och mot det Muslimska brödraskapet – riktningar inom islam som fått många att fly till Sverige från sina hemländer. Av ren självbevarelsedrift måste det  svenska majoritetssamhällets även involvera muslimerna i kampen för att försvara en sekulär stat samt den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor. Alternativet är parallella samhällen i olika stadsdelar – ett vi och ett dom – som vid ett viss stadium riskerar att slita sönder det större samhället på allvar.

 

Den tolv.

Integration – eller ett samhälle som slits sönder i ett ”vi och dom”

Låt mig repetera: Det är endast kombinationen av:
a) försvaret av en sekulär stat samt allmänna och lika rösträtt – för män och för kvinnor,
b) kamp för anständiga jobb och bostäder åt alla,
c) deltagande av ateister och troende – kristna, judar, muslimer och andra – i samhällslivet som kan leda till framgång för den nödvändiga integrationen.

Jag anser att den nödvändiga integrationen ska innefatta att olika sedvänjor får behållas. Det handlar om att alla ska lära sig svenska – och samtidigt kunna behålla sitt ursprungliga språk. Det handlar om att alla ska acceptera att kvinnor är lika mycket värda som män – och samtidigt kunna behålla sina religiösa seder – inom den ram som sätts av den lagstiftande riksdagen och som upprätthålls av den sekulära staten.

Antingen lyckas integrationen.
Eller så spricker samhället – i ett ”vi och ett dom” – i form av de parallella samhällen i vissa stadsdelar – vilket är målet för de salafistiska islamisterna och för det Muslimska brödraskapet. Det är endast genom de parallella samhällena som dessa reaktionära religiösa strömningar kan återinföra ett präststyre, baserat på sharialagar, i det Sverige som gjorde sig av med kungamakt och präststyre för hundra år sedan i år – men efter många hundra år av kamp.

Jag anser att jag, och det parti som jag tillhör, har ett ansvar för att försvara det sekulära samhället samt den allmänna och lika rösträtten – för män och kvinnor – till den lagstiftande riksdagen;
vi har samma ansvar att bekämpa de salafistiska islamisternas, och det Muslimska brödraskapets, strävan att skapa parallella samhällen – i Sverige och i andra länder.

I detta ansvar ingår även att bekämpa de salafistiska islamisternas, och det muslimska brödraskapets, hittills så framgångsrika steg-för-steg metod. Månggiften och barnäktenskap är redan lagliga – i hela Sverige. Detta måste vi riva upp. Och vi måste ta strid mot förslag att införa separata badtider för män och kvinnor på offentliga badhus, vi måste ta strid mot religiösa friskolor oavsett trosinriktning, och vi måste ta strid mot böneutrop. (Jag återkommer till denna fråga i en kommande blogg).

 

Del tretton.

Här kan du ta del av TT:s sammanfattning av den skrämmande rapporten om den växande salafistiska rörelsen i Sverige. Skrämmande för den svenska majoritetsbefolkningen. Skrämmande för den majoritet muslimer som accepterar den sekulära staten och den allmänna och lika rösträtten – för män och för kvinnor.

_________________________________

Kontroversiell islamism starkare än tidigare

INRIKES.

Salafismen, en fundamentalistisk inriktning inom islam, har vuxit sig starkare i Sverige, enligt en ny rapport.
TT
Publicerad igår kl. 10:00 – Uppdaterad igår kl. 13:29

På flera platser i svenska städer påverkar salafister numera vardagen genom påtryckningar och hot.

Radikala predikanter skrämmer till lydnad, moralpoliser bevakar kvinnor och barn hindras från att leka med barn av annan tro.

I en unik svensk studie har forskare från Försvarshögskolan undersökt salafismens och den salafistiska jihadismens inflytande i Sverige. Enligt rapporten har miljöerna vuxit sig starka på flera platser i svenska städer.

Antalet våldsbejakande islamister har tiofaldigats till cirka 2 000 på mindre än ett decennium, och antalet salafister räknas enligt forskarna i tiotusental. Starka sociala band finns mellan aktörer ur respektive miljö, och de antidemokratiska strömningarna är starka.

– De är mot demokrati, de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i koranskolor, de har bjudit in predikanter med antisemitiska och homofoba uttryck. Det krockar med den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och rättigheter, säger Magnus Ranstorp, en av rapportförfattarna.

Svartvit ideologi

En liten grupp radikala predikanter har enligt forskarna delat upp landet mellan sig. En del står för direkt våldsbejakande åsikter, och har exempelvis hyllat IS.

I flera lokalsamhällen beskrivs hur det förekommer påverkan. Salafisterna sätter press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro. De har tydliga kriterier kring vad som krävs för att leva som en ”riktig muslim”. Muslimer som vägrar riskerar att trakasseras. Barn sätts från tidig ålder i koranskolor och får lära sig att inte beblanda sig med det motsatta könet. Moralpoliser bevakar hur kvinnor och barn klär sig och heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna.

– Det är en väldigt svartvit ideologi. De delar upp världen i vad som är rent och vad som är orent, vad som är halal och haram, tillåtet och förbjudet. De begränsar andra människors fri- och rättigheter, säger Ranstorp.

Ett misslyckande

Rapporten framhåller att både salafismen och salafism-jihadismen utgör en minoritet inom sunniislam och inte representerar muslimer som grupp. Men den utgör ändå ett hot, inte minst eftersom den kan vara en inkörsport för islamistisk radikalisering och rekrytering till jihad. Forskarna påpekar att Sverige både haft en förhållandevis stor andel resande till jihadistgrupper utomlands samt två terrordåd på Drottninggatan i Stockholm på mindre än tio år.

– Ideologin fyller ett vakuum i de segregerade områdena. Samtidigt har vi i Sverige en aningslöshet kring de här frågorna. Det är ett misslyckande att vi inte förstått problematiken men också att vi inte tagit tag i det, säger Magnus Ranstorp.

Såväl skola som socialtjänst har svårt att förstå frågan, och brottsbekämpande myndigheter anser att det ligger utanför deras befogenheter då det inte är brottslig verksamhet, konstaterar forskarna.

Anja Haglund/TT

Exempel på påverkan

Några exempel ur rapporten om hur salafister påverkar vardagen:
*I Gävle sätter salafisterna press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro. De har tydliga kriterier kring vad som krävs för att leva som en ”riktig muslim”. Muslimer som vägrar riskerar att trakasseras.*I Borås sätts unga från tidig ålder i koranskolor och får lära sig att inte beblanda sig med det motsatta könet. Enskilda elever dricker inte skolans vatten och får inte måla med vattenfärg eftersom vattnet är ”kristet”.
*I Västerås förekommer religiös påverkan blandat med kriminalitet. ”Det kan handla om ett gäng grabbar som kommer in i mat­butik. Har kassörskan inte slöja på sig tar de vad de vill ha utan att betala, de kallar kassörskan för svennehora och spottar på henne”, berättar en polis i rapporten.
*I Eskilstuna bevakar salafister hur kvinnor och barn klär sig. Heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna.
*I Göteborg uppmanade salafister vid förra valet andra att inte rösta eftersom det var ”haram” (förbjudet). ”De sa att på domedagen kommer du att få stå till svars för allt dumt politiker gjort om du röstar. De stod vid vallokaler i Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Vid en vallokal viftades med en IS-flagga”, säger en kommunanställd.
*I Arlöv har barn ”lekt IS” på förskolor och även uttryckt att de inte vill leka med barn av annan trosuppfattning då de anses ”orena”.
*I Halmstad finns en radikal predikant som bland annat förklarat att terrorattacken mot Paris i januari 2015 var en stor lögn och kallat homosexualitet för ett virus.
*I Örebro har kvinnor kontrollerats och förvägrats bussresa med hänvisning till att de bär sin klädsel felaktigt. Även unga män drabbas i form av att de sätts krav på dem att kontrollera sina syskon och de drabbas också av tvångsgifte.
Källa: Mellan salafism och salafistisk jihadism, Försvarshögskolan
_____________________________________________
Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

10 kommentarer

 1. Helena Nilsson Springare

  Radikala islamister är något av det obehagligaste jag känner till.
  Du är både modig och stark som belyser det här samhällsproblemet.

  Och det är också ett problem: När man talar om militanta Islamister så kommer ofta frågan om man är ”rasist”

  Man slår sig för pannan alltså.. Att kritiskt granska och ifrågasätta politik eller religion har inget att göra med rasism!

  I alla fall: Du gör det bra! *tumme UPP* //H

  • erot

   Jag håller med Helena till fullo! Folk är rädda att bli kallad rasist ifall man har nåt att säga om politik och religion! Ett svenskt fenomen?

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Den ”politiska korrektheten” är ett internationellt fenomen. Men fenomenet har blivit extra starkt i Sverige. Delvis beror detta på att så många har så mycket att skydda. Socialdemokraterna gjorde upp med Muslimska brödraskapet redan 1999: röster i utbyte mot platser i riksdagen, landstingen och kommunerna. Detta blev en succé i bland annat Malmöområdet. Andra partier tog efter. Partierna bjöd över varandra om att få med muslimer – som väldigt ofta var islamister (sådana som förtrycker andra muslimer). En sådan, Mehmet kaplan, tog sig ända in i den svenska regeringen. Som jag skriver som vinjett till mina bloggar: Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
    Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

    Men håll ut – det politiska klimatet håller på att förändras. Och använd den religionskritik som jag för fram. Och fall inte för frestelsen att plocka upp rasistiska argument för att reta de som själva har så lätt för att stämpla debattörer som exempelvis mig som rasister eller islamofober. Vinden håller på att vända – även om det går irriterande sakta.

 2. Håkan

  En annan bloggare,Holmlund heter han visst,han skriver att två bloggare här på VK borde stängas av.Jag förmodar att du är en av dom som han tänker på.En typisk kommentar från en föredetta S-pamp,dom som inte tycker ”rätt”dom ska bara tystas ner.Vad är mod sjöng Monika Zetterlund?Du är modig som ensam törs peka på dom fullständigt vansinniga saker som händer,och som hela etablissimanget bara blundar för.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Det är ironiskt om det verkligen skulle vara så att just Holmlund skulle kräva andras avstängning. Men jag har kollat men inte sett något krav från Holmlunds sida. Men visst är det många från socialdemokratin som anser att jag borde hålla käften och inte kritisera Hans Lindberg så hårt. Men jag säger endast vad många redan vet – även in det socialdemokratiska partiet.

 3. Eva

  Du førklarar det så bra,och har goda inlägg,som skrämmer riktig nog,men gör också att man är tvungen och ansvarliggöra seg själv och andra. Man får inte blunda och sticka huvudet i sanden.Vi opponerar ju oss mot nazismen,och går i tåg och demonstrerar. Varför är det så stilla om detta,är det fobier som spökar och gör folk fega?Tycker det är märkligt,det borde angå alla oansett vem och vad man är. Jag har bodd länge nog i Norge för och få med meg historien om folks kamp för frihet,under andra världens krig särskilt i Finnmark/Nord Norge, så några -ismen ska vi inte ha mer!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Vi får inte blunda och sticka huvudet i sanden. Ändå är det just vad som ser. Ni i Norge vet ju bättre än de flesta andra att det alltid finns medlöpare. Idag har vi många medlöpare till Muslimska brödraskapet och till salafisterna. Partier som kallar sig ”vänster” tillhör de värsta. Men även delar av Socialdemokraterna och kanske främst Miljöpartiet. Men detta är ingen höger-vänsterfråga. Detta är en fråga om religion och religionskritik. Religion och kungahus ska inte blanda sig i den världsliga ordningen utan ta hand om de behov folk kan ha av själavård och kändisar (jag tänker på kungahuset).
   Men när det gäller lagstiftning och vem som utser regering och regeringschef har vi allmänna och fria val. Dessa har vi fått kämpa hårt för. Ni i Norge har kämpat hårdare än vi i Sverige. Först mot det Svenska kungahuset och militären och sedan mot Nazityskland. Många i Sverige verkar ta allt för givet. Fred är bra. Vi har haft fred sedan 1809. Men det verkar som om många tror att allt som har med frihet och demokratiska rättigheter alltid kommer att ordna sig automatiskt. Så är det inte. Och de kvinnor och barn som flytt till Sverige från exempelvis Iran för att få frihet och demokrati och sedan träffar på samma tendenser här i Sverige har varit i flera TV-program och berättat om detta. Ändå är det som om många vill förneka detta. Ibland känns det hopplöst. De som VÄGRAR att se kan inte övertygas. Men trots allt har det blivit lite bättre. Denna rapport, och andra före den, har bidragit till detta.

 4. Åsa Sundh

  Om jag inte missminner mig har Bull nyss bloggat om att (M) bekämpar islamistisk extremism. Fast det är nog bara är i retoriken.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Åsa – you have produced good stuff to read! Tack för det!

   Sedan Anders Ågren: Han ställde inte upp då det gällde i våras. Det var då vi reste frågan om hur predikanter som Abu Muadh borde hindras att från att använda Umeå kommuns, eller AB Bostadens, lokaler. Detta var, för mig, sanningens ögonblick. Det var då det hade KOSTAT något att stå upp mot denne imam som bidragit till att underlätta värvningen av svenska ungdomar till bland annat Islamiska Staten. Dessa frågor handlar om liv eller död.

   Det är lätt nu – både i efterhand och sedan valrörelsen har börjat – att påstå sig bekämpa islamistisk extremism. Men Ågren missade ”the moment of truth”. Detta ögonblick kom och gick i våras. Det är ynkligt av Anders Ågren att komma nu och säga att M bekämpar islamistisk extremism. I alla fall i Umeå – under Anders Ågrens ledning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.